جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های روز دختر / بهترین متن روز دختر [پیشنهادی خرداد 1402]

426 پست
متن های روز دختر گلچین , تعداد 426 متن روز دختر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های روز دختر / بهترین متن روز دختر [پیشنهادی]
دخترانه دختر همسر ملکه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان ...
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ....

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

4.9
1162
دخترانه مناسبتی دختر
امـــــ‌روز چـ‌ه روزیــ‌ســ‌ت!
چـــــ‌ه ماهـ‌یـ‌سـ‌ت!
روزیـ‌سـ‌ت کـ‌ه خـ‌دا یـ‌کـ‌ی از فرشـ‌تـ‌ه هـ‌اشـ‌و برامـ
بـ‌ه کادو فرسـ‌تـ‌اد🥺
پـــ‌س چــــــــــ‌ی!!!
گاهـ‌ی هــ‌م فرشـ‌تـ‌ه هـ‌ا مـ‌ث طُ
همـ‌ینقدر
مهـ‌ربونو
جذابو
بدون بــ‌ال
متولد مـ‌یـ‌شـ‌ن🧸✨
فرشته من زادروزت مـــــــــــــبارک❤️‍🔥🎂🎈🥳️
5.0
12024
دخترانه بهترین ها دختر تبریک تولد دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو
؛𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
قشنگیه یه دختر به باورهاشه.💜☁️️
5.0
28876
دخترانه دختر انگیزشی
دِلبَـرکَم...♡
‌کَم‌نه‌زیآدمیخواهَمت
آنقدَرکه‌درتَمام‌خاطرِه‌هایَم
تُــ......ــوباشی
قدم‌بزنی،بِدوی،بخَندی،بخوآنی
برقَصی،ببُوسی،بِمانی
وبِدآنی‌که‌مَن‌چقدرعاشِق‌این
فِعل‌ماندنَم💛✨🌼️
5.0
1994
عاشقانه دوستت دارم ادبی
مشابه ها
"خواهر" یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸️
5.0
2232
دخترانه خواهر
~¹ سال❤️
¹² ماه🖇
³⁶⁵ روز🌓
⁸⁷⁶⁰ساعت🕰
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺
هرروز🌞
هرشب🌙
هرلحظه🥀
دلم‌برات‌تنگ‌میشه☄️
#رفـــــیـــــقـ~♥️
5.0
6228
دخترانه رفاقتی دختر بامعرفت دوستت دارم

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

5.0
2601
عاشقانه دوستت دارم
دختر بودن لیاقت میخواد که هرکسی لیاقتشو نداره🫀🤍️
5.0
16354
🫀🤍Being a girl requires merit that not everyone deserves
دخترانه دختر
مرا به آتش کشیدند.... تا بمیرم اما از میان خاکستر ها... دختری ب میدان آمد!
ک پیراهنش از جنس آتش بود و... نگاهش از جنس خاکستر!
نیامده بود ک بسوزد... آمده بود تا بسوزاند! و خاکستر کند...
آتش بزند هر آنکه را که دختر بودنش را ضعف دیده بود! او را ضعیفه خوانده بود.... ضربه زده بود! ‌ بترسید...! از روزی که از میان خاکستر ها برخیزیم!
چرا ک آن روز... روز جزاس!😏🤫️
5.0
365
دخترانه تیکه دار حقیقت دختر زندگی
در من دختریست که در خیالات خود میخندد، نقاشی میکشد، مینویسد...
در من دختریست که به تنها بودن عادت کرده است، بدی ها را میبیند و لبخند میزند
دروغ ها را میفهمد و آشکار نمیکند
در من دختریست که به آینه نگاه نمیکند
در من دختریست مرده...
💔🖇️️
5.0
672
غمگین دخترانه خسته دختر
#حامی_دخترا🥀
~•دختر رو اذیت نکنین🦄▾
~•دختر🎈▾
~•وقتی ناراحتع💊▾
~•وقتی دلِش شکسته🧘🏿‍♀▾
~•وقتی داغونه🕸▾
~•وقتی بغضِ لعنتیش داره خفش میکنه🤺▾
~•نمیتونه از خونه بزنه بیرون🦋▾
~•چون دختره🌈▾
~•نمیتونه سیگآر بکشه❄️▾
~•چون دختره🏌🏽‍♀▾
~•نمیتونه با هرکسی درد و دل کنه📒▾
~•چون دختره🖇▾
~•نمیتونه شب نیاد خونه🐳▾
~•چون دختره🎶▾
~•باید غرورشُ حفظ کنع🐛▾
~•چون دختره🌻▾
~•فقط میتونه یواشکی تو اتاقش گریه کنه🌧▾
~•بشکنه🌙▾
~•️
5.0
5239
دخترانه تنهایی ملکه دختر
َ
سَرِتو بِگیر بالا ، تُ خَلاقانه تَرین اَثَرِ خُدایی رو زَمین!🌎💓🖇

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎️
5.0
1075
عاشقانه دخترانه همسر دختر دوستت دارم
روزی اگر دختری داشته باشم ،
اجازه می دهم موهایش را بلند کُنَد و بریزدشان روی شانه هایش...
آنقدر در بغل می گیرمش،
و نوازش می کنم دستها و پاهایش را،
که دلش هرگز هوای آغوشِ هیچ غریبه ای را نداشته باشد ...
شانه ای از بلور می خرم برایش،
و تار به تارِ گیسوانش را می بافم،
تا دلش نگیرد از بی محلّیِ آدمهای یخ زده ...
یک روز صدایش می زنم رها ،
تا بداند دلش فقط باید برای خودش باشد...
برای خودش شور بزند...️
5.0
860
شاخ دخترانه ملکه دختر
آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️️
5.0
4113
عاشقانه دوستت دارم
اگه روزی صاحب دختر بشم بهش نمیگم :
چون #دختری !
بهش نمیگم :
مگه #بچه شدی !
بهش نمیگم:
دوست #پسر نداشته باش !
بهش نمیگم:
ولت کردیم که #اینجوری شدی !
میزارم آزاد باشه :(
••⛓🖤⛓••️
5.0
74
دخترانه موفقیت دختر حقیقت دوستت دارم

زمانی که یه دختر بهت میگه یادته اون شب ساعت 22:27دقیقه چی بهم گفتی؟!
بهش نخند‌و نگو که من یادم نیست دیشب شام چی خوردم...
ببین چقدر براش مهمی که اون تایم‌و ساعت هنوز تو ذهنش حک شده.
وگرنه دخترا روزی چندصدبار کش موشونو فقط گم می‌کنند(:️
5.0
677
غمگین دخترانه سکوت دختر
امـروز مـــــال تـوئـه🔗•••
قـشـنـگـش کــن دقـیقـا عــیـن خــودت🌱:) ️
5.0
406
دخترانه موفقیت دختر
اگ‌دختری‌هستی‌که میتونی‌با‌روح‌زخم
خورده‌ات‌اسمان‌را‌ببینی‌
با‌قلب‌شکسته‌ات‌‌عشق‌بورزی
و‌با‌ذهن‌اسیب‌دیده‌ات‌رویا‌بیا‌فرینی
تو‌لایق‌‌رسیدن‌به‌هرگنج‌این‌جهانی
تو‌قهرمان‌‌زندگی‌خودتی
برو‌،‌بساز،بدرخش!ꈍᴗꈍ💜
│•قوے‌باش‌دُختر🌙』️
5.0
2614
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی
زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰️
5.0
1220
Life is too short to be sad and depressed, lets be happy and enjoy it!
انگلیسی مهربانی زندگی