جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلتنگی انگلیسی / بهترین متن دلتنگی [پیشنهادی]

1463 پست
متن های دلتنگی گلچین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی بروز شده در اردیبهشت 1403, تعداد 1463 متن دلتنگی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلتنگی انگلیسی / بهترین متن دلتنگی [پیشنهادی]
شعر دلتنگی تنها دلتنگی دلتنگی غمگین عاشقانه دلتنگی دلتنگی دلتنگی - جدیدها دلتنگی عربی دلتنگی ترکی کوتاه دلتنگی بلند دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
خاطِرات با مَغزَم بازے میڪُنن و تو هیچوَقت نِمیفَهمے ڪهِ چقَد دلَم بَرات تَنگ شده.. :)️
5.0
8187

ʷᶤᵗʰ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ ᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
ᵃᶰᵈ ᵘ'ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶰᵒʷ ʰᵒʷ ᵐᵘᶜʰ ᶤ ᵐᶤᶳᶳ ᵘ
عاشقانه غمگین قهر خاطره دلتنگی
⟪ تمومِ روزهامو با فکـرِ طُ میگذرونَم..! ⟫️
5.0
8672
⠀𝐼 𝑆𝑝𝑒𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑙 𝑀𝑦 𝐷𝑎𝑦𝑠
⠀𝑇𝘩𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑂𝑓 𝑈..💚
جدایی عشق یک طرفه دلتنگی اموات
مشابه ها
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
78996
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگییه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس :)🖤

‌️
5.0
23491
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین دلتنگی
ܩࡍ߭ ܢ̣ܘ ܝ‌ࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ࡅ߭ܩࡅ࡙ߊ‌ܝ‌ܩ...
ࡐ‌ܠܨ ܥ‌‌ܠܩܢ ܢ̣ܝ‌ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ࡅ߳ࡅ߭ܭَ ܢܚ݅ܥ‌‌ܣ:)🖤️
5.0
5493
𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝔂𝓸𝓾...
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝓶𝓲𝓼𝓼 𝔂𝓸𝓾 :)🖤
غمگین دلتنگی
(اشتیاقی که به دیدار تو دارد دله من...🖤
(دله من داند ومن دانم و دل داند و من...🤍️
5.0
18204
...My heart longs to meet you)
My heart knows and I know and my heart knows me♥️
عاشقانه شعر ادبی دلتنگی مولانا
زیر خاک پُر از آدماییه که یه‌شب با دلتنگی خوابیدن و دیگه بیدار نشدن !️
5.0
16000
The underground is full of people who sleep one night with longing and never wake up again!
غمگین تنهایی دلتنگی زندگی حقیقت
آّنّچّنّاّنّ دّلّمّ بّرّاّیّتّ تّنّگّ اّسّتّ کّهّ خّدّاّ دّاّنّدّ️
5.0
54
𝑀𝓎 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝓈𝑜 𝓁𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝒻𝑜𝓇 𝒻𝑜𝓇𝑔𝒾𝓋𝑒𝓃𝑒𝓈𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒢𝑜𝒹 𝓀𝓃𝑜𝓌𝓈.
غمگین جدایی سیگار بی تفاوت دلتنگی
انگار نمی‌شه تو از ذهنم بری..🕸🪨.️
5.0
4111
𝓘 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝓼𝓮𝓮𝓶 𝓽𝓸 𝓰𝓮𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓸𝓾𝓽 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓶𝓲𝓷𝓭...^_^
غمگین جدایی دلتنگی

رفتنِت خنده هام و اَزم گرفت..!️
5.0
180

⠀ 💙⃤••𝗬 𝗢 𝗨 𝗥
ᴅᴇᴘᴀʀᴛᴜʀᴇ ᴛᴏᴏᴋ ᴍʏ ʟᴀᴜɢʜᴛᴇʀ
⠀⠀ ᴀᴡᴀʏ ғʀᴏᴍ ᴍᴇ

غمگین دخترانه دلتنگی

🥀 ⃟من بدجور دلتنگم،
و تو هرگز نمی‌فهمی...

‌️
5.0
3080

🥀 ⃟••𝑰 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉,
𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕
عاشقانه غمگین دلتنگی
‍ ‍ت‍‌ا‍ ‍ح‍‌ال‍‌ا‍ ‍ک‍‌ص‍‌ی‍‌و‍ ‍از‍ ‍رو‍ ‍ص‍‌ف‍‌ح‍‌ه‍ ‍گ‍‌وش‍‌یت #ب‍‌وس‍‌ی‍‌دی ‍ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی ‍درد‍ ‍چ‍‌ی‍‌ه‍ ‍.؟️
5.0
2084
Have you ever kissed someone on the screen, do you know what the pain is?🙂💔
عاشقانه عشق یک طرفه دلتنگی دوستت دارم
‌╰━─━─━─━•◈•━─━─━─━╯

هیچ چیز نمیتونه جایگزین تو باشه!♡️
5.0
3317
  ‌
‌           ‌   ‌    ╭━─━─━─━•◈•━─━─━─━╮
                ɴᵒᵗʰⁱⁿᵍ ᴄᵃⁿ ʀᵉᵖˡᵃᶜᵉ ʏᵒᵘ            ‌  
عاشقانه زندگی دلتنگی بامعرفت
رسد روزیکه...
در بهترین اوقات شادیت خبر آسمانی شدنمو بشنوی دلبر:)🙂🖤️
5.0
10933
Day...
In the best moments of happiness, hear the news of my becoming heavenly, my dear :)🙂🖤
عاشقانه غمگین دلتنگی خسته خودکشی
دروغ تـرین انـکارِ دُنیـا ، انـکارِ دِلتـنگـے بـود...!

✞.مُردِه مُتَحَرِک.✞️
4.9
63
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ
شاخ غمگین حقیقت دروغ دلتنگی