جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه در مورد سکوت / زیباترین تکست های سکوت

5943 پست
متن های کوتاه در مورد سکوت مناسب کپشن بیو و پروفایل و وضعیت و .. از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاوبیو
سکوت غمگین سکوت - جدیدها سکوت انگلیسی بلند سکوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بمان برای کسی که می داند معنی ماندن را👌🏼

5.0
2988
ˢᵗᵃʸ ᶠᵒʳ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ʷʰᵒ ᵏⁿᵒʷˢ ᵗʰᵉ ᵐᵉᵃⁿⁱⁿᵍ ᵒᶠ ˢᵗᵃʸⁱⁿᵍ
مهربانی خاطره سکوت
مشابه ها
گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇
5.0
118874
Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇
غمگین تیکه دار سکوت خسته
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
34415
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
37846

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
49463
غمگین تیکه دار خسته سکوت
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
106321
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت

خیلی وقتِ دیگه زندگی خوش نمیگذره
، فقط میگذره :)️
5.0
13002
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓯𝓾𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮,
𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓹𝓪𝓼𝓼𝓮𝓼 :)
غمگین تنهایی حقیقت سکوت
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
77352
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
‌ ﺳﻛﻭﺗ ﭼ ﺯﻳﺑاﺳﺗ ﻭﻗﺗﻳ ﻫﻣﻫ ﺩﺭﻭﻏ ﻣﻳﮔﻭﻳﻧﺩ!🖤️
5.0
8459
Wie schön ist die Stille, wenn alle lügen! 🖤
تیکه دار حقیقت سکوت دروغ
دَردِ دِل با کَس نَگُفتَم، دَردِ مَن گُفتَن نَداشت
خَنده بَر لَب میزَدَم،هَر چَند خَندیدَن نَداشت ️
5.0
16438
غمگین شعر سکوت
ح‍‌س ب‍‌چ‍‌ہ‌ای رو دارم ک‍‌ہ ک‍‌ن‍‌ار ح‍‌ی‍‌اط م‍‌درس‍‌ہ ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ن‍‌ش‍‌س‍‌تہ و ب‍‌ق‍‌ی‍‌ہ رو ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‍‌ه:)...️
5.0
2158
غمگین بهترین ها سکوت زندگی