جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه ادبی زیبا / متن و شعر های کوتاه ادبی مناسب بیو

3562 پست
متن کوتاه ادبی مناسب بیو و کپشن اینستاگرام و بیو تلگرام و.. گلچین شده از بهترین متن های کوتاه ادبی و شعر های ادبی در بزگترین سایت بیو و متن کوتاه ایران
ادبی تیکه دار ادبی تنهایی ادبی عاشقانه ادبی غمگین

انسان موفق کسی است که می تواند با آجرهایی که دیگران به سمتش پرت کرده اند زیر بنای محکمی درست کند🕊🍃

3.4
#موفقیت #انگیزشی #ادبی

بخنـد ツ
و اصلا اهمیت نده، دنیا دو روزه..🕊✨
‌️
5.0
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 ツ
𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙂𝙞𝙫𝙚 𝘼 𝙁𝙪𝙘𝙠 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙄𝙨 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩
#بهترین ها #ادبی #انگیزشی #شاد
مشابه ها

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

#شاخ #انگلیسی #دخترانه #مغرور #ادبی #زندگی #دختر
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم... - سعدی️
4.8
#شعر #ادبی
وقتیـ قدرتو نمیدونن سکوت میشه بهترین حرف و نبودن میشه بهترین حضور.....! ️
5.0
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓸𝔀𝓮𝓻, 𝓼𝓲𝓵𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝔀𝓸𝓻𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓪𝓫𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮......!
#تیکه دار #ادبی
- برای کسی که می فهمد
هیچ توضیحی لازم نیست..!
و برای کسی که نمی فهمد
هر توضیحی اضافه است..
آنانکه می فهمند عذاب می کشند
و آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند !

ـــ🗞دکتر شریعتی📨ـــ️
5.0
#تیکه دار #فلسفی #ادبی #حقیقت