جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند طنز / بهترین متن طنز [پیشنهادی]

286 پست
متن های طنز گلچین بصورت بلند , تعداد 286 متن طنز به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند طنز / بهترین متن طنز [پیشنهادی]
طنز طنز - جدیدها کوتاه طنز
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
به سلامتی روزی که من سفید بپوشم😞دکتر بشم وقتی میاین مطبم چنان آمپولی بهتون بزنم که از حلقتون در بیاد تا باشه چشمتون اینقدر دنبال مردن من نباشه بدبختای حلوا نخورده😃️
5.0
4654
طنز متفرقه حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اصفهانيه تو جاده تصادف كرد


همش ميزد تو سرش كه ماشينم داغون شد!😂😂😂


أفسره بهش گفت حرص ماشينتو نخور
دستت از مچ قطع شده.😠😠نگاه كرد و گفت:😧

ياحضرت عباس ساعتم كو😂😂😭
5.0
2269
طنز شاد
دختره تو گوگل سرچ کرده:قیمت النگو هایے که دست دختر داییم سمیـــــرا هست چند؟گوگل جواب داده: سمیـــــرا گفته بهت نگیـــــم 😂😂😂
5.0
1784
طنز شاد
مشابه ها
یعقوب ﺍﺯﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
ﺁﻳﺎﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﮐﻪ ﻳﻮﺳﻔﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻴﺪ ﭼﻴﺰی ﻫﻢ ﮔﻔﺖ؟؟؟

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺁﺭی

- چه گفت ؟

- گفتند : ....شِلِپ

این پسرا از همون اول عوضی بودن😂😂
5.0
4788
شیطنت طنز شاد حقیقت حاضر جوابی
16 واقعیت دنیا :

1.شما نمیتوانید صابون روی چشمانتان بریزید
2.شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید
3.شما نمیتوانید از بینی خود نفس بکشید، زمانیکه زبانتان بیرون است
.4.شما مورد سوم را انجام دادید!
5- ﺯﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﺪ،ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪﺍﻣﺎﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﻓﺎ ﺷﺪﯾﺪ
6- ﺍﻻﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ،ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯾﺪ
7.برای دیگران share ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﻻﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!
سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سي️
5.0
2963
طنز شاد
یارو رفته دبى

سوار تاكسى شده،

موقع رسيدن نميدونسته به عربى چه جورى بگه پياده ميشم، زده رو شونه راننده گفته:

داداش...

صَدَقَ اللهُ الْعَلىُ الْعَظيم!.😂🤣
‌️
5.0
6902
طنز شاد
دقت کردین

وقتی بچه هستیم ، میگن بچه است نمیفهمه

وقتی جوان هستیم ، میگن جوون و خامه نمیفهمه


وقتی هم پیر هستیم ، میگن پیره حالیش نیست


فقط موقعی که میمیریم میان سر قبرمون و میگن عجب انسان فهمیده ای بود😂😂😂

⟁ #طنز️
5.0
3993
طنز حقیقت
اعصاب خوردی فقط اونجا که یکی زنگ میزنه بهت ولی صداش نمیاد

قطع میکنی و خودت زنگ‌ میزنی، میبینی که اونم به تو زنگ زده و اشغاله

بعد یه کم منتظر میمونی که زنگ بزنه، ولی میفهمی اونم منتظره که تو زنگ بزنی

صبرت تموم میشه و زنگ میزنی میبینی اونم صبرش تموم شده و زنگ زده و اشغاله😖😩
😂😂😂

5.0
2298
طنز متفرقه
مکالمه بین دو نفر در باغ وحش:
" اروپا "
اولی: چه میمون نازی
دومی: آره خیلی بانمکه

"ایران"
اولی: جفر بابات اون بالا چیکارمیکنه
دومی: جای بابای تو شیفت واستاده..️
5.0
2971
بهترین ها طنز متفرقه
به پسره میگن چرا تو ماه رمضون با دوست دخترت حرف نمیزنی؟

