جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد اموات مرده و مردگان فوت شدگان رفتگان [ گلچین شده]

150 پست
متن کوتاه و بیو های کوتاه و زیبا در مورد اموات و مردگان و فوت شدگان و یادبود عزیزان از دست رفته بصورت گلچین و مختصر و مفید
اموات - جدیدها کوتاه اموات
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
خیلی سخت است دلتنگ کسی باشی
که روحش در آسمان و تنش زیر خاک است..🥀💔️
5.0
1149
غمگین دلتنگی اموات
حسرت هایی هست

که هیچ گاه از دل نمیروند

نبودنهایی هست

که با هیچ بودنی جایشان پر نمیشود

مثل حسرت نداشتن پدر

مثل جای خالی پدرم️
5.0
2859
غمگین حقیقت اموات
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ܥ‌‌ܠࡅ߳ࡅ߭ܭَ ܥ݆ܣܝ‌ܘ ߊ‌ܨ ܣܢܚࡅ߳ܩܢ ܭ ࡅ߭ܩࡅ࡙ܥ‌‌ߊ‌ࡅ߭ܩܢ ܟܿߊ‌ܭ ܢ̣ߊ ߊ‌ࡐ‌ ܥ݆ܘ ܭܝ‌ܥ‌‌ܘ...
5.0
4738
غمگین اموات دلتنگی

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤

5.0
9410
مناسبتی اموات
از لحاظ روحی نیاز دارم کنـار قبرش دراز بکشم دستمو بزارم روی سنگِ مزاره سردش
و تمومِ این بغضای لعنتی و خالی کنم️
5.0
6413
غمگین خسته اموات
پِدَرَم
پِدَرَم تاجِ سَرَم چِشم بِه راهَت بودَم
هَمه دَم عُشاقِ لَبْخَند و نِگاهَت بودَم
اِی فَلَکٔ
اِی فَلَکٔ از چِه زَدی آتَشِ غَم بَر جِگَرَم
کاش جایِ پِدَرَم مَن سَر راهَت بودَم ️
5.0
474
ابي
أبي يا تاج رأسي كانت عيني على دربك
لقد كنت دائمًا عاشقًا لابتسامتك ونظرتك
يا كوكب
يا نجم لماذا أشعلت نار الحزن في قلبي؟
أتمنى لو كنت في مكان والدي
abi
'abi ya taj rasi kanat eayni ealaa darbik
laqad kunt dayman eashqan liabtisamatik wanazratik
ya kawkab
ya najm limadha 'usheilat nar alhuzn fi qalbi?
'atamanaa law kunt fi makan walidi
غمگین حقیقت اموات پدر
"نیستی" و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!..️
4.9
2218
غمگین اموات