جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی مغرور / بهترین متن تنهایی مغرور [پیشنهادی]

426 پست
متن های تنهایی مغرور گلچین , تعداد 426 متن تنهایی مغرور به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی مغرور / بهترین متن تنهایی مغرور [پیشنهادی]
تنهایی شاخ مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م .؟.....'

4.9
2344
شاخ تنهایی لاتی مغرور
مشابه ها
ۭ۠بِۚغۭۖࣵضِْۭؖ ِٚیٌٍعًٍِٞنًِِٚیٌٍ ِۚخٍِۚٞنًِدۣۭٝۤہۭ ۭۤهٰٖۣٛاِٰٖٚیٰٖ ۭ۟سٰٖۣٛاِٰٖۚخٰٖۣٖٛۨتٌٌٌِِِٰٖگِٕٚٚیٰٖ☞︎

ٍِۙشٰٖۭۨکِٰٖٞنٰٖۧجٰٖۣٖٛۨتٰٖ ۭ۠بٰٖۭۨکِٰٖۣٖٛۨٞنِٰٖٞنٰٖ ۣٖٛۨتٰٖٖۢوٰٖ ۪ۧمٰٖۭ۠بٰٖۣٛاٰٖدٰٖۣٛاٰٖ ۣٛاِٝۚخٍۚ ۭ۠بٌِِۚگِٕٚٚیٌٍ♧

#ܢߺ࡙ߊ‌ࡑ️
5.0
4797
𝑪𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒂𝒌𝒆 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒕𝒐𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 -𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒂𝒚 𝒐𝒉
𝒴𝒶𝓈
شاخ تنهایی لاتی مغرور حقیقت

همیشه مغرور بودن بد نیس خیلی اوقات باعث میشه حس نکنی که تنهایی⚡

5.0
1378
تنهایی

+چرا تنهاییـ!؟👥 -چون دوست ندارم ڪسـے توی دوران سلطنتم پادشاهیـ کنه🦁💛

4.5
281
تنهایی شاخ مغرور

یاد گرفتم تنها باشم زمین خوردم تنها پاشم🤞🏼🖤 

4.9
1349
تنهایی مغرور
ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه...! ️
5.0
4683
شاخ موسیقی
+چرا نمیذاری آدما چهره خوب تورو هم ببینن؟
_چون وقتی آدما خوبی ببینن انتظار خوبی دارن
من نمیخوام زندگیمو براساس انتظارات انسان های دیگه بنا کنم...!
The Vampire Diaries️
2.2
69
تنهایی مغرور حقیقت

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره :) ]

4.8
632
تنهایی فلسفی خیانت

موقعی مرد میشی که
چیزایی که بقیه باباشون براشون میخره
تو خودت برا خودت خریدی

1.9
34
تنهایی مغرور لاتی