جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیوگرافی کره ای / بیو های کره ای جدید چهارشنبه 10 3

426 پست
بیو های کوتاه کره ای با امکان کپی و طراحی متن به تعداد 426 و به ترتیب بهترین ها بروز شده در 10 خرداد 1402 پیشنهاد شده برای شما
چینی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
انسانی دارای کمبود شیرکاکائو :]]]]]️
5.0
8026
[[[[[[:코코아 우유가 부족한 사람
طنز چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
✞︎私は音楽が好きです☠️💉✞︎
如果我是只鸟,我知道我会跟谁扯在一起
否定月份.! ¹⁴⁵
م‍‌ی‍‌ف‍‌روش‍‌ن‍‌ت‍‌ ب‍‌ه‍‌ ی‍‌ـہ ف‍‌ی‍‌س‍‌ گ‍‌اد ت‍‌ر.!-🕸️
✞︎
[[[[[[:코코아 우유가 부족한 사람🩸⁶⁶⁶⸸ . .
✞⁶⁶⁶✟️
5.0
970
شاخ غمگین چینی حقیقت
مشابه ها
کیتیم مث ادماس قاتله ولی نقاب کیوتی و مظلومیت رو صورتش داره💀🎀🕸
"666🕷
基蒂姆和亚当斯一样是杀手,但他的脸上却带着可爱和压迫的面具💀🔪
5.0
887
چینی
基蒂姆和亚当斯一样是杀手,但他的脸上却带着可爱和压迫的面具💀🔪
دخترانه عصبانی چینی بی تفاوت
♡ ♡ 신뢰, 사랑하고 이동하십시오ـ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆️
4.9
4294
مناسبتی چینی
بدترین قسمتِ قوی بودن اینه که هیچکس نمیفهمه تو واقعا داری درد میکشی!:))️
5.0
3505
- 坚强最糟糕的部分是没有人明白你真的很受伤!
غمگین سکوت چینی

زندگی زیباست اما فراموش نکن که تو این زندگی را زیبا کردی

4.9
3515

인생은 아름답지만 당신이 이 삶을 아름답게 만들었다는 것을 잊지 마세요.🌹

عاشقانه مهربانی چینی زندگی همسر

تنهایی یعنی:
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!:) ️
5.0
4588
외로움이란 당신이 온라인에 있다면, 모두가 당신이 청중이 많다고 생각할 것입니다. 하지만 당신은 외로움에 어쩔줄 몰라요..!:)
غمگین تنهایی چینی
با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید️
5.0
3539
세상 모든 사람에게 친절하되 아무도 믿지 말라
موفقیت چینیدرد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

5.0
6319

고통은 사람들을 변화시키고, 자신감을 줄이며, 더 많이 생각하고, 더 많은 사람들을 삶에서 제거합니다.

غمگین تیکه دار نامردی لاشی چینی

تو میتونی فقط تو جایی که من نباشم خودتو بهترین جا بزنی..

4.9
2320

내가 아닌 최고의 장소에 자신을 둘 수 있습니다

شاخ مغرور چینی
به او بگویید زیباترین غمم بود:))♡🥀️
4.9
2108
.....그녀에게 그것이 가장 아름다운 슬픔이었다고 말해줘
غمگین ادبی چینی
شَهرُ گِرِفتَنـ #بَعدِتو اَبرایِـِـِه تیرهــ[:🌧️
5.0
1375
追赶乌云后的城市[:
غمگین متفرقه چینی
صادقانه بد باش اما با دروغ و ظاهر ادای خوبارو در نیار🙂🌿️
5.0
1373
솔직하되 거짓과 겉모습으로 착한 척 하지마
شاخ چینی حقیقت بامعرفت
یه افسانه قدیمی هست که میگه:
رویایی که الان داری
قبلا توی زندگی قبلیت به دستش آوردی
اما چون ازش راضی نبودی
به شکل یه رویا پدید اومده... :)️
5.0
1995
የሚል የድሮ አፈ ታሪክ አለ፡-
አሁን ያለህ ህልም
በቀድሞው ህይወትዎ ውስጥ ቀድሞውኑ አግኝተዋል
ግን ስላልረካህ ነው።
በህልም መልክ ታየ… :)
غمگین موفقیت متفرقه چینی خاطره
هیچ وقت بیخیال رویایی که تمام زندگیت دنبالش بودی نشو :)
♡•پارک‌جیمین•♡️
5.0
3998
Never give up on the dream you've been chasing all your life :)
♡•ParkJimin•♡
موفقیت بهترین ها انگیزشی زندگی
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
97214


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی