جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های متن ها فارسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]

126132 پست
متن های متن ها گلچین , تعداد 126,132 متن متن ها فارسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های متن ها فارسی / بهترین متن متن ها [پیشنهادی]
عاشقانه انگلیسی تنهایی غمگین تیکه دار اقتصادی عصبانی رفاقتی شیطنت فلسفی شاخ مهربانی مذهبی موفقیت پاییز شعر بهترین ها زمستان جدایی خیانت دخترانه طنز مناسبتی بهار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
اگه برگشت قبولش کنین!
بالاخره این دنیا به آدمای احمقم نیاز داره️
5.0
123
اگه برگشت قبولش کنین!
بالاخره این دنیا به آدمای احمقم نیاز داره
تیکه دار حقیقت حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
کسی که تورو به گریه انداخت، یروز برات گریه میکنه.️
5.0
73
کسی که تورو به گریه انداخت، یروز برات گریه میکنه.
تیکه دار حقیقت

#‌خوشـآ.خـآبـی.کہ.بـیـداری.نـدآرد🕊️🖤️
5.0
2041

#‌خوشـآ.خـآبـی.کہ.بـیـداری.نـدآرد🕊️🖤
غمگین خسته
مشابه ها
💫...You` are the best event in my life 💗
تَـــَِو بَهتَرینَِ اتَفاَِقَِ زَِنــَِدگیَِ مَِنَیヅ️
5.0
22
💫...You` are the best event in my life 💗
تَـــَِو بَهتَرینَِ اتَفاَِقَِ زَِنــَِدگیَِ مَِنَیヅ
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم همسر
𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒐𝒇𝒇

چیزای قشنگ هیچوقت
دنبال خودنمایی نیستن🤍🪐️
5.0
1340
𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒐𝒇𝒇

چیزای قشنگ هیچوقت
دنبال خودنمایی نیستن🤍🪐
شاخ دخترانه حقیقت
خطرناک‌ترین بیماری قلبی، حافظه‌ی قویه‌.️
5.0
91
خطرناک‌ترین بیماری قلبی، حافظه‌ی قویه‌.
غمگین حقیقت
چقد سخته یکی تو ذهنت باشه
تو دلت باشه
تو رویاهات باشه
اما تو زندگیت نباشه...💔🖤:)️
5.0
371
چقد سخته یکی تو ذهنت باشه
تو دلت باشه
تو رویاهات باشه
اما تو زندگیت نباشه...💔🖤:)
غمگین حقیقت خسته دلتنگی
من یکی دارم که
هر روز داره بهم ثابت میکنه
دنیا بدونِ اون هیچ ارزشی نداره
تو همون یکی منی جانِ دلم🤍️
5.0
14889
من یکی دارم که
هر روز داره بهم ثابت میکنه
دنیا بدونِ اون هیچ ارزشی نداره
تو همون یکی منی جانِ دلم🤍
عاشقانه بهترین ها همسر دوستت دارم
#سکوت‌میکنم‌چون‌ارزش‌بحث‌کردنم‌نداری🖤🤙🏿؛️ ️
5.0
25
#سکوت‌میکنم‌چون‌ارزش‌بحث‌کردنم‌نداری🖤🤙🏿؛️
شاخ تیکه دار متفرقه
زِندگیت‌هَمون‌رَنگی‌میشه‌که‌
خودِت‌نقاشیش‌می‌کنی . . .👩🏻‍🎨💚️
5.0
3456
زِندگیت‌هَمون‌رَنگی‌میشه‌که‌
خودِت‌نقاشیش‌می‌کنی . . .👩🏻‍🎨💚
تیکه دار موفقیت حقیقت زندگی انگیزشی
ولی 𝗧𝗼 شدی کل 𝗭𝗲𝗻𝗱𝗵𝗴𝗶 این دختر💕🌟🫧️
5.0
8638
ولی 𝗧𝗼 شدی کل 𝗭𝗲𝗻𝗱𝗵𝗴𝗶 این دختر💕🌟🫧
عاشقانه حقیقت
تنها توییکه تواین‌روزا،
هم‌میدونی، هم‌میتونی!


اَلسَّلامُ‌عَلَیْکَ‌یا‌اَبا‌عَبْدِاللّهِ‌الْحُسَیْن‌(ع)
🖤! ️
5.0
8028
تنها توییکه تواین‌روزا،
هم‌میدونی، هم‌میتونی!


اَلسَّلامُ‌عَلَیْکَ‌یا‌اَبا‌عَبْدِاللّهِ‌الْحُسَیْن‌(ع)
🖤!
بهترین ها مذهبی امام حسین

#‌خوشـآ.خـآبـی.کہ.بـیـداری.نـدآرد🕊️🖤️
5.0
4546

#‌خوشـآ.خـآبـی.کہ.بـیـداری.نـدآرد🕊️🖤
غمگین قاضی
واب‍‌س‍‌ت‍‌گ‍‌ی چ‍‌ی‍ہ؟ م‍‌‍‌ن ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ م‍‌‍‌ع‍‌ت‍‌ادت ش‍‌دم .!️ ️
5.0
576
واب‍‌س‍‌ت‍‌گ‍‌ی چ‍‌ی‍ہ؟ م‍‌‍‌ن ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ م‍‌‍‌ع‍‌ت‍‌ادت ش‍‌دم .!️
عاشقانه دوستت دارم آرامش همسر
مُهره نَباش حُکم اِجرا کُنے!تاس باش حُکم صادِر کنے.️
5.0
2259
مُهره نَباش حُکم اِجرا کُنے!تاس باش حُکم صادِر کنے.
شاخ تیکه دار متفرقه
♡•𝑊𝑖𝑡𝘩 𝑌𝑜𝑢, 𝑀𝑦 𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙 !
کنارِ تُ لبخندام واقعیه؛!🦢🌲️
5.0
10232
♡•𝑊𝑖𝑡𝘩 𝑌𝑜𝑢, 𝑀𝑦 𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙 !
کنارِ تُ لبخندام واقعیه؛!🦢🌲
عاشقانه غمگین حقیقت دلتنگی عشق یک طرفه🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ,
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

  بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن،
بزرگ عَمل كُن،
و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود..️
5.0
2717🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ,
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

  بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن،
بزرگ عَمل كُن،
و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود..
بهترین ها انگیزشی
مآگُم‌‌شُدِگآنـیم‌‌‌کِه‌اَندَرخَم‌دُنیآ؛
تَنهآهُنَرمآست‌کِه‌مَجنون‌حُسِینیم:)❤️‍🩹⛓️️
5.0
1568
مآگُم‌‌شُدِگآنـیم‌‌‌کِه‌اَندَرخَم‌دُنیآ؛
تَنهآهُنَرمآست‌کِه‌مَجنون‌حُسِینیم:)❤️‍🩹⛓️
مذهبی امام حسین
ادما همع شبیع همن…
فقط بعضیا قشنگ تر دروغ میگن :'
5.0
466
ادما همع شبیع همن…
فقط بعضیا قشنگ تر دروغ میگن :'
غمگین تیکه دار حقیقت
سایه خودت وقتی نور کم میشه ولت میکنه ، بعد انتظار داری آدما همیشه پیشت بمونن؟ ️
5.0
175
سایه خودت وقتی نور کم میشه ولت میکنه ، بعد انتظار داری آدما همیشه پیشت بمونن؟
تیکه دار حقیقت زندگی
وَ جهانی خسته کننده تَر از حدِ تصور!"️
5.0
3070
وَ جهانی خسته کننده تَر از حدِ تصور!"
غمگین حقیقت