جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه دریا / قشنگ ترین و زیبا ترین متن های کوتاه در مورد دریا

261 پست
متن های کوتاه در مورد دریا مناسب تلگرام و اینستاگرام / زیباترین متن های کوتاه دریا از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاو بیو / متن کوتاه ساحل دریا اقیانوس Sea Text / The most beautiful and beautiful sea text
دریا - جدیدها کوتاه دریا
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دل مـے تواند بـہ بزرگـے دریـا باشد
محدودیت در نگاه ماست...!

✞.دُختَرِ اُقیانوس.✞️
5.0
810
شعر بهترین ها دریا ادبی
مشابه ها
گفت از حالت بگو، گفتم:
انگاࢪ یڪ دࢪیا دࢪ دلم هست ڪہ آࢪام نمیگیࢪد:)🌊️
5.0
1131
بهترین ها دریا
ܩࡅ݅ߺܠܙ ܢܚߊ‌حܠܙ ߊ߬ܝ‌ߊ‌ܩܢ ܢ̣ߊ‌ܢܚ݅...
ࡅ߳ߊ ܥ‌‌ࡅ࡙ܭَܝ‌ߊ‌ࡍ߭ ܩࡅ݅ߺܠܙ ܥ‌‌ܝ‌ࡅ࡙ߊ‌، ܢ̣ـے ܦ̈ܝ‌ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ߊ‌ܢܚ݅ࡅ߭ܥ‌‌:)!

🖇️🤍🌊️
5.0
221
عاشقانه شعر حقیقت دریا
دریا را دوست دارم...💙

چرا که در عمق تاریکی اش،
باز هم زلال است...
در درون خودش،
دنیایي دارد...
و در موج هایش،
فرودی بی انتها ست...

دوستش دارم...

چون حتی صخره ها هم مانع پیشروی اش نمی‌شوند!
چون رنگ آسمان را در دلش؛
نرمی شن را در وجودش،
سخت بودن سنگ را در قلبش
و محدود نبودن را در ذاتش دارد!!! 💙️
5.0
2400
بهترین ها دریا
زندگی همانند دریاست ، گاه با موج هایِ عظیمش مارا غرق میکند و گاه با همان موج ها مارا نوازش می کند :)🌸🌊!️
5.0
6295
فلسفی دریا ادبی
- من بی نهایت به اقیانوس شباهت دارم هنوز به طور کامل کشف نشدم گاهی آروم و گاهی طوفانی ، گاهی پراز سکوت‍‍م و گاهی پراز حرف..!️
5.0
220
عاشقانه غمگین شعر حقیقت دریا زندگی
بـے تفاوت باش و رها !
درست مانند دریایـے کـہ
با پرتاب هیچ خرده سنگـے متلاطم نمـے شود...!

✞.دُختَرِ اُقیانوس.✞️
5.0
160
شاخ بهترین ها حقیقت مغرور دریا
گَر‌بِبینی‌ناکِسان‌بالا‌نِشینند‌صَبر‌کُن
رویِ‌دریا‌کَف‌نِشیند،‌قَعرِ‌دریا‌گُوهر‌‌است!🌱✨️
5.0
986
مناسبتی درسی دریا
برای کشتی های بی حرکت موج ها تصمیم میگیرند.️
5.0
708
𝑭𝒐𝒓 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒍𝒆𝒔𝒔 𝒔𝒉𝒊𝒑𝒔, 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒂𝒗𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒅𝒆.
بهترین ها دریا درسی

مثِ دَریا باش ، آشغالارو پَس بِزن ••️
5.0
4260
𖤐⃟👑•••𝑩𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂, 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒉𝒆𝒔
شاخ دریا