جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه مغرور / بیو های مغرورانه مناسب بیو [گلچین ] ⭐️

1747 پست
مغرور / متن های کوتاه مغرورانه مناسب مغرور ها / زیبا ترین و ⭐️ بیو های مغرور تلگرام اینستاگرام و واتساپ

بیو غرور بیوگرافی جسور بیو جسور

همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
#شاخ #دخترانه #مغرور #برف
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
#شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #بی تفاوت
#م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️
5.0
#شاخ #تیکه دار #مغرور
مغـرور نیستـَـم!
وَلـے لُــزومـے نَداره با هـَمـه مِهـربون باشـَـم خـُبـ ?!️
5.0
#شاخ #لاتی #مغرور
به خنده‌هام نگاه نکنین از خیلیاتون متنفرم...! ️
5.0


𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘵 𝘮𝘺 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦
𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶...!
#شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور
م‍‌ن ک‍‌س‍‌ی‍‌و م‍‌ج‍‌ب‍‌ور بہ‌ ت‍‌ح‍‌م‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م . .
از م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ب‍‌ود ، س‍‌ف‍‌ت ب‍‌چ‍‌س‍‌ب..'!🖤️
5.0
#شاخ #مغرور #بی تفاوت
#م‍‌غ‍‌رور ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م،
ف‍‌ق‍‌ط #خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ه‍‌ارو در ح‍‌د #خ‍‌ودم‌ن‍‌م‍‌ی‍‌دون‍‌م🤤🥂️
5.0
#شاخ #تیکه دار #مغرور #بی تفاوت
_•ق‍‌ل‍‌ب‍‌ت‍‌و ب‍‌ل‍‌اک ک‍‌ن م‍‌غ‍‌زت‍‌و س‍‌ن‍‌ج‍‌اق 🖇️🌱"️
5.0
#شاخ #بی تفاوت #مغرور
‌خ‍‌‌ُدَم #دُن‍‌ی‍‌‌ام‍‌و ‍م‍‌ی‍‌‌س‍‌‌ازم ، ب‍‌‌ا ه‍‌‌م‍‌‌ه‌یِ ‍م‍‌‌ح‍‌‌دو‍دی‍‌‌ت ه‍‌‌ایِ #دخ‍‌‌ت‍‌ر ب‍‌‌و‍دن‍‌‌م . . !️
5.0
#دخترانه #تیکه دار #حقیقت #مغرور
  

    به هرڪس اندازه لیاقتش خوبے ڪن!
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌️
5.0
𝙈𝙚𝙠𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
           𖦹𝙖𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙖𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝔻𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖𖦹   

   
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
#تیکه دار #موفقیت #مغرور

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

#شاخ #انگلیسی #دخترانه #مغرور #ادبی #زندگی #دختر
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
#شاخ #تیکه دار #لاتی #مغرور #حاضر جوابی
ڪسی باش ڪـہ هیچـڪس فکرشو نمیـڪرد بتونـے باشی💗️
5.0
☁️🌵𝔅𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔬𝔫𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔫𝔬𝔟𝔬𝔡𝔶‌ 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔟
#عاشقانه #شاخ #مغرور #انگیزشی
اگ‍ہ‌ قراره م‍‌ن پ‍‌ی‍ام ب‍‌دم ت‍‌ا ی‍‌ادم ب‍‌ی‍‌وف‍‌ت‍‌ی ت‍‌رج‍‌ی‍‌ح م‍‌ی‍‌دم ‍ف‍‌رام‍‌وش ب‍‌ش‍‌م .!️
5.0
#شاخ #غمگین #مغرور
کینه‍ راٰ اَز خُداٰییٖ یآد گِرِفتَم که‍ بِخاٰطِرِ یک اِشتِباٰه هَنوز شیطاٰن راٰ نَبَخشیدهِ!

#غرور️
5.0
#شاخ #مغرور