جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های متن ها فارسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]

111850 پست
متن های متن ها گلچین , تعداد 111,850 متن متن ها فارسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های متن ها فارسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]
عاشقانه انگلیسی تنهایی غمگین تیکه دار اقتصادی عصبانی رفاقتی شیطنت فلسفی شاخ مهربانی مذهبی موفقیت پاییز شعر بهترین ها زمستان جدایی خیانت دخترانه طنز مناسبتی بهار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
دنیا‌بهشت‌نیست‌منم‌مجبور‌نیستم‌که‌فرشته‌باشم💀🔪

5.0
9
The world is not heaven, I am not forced to be an angel
شیطنت حقیقت بی تفاوت لاتی
✨♥

خبرت هست؟
شدی صاحب بند بندِ دلم؟
خبرت هست قلبم واسه هر تپش نیازت داره؟
خبرت هست تا خرخره غرق عشقت شدم؟
خبرت هست واسه چشمات جونمم میدم؟
خبرت هست خم به ابروت بیاد دنیارو بهم میریزم؟
خبرت هست نقطه ضعف من تویی؟
خبرت هست زندگی رو بدون تو نمیخوام؟
خبرت هست بی تو میمیرم؟
خبرت باشه.❣️
‌  ‌️
5.0
14
✨♥

خبرت هست؟
شدی صاحب بند بندِ دلم؟
خبرت هست قلبم واسه هر تپش نیازت داره؟
خبرت هست تا خرخره غرق عشقت شدم؟
خبرت هست واسه چشمات جونمم میدم؟
خبرت هست خم به ابروت بیاد دنیارو بهم میریزم؟
خبرت هست نقطه ضعف من تویی؟
خبرت هست زندگی رو بدون تو نمیخوام؟
خبرت هست بی تو میمیرم؟
خبرت باشه.❣️
‌  ‌
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی آرامش همسر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
سرنوشت این است که هیچ گاه نمیتوانم به گذشته برگردم تا اتفاقات رخ داده را عوض
کنم، ولی دست کم میتوانم تکلیف زمان حال
را مشخص کنم و آینده‌ای جدید بسازم. باید
به جایگاهی برسم که کوچکترین حسرتی از روزهای گذشته‌ام نداشته باشم!
5.0
7
سرنوشت این است که هیچ گاه نمیتوانم به گذشته برگردم تا اتفاقات رخ داده را عوض
کنم، ولی دست کم میتوانم تکلیف زمان حال
را مشخص کنم و آینده‌ای جدید بسازم. باید
به جایگاهی برسم که کوچکترین حسرتی از روزهای گذشته‌ام نداشته باشم!
موفقیت بهترین ها حقیقت انگیزشی
مشابه ها
#اَگِه دیدین یِکی خِیلی زود وابَسته میشِه قَدرِشو بِدونین چون اُون #خِیلی تَنهاست.."🖤🦋"(:️
5.0
544
#اَگِه دیدین یِکی خِیلی زود وابَسته میشِه قَدرِشو بِدونین چون اُون #خِیلی تَنهاست.."🖤🦋"(:
غمگین تنهایی حقیقت دلتنگی بامعرفت
تا اینجاش که خُــ♡ــدا بوده از اینجا به بَعدشم خُــ♡ـــدا هَست✨️♥️️
5.0
11
تا اینجاش که خُــ♡ــدا بوده از اینجا به بَعدشم خُــ♡ـــدا هَست✨️♥️
دخترانه دختر

‌انفجار بیصدا در مغزی بیگناه!
5.0
223

‌انفجار بیصدا در مغزی بیگناه!
غمگین حقیقت
موج‌‌میزنه‌عقده‌‌ازرفتاراتون.؛️
5.0
572
موج‌‌میزنه‌عقده‌‌ازرفتاراتون.؛
شاخ تیکه دار حقیقت
◖🫶💙◗
‌میگفت:
همیشه‌‌عکس‌یه‌شهید‌
تواتاقتون‌داشته‌باشید.
پرسیدم‌:چرا؟
گفت‌:
اینا‌چشماشون‌معجزه‌میکنه
هروقت‌خواستید
گناه‌کنید‌فقط‌کافیه
نگاهتون‌بهش‌بخوره:))‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
4
◖🫶💙◗
‌میگفت:
همیشه‌‌عکس‌یه‌شهید‌
تواتاقتون‌داشته‌باشید.
پرسیدم‌:چرا؟
گفت‌:
اینا‌چشماشون‌معجزه‌میکنه
هروقت‌خواستید
گناه‌کنید‌فقط‌کافیه
نگاهتون‌بهش‌بخوره:))‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
بهترین ها مذهبی متفرقه خجالتی حقیقت


‹تو اومدی و شدی خواستنی‌ترین فرد زندگیم
که حالا یک لحظه هم بدون تو نمیتونم.
صدای تو،دیدن تو،درآغوش کشیدن تو ...
حتی فکر کردن به تو برای من آرامش بخشه،
آرامش یعنی تو ،عشق یعنی تو زندگی یعنی تو
دلیل نفس کشیدنم، دلیل خنده‌ی روی لبم
من خوشبخترینم چون تورو دارم،
خیلی زیاد دوست دارم از ته قلبم،
خوشحالم از بودنت همیشگیم♥️🫂›️
5.0
158


‹تو اومدی و شدی خواستنی‌ترین فرد زندگیم
که حالا یک لحظه هم بدون تو نمیتونم.
صدای تو،دیدن تو،درآغوش کشیدن تو ...
حتی فکر کردن به تو برای من آرامش بخشه،
آرامش یعنی تو ،عشق یعنی تو زندگی یعنی تو
دلیل نفس کشیدنم، دلیل خنده‌ی روی لبم
من خوشبخترینم چون تورو دارم،
خیلی زیاد دوست دارم از ته قلبم،
خوشحالم از بودنت همیشگیم♥️🫂›
عاشقانه دوستت دارم آرامش
‌ ‌ عشق یعنی...♾
وقتی کنارمی بی نیازم 💓
از هر کس و هر چیزی در این دنیا هست...
عشق یعنی...🎧
عطر تنت که حتی بعد رفتنت رو لباسمه...
عشق یعنی...
تمنای آغوشت بزرگترین خواسته هر روزمه🎧
عشق یعنی...
نفس کشیدن در هوای نفست زندگیمه (:
عشق یعنی...❤️
جز تو کسی رو نمیبینم و جز صدای تو صدایی❤️ نمیشنوم .
عشق یعنی...
هرجای دنیا هر آهنگی رو بشنوم ، ♥️
فقط تو بخاطرم بیای ...
عشق یعنی...
تنها خواستم از خدا ، 💗 ️
5.0
7
‌ ‌ عشق یعنی...♾
وقتی کنارمی بی نیازم 💓
از هر کس و هر چیزی در این دنیا هست...
عشق یعنی...🎧
عطر تنت که حتی بعد رفتنت رو لباسمه...
عشق یعنی...
تمنای آغوشت بزرگترین خواسته هر روزمه🎧
عشق یعنی...
نفس کشیدن در هوای نفست زندگیمه (:
عشق یعنی...❤️
جز تو کسی رو نمیبینم و جز صدای تو صدایی❤️ نمیشنوم .
عشق یعنی...
هرجای دنیا هر آهنگی رو بشنوم ، ♥️
فقط تو بخاطرم بیای ...
عشق یعنی...
تنها خواستم از خدا ، 💗
عاشقانه دوستت دارم آرامش انگیزشی