جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند خودکشی / بهترین متن خودکشی [پیشنهادی]

155 پست
متن های خودکشی گلچین بصورت بلند , تعداد 155 متن خودکشی به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند خودکشی / بهترین متن خودکشی [پیشنهادی]
غمگین مرگ خودکشی خودکشی - جدیدها خودکشی انگلیسی کوتاه خودکشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
92454
غمگین خسته نامردی خودکشی

روزی می‌رسد؛
که یک پارچه ی سفید
پایان می‌دهد؛ به من...
به شیطنت‌هایم...
به بازیگوشی هایم....
به خنده های بلندم....
روزی که همه `با دیدن عکس هایم...
بغض میکنند و میگویند :
دیوونه؛ دلمون واست تنگ شده..
.مرا آرام بخوانید
تمام نوشته هایم از خستگی درد میکند .️
5.0
8970
غمگین فلسفی خسته حقیقت خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
29044
غمگین جدایی نامردی خودکشی
اگه من بمیرم؛
بعد خونه سکوت میشه..
مثل وقتایی ک خوابم :)
ولی دیگه نمیشه اینبار از خواب بیدارم کنین...
• مامانم بیاد سرقبرم بگه بسه دیگه دختر مگه چقدر میخوابی-️
5.0
1188
غمگین دلتنگی زندگی خودکشی
مشابه ها
خ‍‌ودک‍‌ش‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ه‍ #ب‍‌ه‍‌ش‍‌ت ب‍‌اش‍‌ه‍ واس‍‌ه‍ ک‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍ زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ش #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ه‍ .🖤

| ش‍‌وک‍‌ول‍‌ات‍ ت‍‌ل‍‌خ🍫 |️
5.0
3557
غمگین بهترین ها خسته خودکشی
ف‍‌‌وق ف‍‌وق‍‌ش رف‍‌‌یق‍‌ام ³ روز:)❤️‍🩹🫂
ع‍‌‌ش‍‌‌ق‍‌‌م ⁷ روز:)💔🫀
ف‍‌‌ام‍‌یل‍‌ام ⁴⁰ روز:)🥲🥀
خ‍‌‌ان‍‌‌وادم ¹ سال:)🖤😅

م‍‌‌ی‍‌‌گ‍‌‌ی‍‌‌ری ک‍‌‌ه چ‍‌‌ی م‍‌‌ی‍‌‌گ‍‌‌م¿🙃🖐🏽️
5.0
333
غمگین تنهایی خسته حقیقت خودکشی
این روزا من سیاه می‌پوشم
شما رنگی
من شبا بیدارم و گریه میکنم
شما با خیال راحت خوابید
ولی می‌رسد روزی ک
من سفید می‌پوشم و شما سیاه
من با خیال راحت میخوابم
شما بیدار و گریه میکند
🙂️
5.0
4778
غمگین خسته سکوت خودکشی
این روزا بیشتر از همیشه میخوابم و هیچ‌کاری نمیکنم ؛)
بیشتر از همیشه ساکتم و بیشتر از همیشه تحت فشارم :)
بیشتر از همیشه از دست آدمای دور و برم ناراحت میشم :)
طبق معمول با هیچکس راجع‌ بهش صحبت نمیکنم :)
بیشتر از همیشه تو خودم میریزم و بیشتر از همیشه از حال و روزم متنفرم! =)️
5.0
1245
غمگین دخترانه خودکشی
نام : غم
نام خانوادگی : تنهایی
محل تولد :جهنم
شغل :بدبختی
جرم :به دنیا اومدن
محکومیت : حبس تا مرگ
آدرس :غمستان،میدان غم، چهاراه تنهایی،خیابان مرگ🤟🚶‍️
5.0
6904
غمگین خودکشی
طرز خودکشی در هرکس ،منحصر به خودشه...!
یکی ، دیگه شیک ، نمی پوشه...
یکی ، دیگه آرزویی نمی کنه...
یکی دیگه به تحصیل ادامه نمی ده...
یکی دیگه به خودش نمی رسه...
یکی مدام ترانه های غمگین گوش می ده...
یکی دیگه از خودش ، عکس یادگاری نمی گیره...!
یکی محبت نمی کنه...
یکی دیگه محبت نمی پذیره ...!
و...
اینگونه است که اکثر آدم ها در ۲۰ سالگی می میرند و در ۸۰ سالگی دفن می شوند...!🖤

