جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شخصیت / بهترین متن شخصیت خوب [پیشنهادی]

426 پست
متن های شخصیت مهربونی گلچین , تعداد 426 متن شخصیت به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شخصیت / بهترین متن شخصیتی [پیشنهادی]
مهربانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
"منـم‌بلدم‌مثل‌تو‌باشـم‌ولی‌مانـعی‌وجود‌دارع‌ب‌نـام‌شخصیت.."️
5.0
47698
تیکه دار حاضر جوابی
مشابه ها

رشد تدریجی "شخصیت" میسازه، رشد ناگهانی "غرور"!
➖➖➖➖➖➖️
5.0
8635
فلسفی حقیقت
خدا چقدر قشنگ میگہ:
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"

حواسم هست تو دلت چی میگذره.😉🌟️
5.0
28782
" وَالله یَعلمُ مَا فِی قُلُوبِکُم"
مهربانی زندگی خدا

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر… شخصیت من چیزیه که من هستم… اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

5.0
3583
تیکه دار انتقام مغرور
قانونای زندگیت، سطحِ شخصیتتو مشخص میکنن..!

5.0
6912
••𝑇𝘩𝑒 𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑇𝘩𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦..!
موفقیت فلسفی حقیقت

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

5.0
2573

Gᴏᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟᴏɴᴇ ᴛʀᴜsᴛ ʜɪᴍ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɢʜᴛ..

مهربانی مذهبی خدا

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌

4.1
896

Dünyadaki hiçbir kıyafet,insanın içindeki ahlaksızlığı örtemez

تیکه دار بهترین ها لاتی
مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ...
"وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ".💙🦋️
5.0
3631
𝒊𝒕'𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...
"𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒏𝒊𝒄𝒆."💙🦋
بهترین ها مهربانی ادبی حقیقت
اصالت رو نه میشه خرید نه میشه اداشو درآورد!
اصالت یعنی من راه درست رو میرم؛حتی اگه هیچکس متوجهش نشه!
اصالت یعنی حق کسیو نمیخورم؛ حتی اگه به ضررم تموم شه!
اصالت یعنی دروغ نمیگم؛ چون از حقیقت ترسی ندارم.
اصالت یعنی خیانت نمیکنم،نه به این خاطر که کسی نمیفهمه؛ بلکه به این دلیل که برای خودم شخصیت و احترام قائل هستم.
اصالت یعنی دل کسی رو نمیشکنم؛ چون میدونم با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری.️
5.0
264
بهترین ها ادبی حقیقت آرامش
‌‌
دوتا چیز شخصیتو تعریف میکنه؛
صبرت وقتی هیچی نداری، رفتارت وقتی همه چی داری!
‌️
3.1
93
بهترین ها حقیقت