جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه نامردی / بیو و وضعیت کوتاه برای نامردی و خیانت

1984 پست
متن های کوتاه خفن در مورد نامردی بصورت گلچین شده توسط صدها هزار کاربران ما / بیوهای نامردی مناسب بیو وضعیت و استوری و پست و کپشن و ..
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
#غمگین #تنهایی #خسته #نامردی #سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
#غمگین #بهترین ها #نامردی #عشق یک طرفه #دلتنگی
مشابه ها


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
#شاخ #انگلیسی #تیکه دار #لاتی #نامردی
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
#غمگین #تیکه دار #جدایی #نامردی #حقیقت
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
#غمگین #خسته #نامردی #خودکشی
ادم‍‌ا ه‍‌م‍‌ه ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ن.. ت‍‌ا چ‍‌ن ن‍‌ف‍‌ر دورش‍‌ون‍‌و پ‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه #ک‍‌ن‍‌ار م‍‌ی‍‌ذارن‍‌ت ؛️
4.9
#تیکه دار #نامردی #لاشی
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
#شاخ #غمگین #نامردی #زندگی #حقیقت

انق‍‌د از خ‍‌وبی‍‌ات گف‍‌تم‍ الان خج‍‌ال‍‌ت میکش‍‌م بگ‍‌م‍‌ تن‍‌ه‍‌ام‌گ‍‌ذاشت‍‌ع:))️
5.0
#جدایی #نامردی #عشق یک طرفه
ی‍‌ک‍‌ی ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ‍ا‍‌‍ز ‍م‍‌ن #پ‍‌ی‍‌د‌‌ا ‍ک‍‌ر‍‌‍د ‍در ‍ح‍‌ال‍‌ی‍‌کہ بہ ‍ص‍‌دت‍‌ا ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ‍ا‍ز ‍ا‍و‍ن ‍گ‍‌ف‍‌ت‍‌م #ی‍‌ک‍‌ی ‍د‍ا‍ر‍‌‍م . !‌🖤️
5.0
#غمگین #تنهایی #دروغ #نامردی #عشق یک طرفه
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
#غمگین #جدایی #نامردی #خودکشی
ار‍ه اق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ه‍‌رچ‍‌ق‍‌در اع‍‌ت‍‌م‍‌اد ک‍‌ردی‍‌م ری‍‌دن ت‍‌و‍ش!️
5.0
#خیانت #قاضی #نامردی #لاشی
چطور تونستی #قـلبئ رو بـشـکنی که خودت تَرمـیمش کرده بودی؟️
5.0
𝑯𝒐𝒘 𝒄𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒂 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆𝒅 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇
#غمگین #تنهایی #عشق یک طرفه #حقیقت #نامردی
دروغ گفتن واسه یه سریا شده استایل زندگی...!️
5.0
𝓛𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓪 𝓼𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓼𝓽𝔂𝓵𝓮
#شاخ #تیکه دار #نامردی #لاشی #دروغ
**تو شوخی کردی؟ من جدی جدی قلبم شکست.
تو گذاشتی رفتی؟ من جدی جدی تنهاترین آدم این شهر شدم.
تو حرفات همه دروغ بود؟ من باورشون کردم و تا پوست و استخونم لمسشون کردم.
تو تکیه گاه نبودی؟ من بهت اعتماد کردم و تکیه دادم بهت اما نتیجش سقوطِ خودم بود.
تو آدم موندن نبودی؟ من تورو همیشگیِ خودم دونستم و الان نیمه‌ترین آدم توی گوشه‌ای از این دنیام.
تو باهام سرد شدی؟ من به تنهایی به رابطمون گرما بخشیدم.تو مقصدت شد دنیایی دور از من️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت #دروغ #نامردی