پائولو کوئیلو

5.0
7196
Յուրաքանչյուրի ինքնասպանության եղանակը եզակի է...!
Մեկն այլևս նորաձև չէ...
Մարդն այլևս չի ցանկանում...
Ոչ ոք չի շարունակում սովորել...
Մարդն այլևս չի կարող ինքն իրեն գալ...
Մարդը շարունակում է տխուր երգեր լսել...
Մեկ ուրիշն ինքն իրեն հուշանվերային լուսանկար չի անում...!
Ինչ-որ մեկը չի սիրում...
Ուրիշ ոչ ոք չի ընդունում սերը...
Եվ...
Ահա թե ինչպես են մարդկանց մեծ մասը մահանում 20 տարեկանում և թաղվում 80 տարեկանում

Պա
غمگین تنهایی عشق یک طرفه خودکشی
#ح‍‌رف‍‌ای‍‌ی ک‍‌ہ ش‍‌ب‍‌ا ب‍‌هت‍‌ون #م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ن رو ج‍‌دی ب‍گ‍‌ی‍‌ری‍‌د چ‍‌ون #م‍‌‍‌غز خ‍‌واب‍‌ی‍‌دہ و ق‍‌ل‍‌ب ح‍‌رف م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ہ 🙂🖤️
5.0
17169
شاخ غمگین خسته خودکشی ملکه
تکرار هر شب:
ب درک ک تنهام:)
ب درک ک کسی دوصم نداره:)
ب درک ک بود و نبودم برای کسی مهم نیس:)
ب درک ک کسی حالمو نمیپرسه:)
ب درک ک تا ب کسی پی ام ندم بم پی ام نمیده:)
اصن میدونی چیه ب درک ک برای کسی مهم نیصم حتی خانوادم:) ️
5.0
1975
غمگین دلتنگی خودکشی مغرور
فِڪ کُنِ بِرمِ یِح جآیِ باَلِا:)!"‹🙂💔›"
باَلِا:)!"‹🦍›"
باَلِا:)!"‹🦍›"
باَلِاےِباَلِا..:)!"‹🦍›"
چِشاَبَصِتحِ:)!"‹👀💔›"
جِیِغ:)!"‹›"
بُومِ:)!"‹⚠️›"
فِکرِشوِکُنِ یِح لَحِظِح :)!"‹🌿🙇🏻‍♀›"
چِقِدرخُوبحِ:)!"‹🙂💔›"
#فِک_کُنِ_دِیِگحِ_نَبِاشِمّ:)!"‹🕸🌙›"
عآخِ هَوسِ کَرِدَمِ!"‹🙂💔️
5.0
9156
غمگین جدایی دلتنگی نامردی خودکشی
بیمارستانꔷ͜!↶🚑↷
اطاق‌عملꔷ͜!↶🏥↷
شوکꔷ͜!↶🙇🏿‍♀↷
خط‌صافꔷ͜!↶💤↷
ی‌‍ه‌بوق‌ممتدꔷ͜ꔷ
ی‌‍ه‌ملافه‌ی‌سفیدꔷ͜ꔷ!
سرد خونهꔷ͜ꔷ!↶🖤
قبرستونꔷ͜ꔷ!↶⚰↷
سرخاکꔷ͜ꔷ!
صداꔷ͜ꔷ!🖤
اشکꔷ͜ꔷ!🖤
جیغꔷ͜ꔷ!🖤
گریهꔷ͜ꔷ!
پایان‌نفس‌کشیدنمꔷ͜ꔷ💔️
5.0
1599
غمگین تیکه دار خسته خودکشی
هرچقدر هم تکراری باشه،
من همیشه عاشق داستان خودکشی نهنگ هام. میگن نهنگ ها زیر آب وقتی گریه میکنن، کسی نمیتونه اشکاشون رو ببینه و بفهمه که ناراحتن. یه روزی بالاخره خسته میشن و از آب میان بیرون تا گریه کنن و همونجا هم کنار ساحل میمیرن🥲🖤️
5.0
2445
غمگین تنهایی خسته زندگی خودکشی
ی تیغ🗡
ی رگ⚡️
ی خون💉
ی جیغ و داد🥀
ی امبولانص🚑
ی خط صاف⛓
ی پارچه سفید🖱
ی لباص مشکی🖤
ی قبر کوچیک⚰
ی خاب طولانی:)💔
🥀🖤🤤
‌️
5.0
7857
غمگین خودکشی
من از مدرسه متنفرم!
از دوستام متنفرم!
و از این خانواده متنفرم. . .
از هر چیزی مربوط به
این زندگی مسخرم
تو میتونی منو بزنی پدر :)
میتونی سرم داد بزنی!
میتونی هرکاری ک
دوس داری بکنی!
چون راستش بخوای
ارزو می کنم کاش مرده بودم
دیگه هیچو حس نمی کردم!
میدونی قسمت جالبش کجاست؟
هیچی واسم مهم نیست :)️
5.0
2457
غمگین تنهایی خانواده پدر خودکشی
رفتم قبرستان
گفتم مدارک لازم برای مردن چیست؟
گفت اگر جوانی زود امدی
اگر پیری دیر امدی
گفتم عاشق کسی شدم ک عاشقم نبود
گفت بدون مدرک خوش امدی


