جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دلتنگی / جدیدترین متن دلتنگی [اردیبهشت 1403]

19108 پست
متن های دلتنگی جدید , تعداد 19,108 متن دلتنگی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دلتنگی / جدیدترین متن دلتنگی [اردیبهشت 1403]
شعر دلتنگی تنها دلتنگی دلتنگی غمگین عاشقانه دلتنگی دلتنگی دلتنگی عربی دلتنگی انگلیسی دلتنگی ترکی کوتاه دلتنگی بلند دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
لحظه‌هایی هم هست، که آدم دلش می‌خواهد کسی را طوری به آغوش بکشد که حتی استخوان‌هایش را هم حس کند...
-
0
عاشقانه دلتنگی دوستت دارم
میگه که:
فرقی نمیکنه چه مدتی تو رابطه اید،
نقطه پایان یه رابطه،
همونجاست که یکی از طرفین یادش میره، چطوری مثل روزای اول،
به طرف مقابل توجه کنه...
5.0
3
عاشقانه غمگین حقیقت دلتنگی سکوت

..͜ سع‍‌ی ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌م‍‌ت‍‌ر خ‍‌اط‍‌ر‍ه ب‍‌س‍‌ازی‍‌د . ف‍‌رام‍‌وش ک‍‌ردن س‍‌خ‍‌ت‌‍ه:(🌿️
5.0
26
تنهایی خیانت دلتنگی
راست گفت سهراب؛

《من‌هم در تردیدم ،
من در این عرصهٔ آغشته به بغض
لب ِ خندان دیدم ،
چشم گریان دیدم ،
گریه کردم اما
بارها خندیدم !!'
رمز بیداری‌را
پشت بی‌خوابی این ثانیه‌ها فهمیدم
تو به آمار زمین مشکوکی¿
من به دل‌های زمین مشکوکم¡》‹📖'🔗›

▹ · – · – · – · 𖥸 · – · – · – · ️
5.0
12
شعر دوستت دارم حقیقت دلتنگی
نّیّمّـّہّ ےّ گّمّشّـّدّهّ اّتّ رّاّ دّیّرّ پّیّـّدّاّ مّیّ‌ّکّنّیّ
سّرّ بّجّنّبّاّنّےّ خّوّدّتّ رّاّ پّیّرّ پّیّـّدّاّ مّیّ‌ّکّنّےّ
دّرّ مّـّدّاّرّ رّوّزّگّاّرّ گّرّّدّشّ چّرّخّ وّ ؋ّـّلّکّ
عّاّقّبّتّ رّوّزّےّ تّوّ هّمّ تّغّیّیّرّ پّیّـّدّاّ مّیّ‌ّکّنّیّ🥺🖤️
5.0
11
عاشقانه غمگین حقیقت دلتنگی عشق یک طرفه
گّـّ؋ّـّتّےّ ڪّ صّبّرّ بّاّیّـّدّ کّرّدّ تّاّ رّوّزّ وّصّاّلّ
مّنّ ڪّ دّاّنّمّ اّیّنّ صّبّرّ قّاّتّلّ جّاّنّ مّنّ اّسّتّ...):️
5.0
8
غمگین دخترانه حقیقت خسته دلتنگی