جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های قهر / بهترین متن قهر [پیشنهادی]

617 پست
متن های قهر گلچین , تعداد 617 متن قهر به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های قهر / بهترین متن قهر [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
گاهی اوقات دِلِت از کَسی میگیره کِ...
فِک میکَردی با هَمِه فَرق دارِه:)
5.0
15432
غمگین قهر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ل‍‌ح‍‌ظہ #خ‍‌اک ک‍‌ردن‍‌م ب‍‌ه‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی‍‌ن . !ای‍‌ن‍‌ج‍‌وری م‍‌ی‍‌رن #نہ اون‍‌ج‍‌وری🖤🌱️
5.0
18730
غمگین جدایی خسته
مشابه ها
هـیـچـوقـت ب کـسـی زیـاد وابـسـتــه نـشـو مـخـصـوصـاً ب ر؋ــیـق..!🤚🏽️
5.0
646
رفاقتی تنهایی قهر


‌ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی، و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️ . !

‌️
5.0
435
غمگین دخترانه قهر خاطره حقیقت
♧♤فک کن با یکی قهر باشی♤♧
♤♧بیاد پیویت بهت بگه:♧♤
♡☆وقتی که باهام قهری☆♡
♧♡غلط میکنی آنلاین میشی🖤⛓🖇♡♧️
5.0
2128
رفاقتی قهر
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
39385
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
خاطِرات با مَغزَم بازے میڪُنن و تو هیچوَقت نِمیفَهمے ڪهِ چقَد دلَم بَرات تَنگ شده.. :)️
5.0
4378

ʷᶤᵗʰ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ ᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
ᵃᶰᵈ ᵘ'ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶰᵒʷ ʰᵒʷ ᵐᵘᶜʰ ᶤ ᵐᶤᶳᶳ ᵘ
عاشقانه غمگین قهر خاطره دلتنگی

«گاهی وقتا آدم ناخواسته دلش لك میزنه واسه پیامی که توش نوشته میای آشتی؟ 🥲🖤»🖤

4.9
1534
جدایی قهر
مثلا اون لباس سیاهت که خیلی بهت میاد بپوشی بیای سر خاکم🖤️
5.0
8870
غمگین قهر خودکشی
﮼ه‍‌ی‍‌‌چ‍‌وق‍‌ت‌ پ‍‌‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر ق‍‌ه‍‌ری‌ ک‍‌ه‌ م‍‌ق‍‌ص‍‌رش‌ ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی‌ ن‍‌ش‍‌و .!

5.0
1001
تنهایی جدایی قهر
یکی دیر جواب میده
یکی جواب نمیده ؛
یکی به زور جواب میده
بعدانتظاردارن فکرنکنیم که
اضافیم . . . :)️
5.0
929
غمگین قهر
بعضی وقتا یه حرفایی می شنوی که جوابش فقط نگاه کردنه :)️
5.0
2221
Uaireanta cloiseann tú rud éigin nach féidir a fhreagairt ach ag féachaint :)
شاخ تیکه دار قهر سکوت
اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر،یارِ فَراموشکارِ مَن..️
4.9
1840
شعر جدایی خیانت ادبی حاضر جوابی قهر
ه‍‌ر وق‍‌ت گ‍‌ف‍‌ت‍‌م #راس‍‌ت‍‌ش‍‌و ب‍‌گ‍‌و ی‍‌ه دروغ #ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ر ت‍‌ح‍‌وی‍‌ل‍‌م داد..!️
5.0
352
عاشقانه غمگین قهر کارما