جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

37576 پست
بیو غمگین , بیو غمگین تلگرام, بیو غمگین اینستاگرام , بیو غمگین توییتر, بیوگرافی ,استاتوس زیبا, متن وضعیت جدید متن کوتاه دپ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
رفتی که تلخم کنی

شرابی ناب شدم، حسرت بکش :(️
5.0
غمگین خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
"چه چیز غم انگیزتر از آن که کسی که دوستش
داری ، هیچ تلاشی برای نگه داشتنت نمیکند..."️
5.0
غمگین تنهایی نامردی

ط‍‌ دل‍‌ب‍‌ری‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌ واس‍‌ه‍‌ ب‍‌ق‍‌ی‍‌ه‍‌ ؟
م‍‌ن‍‌ ح‍‌وص‍‌ل‍‌ع‍‌ ه‍‌ی‍‌چ‍‌ ک‍‌س‍‌و ن‍‌دارم‍‌
ط‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ف‍‌رص‍‌ت‍‌ ب‍‌رای‍‌ م‍‌ه‍‌م‍‌ون‍‌ی‍‌و م‍‌س‍‌اف‍‌رت‍‌ ! ̎
م‍‌ن‍‌ دن‍‌ب‍‌ال‍‌ ف‍‌رص‍‌ت‍‌ ک‍‌ ت‍‌ خ‍‌ون‍‌ع‍‌ ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ب‍‌اش‍‌م‍‌ࣧ
ط‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ ن‍‌از ک‍‌ردن‍‌ روی‍‌اه‍‌ای‍‌ دخ‍‌ت‍‌رون‍‌ت‍‌ی
م‍‌ن‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ اس‍‌ت‍‌ای‍‌ل‍‌ پ‍‌س‍‌رون‍‌ه‍‌!
ط‍‌ ق‍‌ه‍‌رم‍‌ان‍‌ زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ت‍‌ ب‍‌اب‍‌ات‍‌ه‍‌
م‍‌ ن. ️
5.0
شاخ غمگین خسته حقیقت مغرور
مشابه ها
ولی اگه میشد قلبمو از سینم در می اورم نشونش میدادم خودش پشیمون میشد با ترک کردنم ️
5.0
غمگین دلتنگی
برای هر انسان، کسی باید باشد که با دوست داشتن زیباترش کند.
مثل آن پنجره‌ی چوبی
که از شمعدانی‌ها
جان تازه‌ای می‌گیرد ...

🗣 ️
5.0
غمگین خسته دلتنگی حقیقت
آقای قاضی
‏انقد ما كوتاه اومديم باورشون شده هميشه حق با اوناست!️
5.0
غمگین حقیقت
حواستون هســـ دارم از بین میرم:)ولی هنوزم میخندم️
5.0
غمگین خسته
ادما ميان تا برن....🦋
ولي بازهم منتظر اومدنشوني🖤️
5.0
غمگین شب بخیر
تو متفاوت نبودی فقط من یجور دیگ نگات میکردم.️
5.0
غمگین حقیقت
تو شیشم گفتن با بزگتر خودت حرف بزن الان به مامانم زنگ زدن میگه دخترت باید بره مشاوره🙂️
5.0
غمگین خسته حقیقت
ساکنان دریا هم پس از مدتی
به صدای امواج عادت میکنند
چه تلخ است قصه عادت :)🖤️
5.0
غمگین دلتنگی خاطره


тoo вad тo cry, even wιтн тнe good мeмorιeѕ!

چقدر بده آدم با خاطره های خوبشم اشك بریزه!:)
‌‌
‍️
5.0
غمگین حقیقت
مـــا دنــبــالــ زنــدگــیــ کــردنــ هــســتــیــمــ ولــیــ مــرگــ دنــبــالــ مــا😔🖤️
5.0
شاخ غمگین خسته
‌عَشقِ واقِعی آن عِشقی هَست که دِلبَرَش را هیچ وَقت نِفرین نَکُنَد ......
حَتی در بَدتَرین شَرایِط ......
عِشق یک کَلَمِه مُقَدَس اَست .....
گُناه اَست کِه اِسمِه یک هَوَس را .....
عِشق بِه زَبان بیاوَریی.....
مَن هیچ وَقت تورا نِفرین نَکَردَم.....
بَلکِهِ اَز تَهِ دِل بَرای تو آرِزوی....
خوشبَخت بودَن کَردَم.....
مُنتَظِر نیستَم ....
چون میدونَم کِهِ هیچ وَقت نِمیایی....
بی قَرار هَم نیستَم بَرای داشتَنِت......
خَس️
5.0
غمگین عشق یک طرفه
با حرف هایی دلداریتون دادم که خودم خیلی
نیاز داشتم این حرفارو بشنوم(:🫂🖤️
5.0
غمگین سکوت
عاشقـے خنـבـہ هات شـבم בلیّل َگریـہ هامِ شـבیِـے ✞✞✞ـ️
5.0
غمگین خسته