جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو سرباز / متن کوتاه در مورد سرباز

148 پست
متن کوتاه در مورد سرباز و سربازی مناسب بیو تلگرام و وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام و کپشن پست بصورت گلچین شده و خفن از سایت متن کوتاه سرباز و سربازی
سرباز - جدیدها کوتاه سرباز
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

◊هرچـــہ آید بہ سَرم باز بہ گویم گُذَرَد ◊ وای از این عُمــــر ♚ڪـــہ بامیگُذَرَد میگُذَرَد😏😏

5.0
6506
غمگین شعر سرباز ادبی
از پزشکی پرسیدند درد یعنی چی؟

گفت درد خبر نمیکنه یهو دیدی سرباز شدی 🙂🥀️
5.0
2944
غمگین سرباز
مَـن‌چـہ‌باشَـ‌م‌یا‌نَـ‌باشَـ‌م،ڪارہ‌دُنـ‌یالَنـ‌گ‌نیـ‌ست! مَـن‌بِمـ‌یـ‌رَم‌یابِـ‌مانَم‌هیچـ‌ـڪَسـے‌دِلـ‌تَـ‌نـ‌گ‌نـ‌یـ‌سـ‌ت:)💔️
5.0
86746
غمگین تنهایی شعر خسته
درسته‌جسمم‌اینجاست
ولی‌روحـم‌تـو‌بَغلِته 🫂💙️
5.0
9004
𝑴𝒚 𝑩𝒐𝒅𝒚 𝑰𝒔 𝑯𝒆𝒓𝒆
𝐵𝑢𝑡 𝑀𝑦 𝑆𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡 𝐼𝑠 𝐼𝑛 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐴𝑟𝑚𝑠•💙🫂🫶
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم سرباز
این دونفر رو هیچوقت از یاد نبر :
یکی‌اونی که بهش گفتی دوست دارم ،
ازت فاصله گرفت و رفت. . .
یکی اونی که بهش گفتی برو ، بغضش ترکید
گریه کردو گفت آخه دوست دارم . . .️
5.0
56
غمگین جدایی حقیقت سرباز

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛

5.0
2057

𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗪𝗔𝗜𝗧,
‌‌ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs ᴏɴ ғᴀsᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ
 

موفقیت انگیزشی زندگی سرباز
این نیز بگذرد
شاید کمی تلخ تر ، شاید با تلخی و سکوتی بیشتر !
با حرف هایی ناگفته تر ..
اما حواست به حرفهایم باشد
شاید این بار من هم با "این نیز بگذرد" بگذرم ..️
5.0
1444
غمگین خسته سرباز
★彡 مَِیَِگَِـَِہَِ کَِهَِ)َِگَِـَِـَِرَِ رَِوَِزَِگَِاَِرَِ سَِرَِ اَِزَِنَِاَِمَِرَِـَِבَِےَِ گَِذَِاَِشَِتَِ غَِمَِ نَِخَِوَِرَِ نَِوَِبَِتَِ مَِاَِهَِمَِ مَِیَِرَِسَِـَِבَِ 彡️
5.0
867
غمگین قهر سرباز سیگار