جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شخصیت / بهترین متن شخصیت خوب [پیشنهادی]

426 پست
متن های شخصیت مهربونی گلچین , تعداد 426 متن شخصیت به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شخصیت / بهترین متن شخصیتی [پیشنهادی]
مهربانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
"منـم‌بلدم‌مثل‌تو‌باشـم‌ولی‌مانـعی‌وجود‌دارع‌ب‌نـام‌شخصیت.."️
5.0
38280
تیکه دار حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

4.9
2004

Gᴏᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟᴏɴᴇ ᴛʀᴜsᴛ ʜɪᴍ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɢʜᴛ..

مهربانی مذهبی خدا

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر… شخصیت من چیزیه که من هستم… اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

5.0
3237
تیکه دار انتقام مغرور
اما شهریار به جای "کارما" گفته:
فلک همیشه به کام یکی نمی‌گردد،
که آسیای طبیعت به نوبتست ای دوست🙂🎡️
5.0
1769
شعر مهربانی کارما

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌

4.0
799

Dünyadaki hiçbir kıyafet,insanın içindeki ahlaksızlığı örtemez

تیکه دار بهترین ها لاتی

🎐خوبی که از حد بگذرد.... نادان خیال بد کند 😎

4.7
211
مهربانی
زیبایی توجه رو جلب می‌کنه، اما شخصیت قلب رو مجذوب میکنه.‌️
5.0
130
Beauty catches the attention, but character catches the heart.
بهترین ها حقیقت
نه قیافه مهمه..نه قد،نه سن،نه هیکل...با کسی باشید که وقتی تو جمع دهن باز کرد..سرتون بالا باشه به خاطر شخصیتش...💎🖤️
5.0
54
بهترین ها حقیقت
‌‌
دوتا چیز شخصیتو تعریف میکنه؛
صبرت وقتی هیچی نداری، رفتارت وقتی همه چی داری!
‌️
2.2
38
بهترین ها حقیقت
... منم میتونم مثله تو باشم ولی یه مانعی وجود داره به نام شخصیت/ ...️
5.0
3292
I can be like you, but there is an obstacle called personality
شاخ تیکه دار حاضر جوابی