جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دختر ترکی / بهترین متن دختر [پیشنهادی]

22 پست
متن های دختر گلچین به زبان ترکی , تعداد 22 متن دختر ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دختر ترکی / بهترین متن دختر [پیشنهادی]
دختر دختر - جدیدها دختر انگلیسی کوتاه دختر بلند دختر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
من افتخار می‌کنم
به دختری که الان هستم
به پیله ای در هم شکست تا به منِ جدید تبدیل بشه!
به شکست هایی که حوردم
به اشک هایی که ریختم
به تمام نبودن ها،حسرت ها،نداشتن ها
به خواستن هایی که باید زمانی تو زندگیم بود اما نبود
من به جای هر چیزی که نبود قوی تر شدم
و به قوی بونم افتخار میکنم️
5.0
6598
je suis fier
A la fille que je suis maintenant
Entrez dans un cocon pour devenir le nouveau moi !
Aux échecs que j'ai eu
aux larmes que j'ai versées
A toutes les absences, regrets, manques
Aux souhaits que tu devrais donner à un moment donné
دخترانه موفقیت انگیزشی دختر حقیقت
مشابه ها
منـ #خفه میکنم دخـتریـو ڪهـ واسـهـ دلبـر منــ دلبـرے ڪنهـ!️
5.0
39562
나를 사랑하는 여자를 질식시키고 있어요!
عاشقانه شاخ لاتی دختر
ولی اون خنده هایی که وسط گریه میاد.
خود مرگه:) ️
5.0
299
Ama ağlamanın ortasında gelen o kahkahalar. Ölümün kendisi
شاخ غمگین خسته دختر
َوقِتِیَ یِ دِخَتِرِ مِیگَِهِ بِه ِتخَمَ یاِ کَیِرَمِ نَگِو نَدارِیَ چَونِ اوَنِ به َچیَزِ نَدِاشَتَشِ هَمِ تِوَ رِوَ حَساِبَ نَمِیکَنِه ^_^️
5.0
391
عندما تخبرك فتاة أن تأكل البيض أو الكريمة ، لا تقل أنه ليس لديك ، لأنها لا تهتم بأي شيء لم تره ^ _ ^
شاخ تیکه دار لاتی مغرور دختر
ﻃﺮﻑ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﮑﺎﻥ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ !!!
ﻣﺠﺮﯼ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺣﺴﻨﺖ ، ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ 😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
805
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المتصل في الراديو يقول:

قل لأمريكا إذا ضربت طهران بـ 100 صاروخ سنهتز.
نحن لا نأكل !!!
قال الخادم:
مرحبا اين تبحث؟
قال: من شيراز 😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
طنز شاد حاضر جوابی دختر
از‌ لحاظ‌ روحی نیاز دارم کودک چند ماهه‌ای باشم که بی‌خبر از عالم و آدم تو بغل مامانش در حال چرت زدنه️
5.0
64
Ruhsal olarak, annesinin kucağında uyuklayan, dünyadan ve dünyadan habersiz birkaç aylık bir bebek olmaya ihtiyacım var.
غمگین تنهایی دلتنگی زندگی دختر
ܩࡍ߭ ܣࡅ߭ࡐ‌ܝ̇‌ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܢܚܚࡍ ܣܩࡐ‌ࡍ߭ ܧࡎܘ ܣߊ ܣܢܚࡅ߳ܩܢ
ࡐ‌ܠܨ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܚࡍ ܩࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܝ‌ܚ݅ࡍ ܢܚ݅ܠࡐ‌ܫ̇ܘ ࡐ‌ ܢ̣ߺ ܦ̇ܭܝ‌ܩܢ ࡅ߭ࡅ࡙ܚࡍ️
5.0
124
𝓑𝓪𝓷 𝓪𝔂𝓷𝓲 𝓶𝓪𝓼𝓪𝓵𝓲𝓷 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓮𝓼𝓲𝔂𝓲𝓶
𝓐𝓶𝓪 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓲𝓶𝓲𝓷 𝓮𝓽𝓻𝓪𝓯𝓲 𝓴𝓸𝓴 𝓴𝓪𝓵𝓪𝓫𝓪𝓵𝓲𝓴
جدایی خیانت نامردی خسته دختر
هیچ چیز جذاب‌تر از زنانی نیست که ارزش خود را می‌دانند، استانداردهای خود را حفظ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند کسی با آنها جوری رفتار کند که انگار گزینه دوم هستند.️
5.0
56
لا يوجد شيء أكثر جاذبية من النساء اللواتي يعرفن قيمتهن ويحافظن على معاييرهن ولا يسمحن لأي شخص بمعاملتهن كما لو أنهن الخيار الثاني.
شاخ بهترین ها حقیقت سکوت دختر
نیاز دارم به یکی که بیاد و بمونه ❤️‍🔥🥀️
5.0
49
와서 머물 사람이 필요해 ❤️‍🔥🥀
عاشقانه غمگین دختر
کاشـــ بـہ جاے اینــکـہ الکے همش بگے בوست בارم . همیشـہ پشتش بـاشے
این از صـב تا בوست בارم بهتره✯️
5.0
37
'알키' 대신 '사랑해'라고 불러줬으면 좋겠다.
항상 그의 뒤에 있어
좋아요 100개보다 이게 낫다
عاشقانه غمگین نامردی خسته دختر