جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های متن ها انگلیسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]

11237 پست
متن های متن ها گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 11,237 متن متن ها انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های متن ها انگلیسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]
عاشقانه انگلیسی تنهایی غمگین تیکه دار اقتصادی عصبانی رفاقتی شیطنت فلسفی شاخ مهربانی مذهبی موفقیت پاییز شعر بهترین ها زمستان جدایی خیانت دخترانه طنز مناسبتی بهار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
دنیا‌بهشت‌نیست‌منم‌مجبور‌نیستم‌که‌فرشته‌باشم💀🔪

5.0
10
The world is not heaven, I am not forced to be an angel
شیطنت حقیقت بی تفاوت لاتی

‌‌« ت نَـفـس بِـڪـش مَـن اون هَـوارو مِـیـبـوُسـم 🪽🌸🍁🦋 »

‌‌‌𝙽𝙾 "مُ"️
5.0
22
ᴵ ᴷᴵˢˢ ᵀᴴᴱ ᴬᴵᴿ "ᵁ" ᴵᴺᴴᴬᴸᴱ ᶠᴿᴼᴹ ─⇆
عاشقانه شاخ همسر دوستت دارم شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
◥ولی‌من‌هرچقدر‌فکر‌میکنم
آرزویی‌جز‌تو‌ندارم🥹Ꞌꞌ
شایدم‌دارم،
ولی‌تو‌مهم‌ترین‌همه‌شون‌هستی🫀Ꞌꞌ
که‌بقیه‌به‌چشمم‌نمیان
تو‌قشنگ‌ترین‌آرزوی‌منی💍Ꞌꞌ
من‌تورو‌برای‌همیشه‌آرزو‌کردم،
تویی‌که‌بهم‌بهترین‌حس‌هارو‌میدی،
حالمو‌خوب‌میکنی‌و‌آرومم‌میکنی😌Ꞌꞌ
آرزو‌میکنم‌واسه‌همیشه‌مالِ‌خودم بمونی،
داشته‌باشمت،‌تو‌قلب‌و‌ذهنم‌موندگار‌باشی.
آخه‌تو‌که‌نمیدونی‌بودنت‌چقدر‌قشنگه.
◢همیشه‌بمون برام 👫🏻♥️𓍲𓍱 ִֶָ️
5.0
9
👫🏻♥️𓍲𓍱
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی آرامش همسر


طُ تنها فرمانراوے قصر قلب منی....♡
‌️
5.0
2834

➖⃟♥️••‌𝖄𝖔𝖚 𝖆𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝖗𝖚𝖑𝖊𝖗 𝖔𝖋 𝖙𝖍𝖊
𝖕𝖆𝖑𝖆𝖈𝖊 𝖔𝖋 𝖒𝖞 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙...


عاشقانه دخترانه دوستت دارم
‏نخ نفرت ، از طناب محبت محکم تره.!🐺🉐️
5.0
223
𝙏𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙧𝙚𝙖𝙙 𝙤𝙛 𝙝𝙖𝙩𝙧𝙚𝙙 𝙞𝙨 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙧𝙤𝙥𝙚 𝙤𝙛 𝙡𝙤𝙫𝙚.!
شاخ بهترین ها کارما حقیقت زندگی
براى رسيدن به موفقيت هيچ آسانسورى وجود نداره ، مجبورى از پله ها برى.!🕊🌱️
5.0
117
𝙏𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙣𝙤 𝙚𝙡𝙚𝙫𝙖𝙩𝙤𝙧 𝙩𝙤 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨, 𝙔𝙤𝙪 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙞𝙧𝙨.!
موفقیت بهترین ها حقیقت زندگی انگیزشی
ما قرار است پروانه شویم ؛ بگذار دنیا هر چه می‌خواهد پیله کند.!🦋🤍️
5.0
1632
Wₑ ₐᵣₑ gₒᵢₙg ₜₒ bₑcₒₘₑ bᵤₜₜₑᵣfₗᵢₑₛ; ₗₑₜ ₜₕₑ wₒᵣₗd dₒ wₕₐₜₑᵥₑᵣ ᵢₜ wₐₙₜₛ.!
موفقیت بهترین ها حقیقت زندگی انگیزشی
چیزی که آدمو زیبا می‌کنه؛
ظاهر نیست :)
«شخصیته» که خیلیا ندارن.. ؛)️
5.0
770
ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ᴛʜᴀᴛ ᴍᴀᴋᴇꜱ ᴀ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ʙᴇᴀᴜᴛɪꜰᴜʟ:
ɪᴛ ɪꜱ ʜɪꜱ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀ
😊✨♥️ɴᴏᴛ ʜɪꜱ ᴀᴘᴘᴇᴀʀᴀɴᴄᴇ
شاخ دخترانه حقیقت مغرور انگیزشی
امید دارم به بهتر شدن ، به روزهایی که از امروز به بعد قراره بهتر بسازم !🕊🌱️
5.0
4228
𝕴 𝖍𝖔𝖕𝖊 𝖙𝖔 𝖌𝖊𝖙 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗, 𝖙𝖔 𝖒𝖆𝖐𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖆𝖞𝖘 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖓𝖔𝖜 𝖔𝖓 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗.!
موفقیت بهترین ها حقیقت زندگی انگیزشی
اص‍‌ل‍‌ا #م‍‌ی‍‌خ‍‌ام‍ روزی ²5 س‍‌اع‍‌ت‌ #ب‍‌ه‍‌ت‌ف‍‌ک‍‌رک‍‌ن‍‌م‍ ..!:)💗

مشکلیع!؟️
5.0
194
Ⓩⓐⓗⓡⓐⓜ
عاشقانه شاخ دوستت دارم آرامش
شدی‌ #قلب‌ُ #تن‌ُ #روحم..!🙂🫀️
5.0
98
➖⃟🫀𝖄𝖔𝖚 𝖇𝖊𝖈𝖆𝖒𝖊 𝖒𝖞 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙, 𝖇𝖔𝖉𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖚𝖑
عاشقانه دوستت دارم
قضاوت مردم نترس آنها آنگونه که تربیت شده اند تو را می بینند :)🖤🖇️
5.0
1009
𝒟𝑜𝓃'𝓉 𝒷𝑒 𝒶𝒻𝓇𝒶𝒾𝒹 𝑜𝒻 𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒'𝓈 𝒿𝓊𝒹𝑔𝓂𝑒𝓃𝓉, 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝓈𝑒𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝓉𝒽𝑒 𝓌𝒶𝓎 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝓌𝑒𝓇𝑒 𝒷𝓇𝑜𝓊𝑔𝒽𝓉 𝓊𝓅 :)🖤🖇
شاخ دخترانه درسی حقیقت دختر