بیو خودکشی و مرگ / متن کوتاه خودکشی [پیشنهاد ] | تاو بیو

بیو خودکشی و مرگ / بیو های کوتاه در مورد خودکشی و مرگ و مردن و تسلیت / متن های کوتاه زیبا خودکشی و مرگ عزیزان | خودکشی مرگ خودزنی اعدام جهنم افسردگی تیغ روانی khodkoshi marg مردن بمیرم مرگم
نمایش بصورت استوری

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ

# خودکشی # شکلک کپی

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ

COPY
176.9K 1.77M فونت ʜᴏssᴇɪɴ

بیمارستانꔷ͜!↶🚑↷
اطاق‌عملꔷ͜!↶🏥↷
شوکꔷ͜!↶🙇🏿‍♀↷
خط‌صافꔷ͜!↶💤↷
ی‌‍ه‌بوق‌ممتدꔷ͜ꔷ!↶🚡↷
ی‌‍ه‌ملافه‌ی‌سفیدꔷ͜ꔷ!↶🍒↷
سرد خونهꔷ͜ꔷ!↶☁️↷
قبرستونꔷ͜ꔷ!↶⚰↷
سرخاکꔷ͜ꔷ!↶💉↷
صداꔷ͜ꔷ!↶🗞↷
اشکꔷ͜ꔷ!↶💧↷
جیغꔷ͜ꔷ!↶🌙↷
گریهꔷ͜ꔷ!↶🌱↷
پایان‌نفس‌کشیدنمꔷ͜ꔷ!↶🌻↷
پایان‌میدهد‌ب‌‍ه‌تمام‌شیطنت‌هایم ꔷ!↶🍊↷
#اون‌موقع‌میشم‌عزیز‌دل‌ همه🖤

# خودکشی کپی
31.9K 358.5K فونت ʜᴀᏚᴛɪ

-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?

# خودکشی کپی
31.2K 357.0K فونت ʜᴀᏚᴛɪ

دلم اغوشی میخواهدازجنس قبر دلم خوابی میخواهدازجنس مرگـ...

# خودکشی کپی
21.6K 263.9K فونت هعی!
یهو......! قلبم نزنح......!🤤🖖🏻🖤 # خودکشی کپی
1.7K 21.6K فونت "𝒎𝒊𝒏𝒂"♡" 𝑨"
دل‍‌م‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌واد‌ ف‍‌ق‍‌ط #چ‍‌ش‍‌ام‍‌و ب‍‌ب‍‌ن‍‌دم‌‍ ‍ودی‍‌گ‍‌ه‌ ن‍‌ت‍‌ون‍‌م #ب‍‌ازش ک‍‌ن‍‌م:) # نامردی # سکوت # خودکشی کپی
4.0K 53.2K فونت S.T
يه روزی واسه پیدا کردنم کل سنگ قبرای شهر رو میخونی:) # خودکشی کپی
58.0K 897.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

سلامتے روزے که
بیای‌سره‌قبرم
بگی‌دیونه‌بلند‌شو
چهل‌روز‌گذشتا
بگی‌دلم‌برای‌خودت‌که‌نه
دلم‌برای‌غر‌زدنات
دلم‌برای‌قهر‌کردنات
تنگ‌شده
بعد‌بگی‌بلند‌شو‌دیگه
منم‌صداتو‌بشنوم‌ولی
نتونم‌چیزی‌بگم

# خودکشی کپی
21.9K 357.0K فونت ʜᴀᏚᴛɪ

*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*

# خودکشی کپی
21.3K 362.1K فونت Sayeh afkari

اذیت میکنم؟... میدونم
روی مختونم؟... میدونم
اخلاقم بدع؟... میدونم اما تحمل کنید... یکی ازین روزا منم نیستم.. حلالم کنیدآاا

# عشق یک طرفه # خسته # خودکشی کپی
18.0K 305.5K فونت Ahan_parast
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

دلَِمَ مَیَخَِاد همَِع عاَرِزوَهَِاموَِعَِ!ꔷ͜ꔷ▾‹⃟›"
بَِزارَعَِم زِیَر بِالشَِوعَِ بخَِابمَ واسَِع هَمِیَشَِع!ꔷ͜

# سکوت # خودکشی کپی
20.6K 391.4K فونت 𝐍𝐀𝐙𝐋𝐈𝐖

یک شب بی‌صدا تر از همیشه
همه را ترک خواهم کرد....!

# ادبی # خودکشی کپی
29.0K 557.7K فونت ○𝒜𝓁𝑜𝓃●

ای کـاشــ امـشــب شــب آخـرمـ بــــود 💔😅

# خودکشی کپی
9.2K 181.9K فونت Sety

وَ دِلَت مرگ بِخواهد وَ مَرگ هَم، ناز کند")

# ادبی # خودکشی کپی
10.0K 204.5K فونت 🌙𝒜𝓁𝑜𝓃𝑒
رسد روزی که .... در بهترین اوقات خوشیت .... خبر آسمانی شدنم را بشنوی(:😅🖤 # عشق یک طرفه # زندگی # خسته # سکوت # خودکشی # حقیقت کپی
4.7K 103.3K فونت ᴀᴍɪʀ

مـ⚰️ـرد
پی امـ💬ــ
ندین!

# خسته # خودکشی کپی

𝑚𝑜𝑟𝑑
𝒑𝒎
𝐧𝐚𝐝𝐢𝐧⍟

COPY
12.5K 286.8K فونت 𝓱.𝓰𝓱ꨄ︎
تتلوهم‌حق‌میگفت.. آدما‌میکشنت..‌بعد‌میشینن‌دلداریت‌میدن(:🖤 # خودکشی # لاشی کپی
2.0K 47.2K فونت پانداشونم :)🧸🎈🤍


𝓡𝓸𝓱𝓮 𝓶𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷 