جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی مغرور / بهترین متن تنهایی مغرور [پیشنهادی]

426 پست
متن های تنهایی مغرور گلچین , تعداد 426 متن تنهایی مغرور به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی مغرور / بهترین متن تنهایی مغرور [پیشنهادی]
تنهایی شاخ مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
🌵

«هیچکَس اَز خودِت مُهم تر نیست!»
⁧⁧⁧⁧‌

⁧⁧⁧⁧
⁧⁧⁧⁧
     ️
5.0
4894
ᴺᴼ ᴼᴺᴱ ᴵˢ ᴹᴼᴿᴱ
💛ᴵᴹᴾᴼᴿᵀᴬᴺᵀ ᵀᴴᴬᴺ ᵞᴼᵁ

شاخ تنهایی لاتی مغرور
مغرور نیستم!
فقط دنیا بهم ثابت کرده
توجه زیادی، بی توجهی میاره
یه وقتایی باید بد باشی
تا بعضیا بدونن خوب بودن وظیفه نیست.️
5.0
1209
I am not proud! Only the world has proved to me that too much attention leads to inattention, sometimes you have to be bad so that others know that being good is not a duty
تیکه دار تنهایی نامردی مغرور بی تفاوت

چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م .؟.....'

5.0
3083
شاخ تنهایی لاتی مغرور
🖤🩶

#مغرور نیستم ولی #دلیلی هم #نمیبینم #باهمه مهربون #باشم️
5.0
1491
شاخ مغرور