جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن های قهر / بهترین متن قهر [پیشنهادی]

61 پست
متن های قهر گلچین , تعداد 61 متن قهر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های قهر / بهترین متن قهر [پیشنهادی]

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده

5.0
#شاخ #قهر #انتقام
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه️
5.0
Never be the same to people, who aren't the same to you anymore .
#انگلیسی #تیکه دار #قهر
مشابه ها
اونجایی که تتلو میگه: من ازت خیلی توقع داشتم و خیلی عقب موندی ازم اوج غمه.. یعنی میگه ببین تو تنها کسی بودی که باورت داشتم..! تو دیگه نباید خراب میکردی..!:)️
4.8
#غمگین #خیانت #نامردی #خسته #لاشی #قهر #تتلو
اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر،یارِ فَراموشکارِ مَن..️
4.7
#شعر #جدایی #خیانت #ادبی #حاضر جوابی #قهر
انتخابم بودي؛ اما شدي بدترین اشتباهم ..!️
4.6
You Were my Choice👋🏼👾
But Then Became my worSt MiStake
#خیانت #نامردی #قهر

آدمها تا موقعی کوچکند با مداد مینویسند اما میدانی چرا وقتی بزرگ شدند با خودکار مینویسند!؟ برای اینکه یاد بگیرند هر اشتباهی را نمیتوانند پاک کنند...! فاطمه زارع

4.6
#خیانت #دروغ #قهر #نامردی

یارب آن دلبر شیرین که سپردی به منش...!!! می سپارم به ننش بابت اخلاق عنش....!!!

4.8

ℐ𝓃𝒿ℯ𝒸𝓉ℯ𝒹 𝒾𝓃𝓉ℴ 𝓂𝓎 𝓌𝒽ℴ𝓁ℯ 𝒷ℯ𝒾𝓃ℊ ⓨⓞⓤⓡ ⓑⓔⓘⓝⓖ

#عصبانی #جدایی #قهر
کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم...️
4.5
Letting down is different with sulking; I've let down most of the people but I haven't sulked with them...
#جدایی #قهر

ب‍‌ه‍‌ش گ‍‌ف‍‌ت‍‌م‍ یہ ر‍وز از دس‍‌ت ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن دوس‍‌تات ت‍‌و ب‍‌غ‍‌ل دش‍‌م‍‌ن‍‌ت گ‍‌ریہ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ! :)

4.1
#غمگین #تنهایی #نامردی #لاشی #قهر
برو، ولی یادت باشه:
من شاید یه ستاره رو از دست بدم، ولی تو یه کهکشانو میبازی!️
3.7
𝔏𝔢𝔞𝔳𝔢 𝔪𝔢, 𝔟𝔲𝔱 𝔯𝔢𝔪𝔢𝔪𝔟𝔢𝔯:
ℑ 𝔪𝔞𝔶 𝔩𝔬𝔰𝔢 𝔞 𝔰𝔱𝔞𝔯, 𝔟𝔲𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔩𝔬𝔰𝔢 𝔞 𝔲𝔫𝔦𝔳𝔢𝔯𝔰𝔢!
#جدایی #خیانت #عشق یک طرفه #نامردی #قهر

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ … تو ۱ “.ﻟﺤــــﻈﻪ.” ﺑﺎ ۱″.ﺣــــﺮﮐﺖ.” ﯾﺎ “۱ ﺣـــــــﺮﻑ.” ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ “ﻫﻤﯿــﺸﻪ” ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

3.9
#جدایی #قهر