شیطان دوست داشتنی ️
5.0
1302
غمگین خسته زندگی خودکشی
#شب=بیدار🌚
-روز= #بیکار🌝
- #غذا=بی میل🙂
-بیرون= #نع🗣
- #گوشی=سایلنت🔕
-لباس= #کثیف👕
- #دستا=زخمی🙂
-چشا= #سیاهی میرع👀
- #رفیقا=فلن نباشن بعترع⁦🚶🏿‍♂️⁩
-مامان=فقط میبینه #اشک میریزه👁💧
-بابا= #نیست که ببینه🙄
- #عکسا=سوختن🎇🔥
-عطرا= #شکستن🙃
- #لباسا=پارع شدن👕
شیشع ها= #خورد شدن👣
- #دستا =بی حس شدن🙂
-خونا= #جاری شدن🖤
- #جسم =بی حال شد🚶
-چشا= #تار شد👀
- #گوشا =کرشد👂
-بدن= #ول شد🍃
- #مامان=لال شد🥀
-اتا️
5.0
300
غمگین خسته دلتنگی عشق یک طرفه نامردی لاشی خودکشی
پ‍‌س‍‌ر ا‍ز #د‍خ‍‌ت‍‌ر پ‍‌رس‍‌ی‍‌د ↓
ا‍گ‍‌ه م‍‌ن #ب‍‌م‍‌ی‍‌ر‍م چ ح‍‌س‍‌ی پ‍‌ی‍‌د‍ا م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی/؟
د‍خ‍‌ت‍‌ر ب ش‍‌و‍خ‍‌ی گ‍‌ف‍‌ت ↓
خ‍‌و‍ش‍‌ح‍‌ال م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍🙂😂👐🏻
ف‍‌ر‍د‍ا‍ی ا‍و‍ن ر‍و‍ز #ج‍‌س‍‌د پ‍‌س‍‌ر و پ‍‌ی‍‌د‍ا ک‍‌ر‍د‍ن ک ت‍‌و د‍س‍‌ت‍‌ش ی #نامـ‌ه ب‍‌و‍د ↓
{ ب‍‌ر‍ا‍ی #خ‍‌و‍ش‍‌ح‍‌ال‍‌ی‍‌ت ه‍‌ر ک‍‌ا‍ر‍ی م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م #د‍ل‍‌ب‍‌رک‍‌م }
ب‍‌ا آد‍م‍‌ای م‍‌ه‍‌م ز‍ن‍‌د‍گ‍‌ی‍‌ت‍و‍ن ه‍‌م‍‌چ‍‌ی‍‌ن #ش‍‌و‍خ‍‌ی ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د🙂️
5.0
3877
عاشقانه غمگین بامعرفت خودکشی دوستت دارم
°
همیشه
اونی که عاشق تره...
یکم بیشتر حساسه
یکم زیادتر بغض می کنه
یکم سریعتر دلش تنگ می شه
همیشه اونی که عاشق تره
قلبش یه نمه تند تر میزنه وقتِ بوسه...
یکم کم طاقت تره...
یکمی زودتر می بخشه، می گذره...
همیشه اونی که عاشق تره...
میگه "یکم بیشتر پیشم بمون"...
"یکم دیگه پیاده بریم"
"یکم دیرتر جدا بشیم"...
دوست داره یکم بیشتر بمونه...
همیشه اونی که عاشق تره....
یکم زودتر میره اما همیشه بر می گرده
براش سخت تره دیدنت با ی️
5.0
705
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی خودکشی
یاد بگیر رلتو قشنگ سیو کنی 🦋 | #پیشنهاداسم↻