میگه آخه اگه بهش زنگ بزنم باید بگم عشقم

بعد منم روزه ام نمیتونم دروغ بگم

یعنی کشته مرده ی این صداقتشونم

اعتقادات هنوز هم نمرده ها
🤣🤣️
5.0
824
تیکه دار طنز حقیقت
‌‌اگر ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ :
ﮊﺍﭘﻨﯿﻬﺎ: ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﯿﻢ؟!
ﺭﻭﺳﻬﺎ: ﺳﻔﻴﻨﻪ ، ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺗﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﮐﺶ
ﺑﺮﯾﻢ؟!
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎییها: ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﺷﻮﻥ ﻛﻨﻴﻢ؟!
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ: ﺁﻳﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺷﺮﻋﺎً ﺟﺎﺋﺰ ﺍﺳﺖ؟؟!!😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
2744
طنز اقتصادی شاد
معلم ریاضی: چرا امتحان نخوندین
بچه ها: امتحان عربی داشتیم
معلم عربی: چرا امتحان نخوندین
بچه ها: امتحان ریاضی داشتیم
و اینگونه بود که ما فوق لیسانس گرفتیم😂😑️
5.0
641
طنز شاد درسی
هر جور حساب می‌کنم نمی‌فهمم قدیما چجوری میرفتن از سر چشمه آب میاوردن؟!

ما که پارچ یخچالمون خالی میشه، هیچکس مسئولیتشو به عهده نمیگیره!😂🙄

🖤🕳

‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1259
تیکه دار طنز خانواده حقیقت قاضی
در اولین شب مراسم عروسیشون،، داماد شروع کرد به گریه کردن😭😭عروس هم با چشمای گریان به داماد گف چرا گریه میکنی عزیزم..
داماد گفت سالن پر از دخترای قشنگه من عجله کردم🤣🤣😂😑️
5.0
2674
شیطنت طنز همسر
چند بار بگم؟... به من می‌خواید تیکه بندازید، بیاید پیوی رو در رو بگید🤝🏻 به خاطر خودتون میگما؛ متن و عکس نوشته و فیلم تکست میزارید... 😂 من به خودم نمیگیرم که هیچ🚶🏻‍♀️ تازه اگه خوشم بیاد ورش میدارم استوری و پست میکنم به خدا😁💚️
4.8
2216
عصبانی طنز مغرور شاد
کسـے کع اینـ متنو براتـ ؋ـرسـتاـבع میخواـב بگع:
طُ ے احمقـے ولـے،هنو
ـבوستـ خوبـ منـے(:❤️
مـבیونـے اگع هرچـے شـבو
بمنـ نگـے!!
اخع هرکار بـבے رو کع بگـے
ما باهمـ کرـבیمـ:(🥲😂
پایتمـ تااا همیشـہ؛🤞🏻💯
با اینکع خیلـے خرے!...)️
5.0
2602
شیطنت طنز دختر شکلک شاد
− دَرد دارَم...🤕⃟🎼⃟҈ + استامینُوفن بُخُور...⃟💊⃟🚰⃟❮❯ − دَردِش خِیلیِه.🙁⃟🔥⃟❆ + استامینُوفن کُدئین بُخُور...✨⃟🥀⃟⫷ − نَه خِیلۍ بیشتَرِه☹️⃟🎭⃟𖢸 + بُرُوفن بُخُور...🧘‍♂⃟🍷⃟𖤛 − خِیلییۍ خِیلییۍ بیشتَرِه😣⃟🖇⃟⸎ + ژِلُوفن بُخُور...🥛⃟🛴⃟᳀ − بیشتَر اَز ایناست کِه میگۍ😩⃟🥂⃟ꯁ + بیا بَغَلَم پَس...!🙂⃟♥️️
4.9
1606
عاشقانه طنز دوستت دارم
کـ؋ בستم تقلب نوشتم ر؋ـتم سر جلسـہ یـہ ב؋ــہ خانم مراقبـہ اومـב بالاے سرم گـ؋ בارے چیکار میکنی؟؟منم گـ؋ـتم בارم בعا میکنم خـבا کمکم کنه!!

