جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه کارما / بهترین بیو های کارما [پیشنهادی]

1088 پست
متن های کارما گلچین بصورت کوتاه , تعداد 1,088 متن کارما به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه کارما / بهترین بیو های کارما [پیشنهادی]
کارما کارما - جدیدها کارما انگلیسی بلند کارما
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
کارما صبور ترین گنگستر تاریخه!🔥🤫️
5.0
2126
شاخ کارما
نصب برنامه اندروید تاوبیو
نه ببخش نه میبخشم
هرکی اشتباه کرد باید تاوانش پس بده️
5.0
167
تیکه دار کارما
مشابه ها
دنیا میچرخه مثل تاس🎲
یه روز حکم میکنی🔪
یه روز التماس🗿️
5.0
455
تیکه دار کارما
کارما میگه،
تو نمی‌تونی قلبی که خدا ازش محافظت می‌کنه رو بشکنی! ️
4.6
1370
Karma says,
You can't break a heart which is protected by God.
مذهبی خیانت خدا کارما

کارما مِنو نداره، هرچی لایقش باشی
همون برات سِرو میشه ..!†
4.9
2252
‌ 🅚🅐🅡🅜🅐
ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴍᴇɴᴜs; ᴡʜᴀᴛ
ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ sᴇʀᴠᴇᴅ
انگلیسی بهترین ها کارما
*‌گناهان خودت را نمیدانم
اما اشک های من بیچاره ات میکنند..❤️‍🩹*️
5.0
1394
I do not know your sins
But my tears make you poor.❤️ *
غمگین جدایی کارما
کارما میگه،
چیزی که قراره نصيب تو بشه به سمت تو برمی‌گرده ♥️️
4.7
688
Karma says,
what’s meant to be yours will come to you.
فلسفی کارما
امدی جانم به قربانت!
ولی من اون خر #سابق نیستم خدافز/:️
5.0
517
تیکه دار کارما