내 소울메이트 ‹ ‌‌‌‌‌نیمه ی گمشدم › ๋࣭ 🩷🔗⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑩𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒕𝒊𝒎 ‹ زندگی من › ๋࣭ ❤️‍🔥🌙⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝒉𝒆‌𝒓𝒐𝒆 ‹ قهرمان من › ๋࣭ 🥹💪🏻⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑨 𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒅𝒐 ‹ بغلی من › ๋࣭ ♥️🦦⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑰𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅𝒐 ‹ خنگ من › ๋࣭ 🤓😂⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝑵𝒖𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 ‹ نوتلای من › ๋࣭ 🍫🐈‍⬛️⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
5.0
42784
عاشقانه شاخ درسی ملکه خودکشی
‍دُخ‍‌ت‍‌ری ‍ک‍‌ه ی‍‌ر‌‌‍و‍ز ‍ا‍ز س‍‌وس‍‌ک ‍م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ی‍‌د؛ ‍ال‍‌ان ‍د‍ا‍ر‍ه ب‍‌ا ت‍‌ی‍‌غ ب‍‌از‍ی ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه ‍ج‍‌ال‍‌به ن‍‌ه؟️
5.0
1513
شاخ دخترانه لاتی دختر خودکشی
سیگاری شد کسی که از دود خفه میشد ... و آخرش هم خوابید برا همیشه کسی که بقیه میگفتن ما دیدیمش چیزیش نبود ، ولی تو دلنوشته هاش نوشته بود ( بهتون گفته بودم حالم خوب نیس!)
5.0
169
عاشقانه غمگین دلتنگی خودکشی دوستت دارم
ی روز تکراری مثل هر روز
شدم دیوونه باز مثل هر روز
گریه میکنم بدتر از دیروز
خواسته مرگم بیشتر از دیروز
میگن که امروز خاصه
اخه امروز تولدمه
ولی م متنفرم از امروز 🥀💔🖤
5.0
4365
عاشقانه غمگین تولدم خسته خودکشی
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
10727
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی
یہ ‍روز‍ی ح‍‌رف‍‌ا‍ی دل‍‌م‍‌و بہ همت‍‌ون م‍‌ی‍‌زن‍‌م‍‌و م‍‌ی‍‌رم ‍اون م‍‌وق‍‌س کہ ب‍‌ای‍‌د ت‍‌و ق‍‌ب‍‌رس‍‌تون دن‍‌با‍ل ق‍‌ب‍‌رم ب‍‌گ‍‌ردی‍‌د . . !️
5.0
726
غمگین تنهایی خسته خودکشی
سلامتی کسی ک...؟
الکی میگفت دوست دارم...
الکی میگفت عاشقتم...
الکی فدام میشد...
الکی هوامو داشت...
الکی روم تعصب داشت...
الکی میگفت فقط تورو دارم...
الکی میگفت...
میفهمی؟الکی️
5.0
1977
غمگین عشق یک طرفه دلتنگی خودکشی