گـ؋ پس اینا چیـہ رو בستت؟؟؟

منم یـہ نگا کرבم گـ؋ـتم:

واے باورم نمیشـہ خـבا جوابارو بهم رسونـב!!!!😆😆

یـہ ב؋ـعـہ مراقبـہ گـ؋ـت: تورو خـבا בعا کن منم شوهر گیرم بیاב😑😂😂😂‌️
5.0
1534
طنز شاد
دیشب سر سفره شام بودیم
یهو گوشیم پیام اومد

.

.

.

بابام گفت بشین من میارم
من سریع رفتم سمت گوشی
دیدم بابام اس داده حالا که پا شدی اب بیار سر سفره 😐😂

#طنز ◗🦋⃟⃟ ⃟⃟☁️◖️
5.0
506
طنز شاد
یه سری می‌خواستیم بریم سفر لامپ خونه رو روشن گذاشتیم که آره مثلا ما خونه ایم .
وقتی اومدیم دیدیم دزد خونه رو جارو زده فقط یه نامه به دیوار چسبیده بود که روش نوشته بود
" هرگز نشه فراموش ، لامپ اضافه خاموش "️
5.0
798
طنز شاد
پسره ﺍﮔﻪ یه ﮐﭙﯽ ﺍﺯ ﻗﯿﺎﻓﺸﻮ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ😂

ﺑﻬﺶ ﻭﺍﻡ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :

ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﻨﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ، ﻣــــــــــﺎﻫﺘﻮ ﺩﯾﺪﯼ؟

یعنی کاکتوس اعتماد به نفس اینو داشت

سالی سه بار پرتقال میداد😂😐‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1430
طنز شاد
ﻫﯿﭻ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ يك دقيقه اي ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ
26 ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﻪ؟
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻻﻏﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭﺍﻻ ﺑﺨﺎﻃﺮﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ😂
4.9
3604
شیطنت طنز پسرانه
توی آسانسور ایستاده بودیم که دختری هم سوار آسانسور شد.
اول ساکت بود بعد رو به ی مرد گفت:چطوری؟
مرد هم نگاهی به او کرد وگفت: الحمدلله …
دختر نگاهی به مرد انداخت و هندزفری شو جابجا کرد!…
معلوم شد داره با تلفن حرف می زنه!
مرد سریع تسبیحش رو از تو جیبش در آورد و ادامه دادم:
الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله الحمدلله …
😂😂️
5.0
444
طنز شاد
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ، ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ

ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺍ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟

ﮔﻔﺖ : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﯼ 😳😂

ﭼﻦ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎ ﻧﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻤﯿﺮﻡ🤕

‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1634
طنز دختر پسرانه
اگه گفتين اين چيه........

0.5k³
_

کاسه اي زير نيم کاسه است!
خداوکیلی منو چرا بورسیه نمیکنن برم 😒
😂😂
5.0
598
شیطنت طنز شاد
بچه که بودم قهر کردم، یه روسری برداشتم و توش دوتا لباس گذاشتم وگره زدم به مامانم گفتم من میرم که بچه‌ت رو دزد ببره، گدا بشه ماشین بزنه بهش ببرنش بیمارستان...همینجور که میگفتم اونقدر تراژدی بود خودم گریه‌م گرفت. مامانم گفت حالا بمون نهار ماکارونی داریم فردا برو، گفتم باشه چشم😐😂️
5.0
823
طنز شاد خاطره
معده دخترها بعد از شب یلدا 🍉

یه قاچ هندونه
نصف انار
صد گرم تخمه
نصف موز
نصف استکان چایی
نصف نصف بشقاب شام
نصف ژله
نصف شیرینی

حالا معده پسرها 😂

دو تا هندونه کامل
5 عدد انار
2 کیلو تخمه
شش عدد موز
یه سماور چایی
یه مرغ کامل
به اضافه کلی چیز دیگه....

جالب اینجاست که بعد از یلدا دخترا میگن امشب زیادروی کردم. رژییمم شکست😩

ولی پسرا میگن جمعیت زیاد بود روم نشد چیزی بخورم😐😂

🍉پیشاپیش یلداتون مبارک ♥️👩🏼‍🦯️
5.0
3221
طنز مناسبتی یلدا حقیقت شاد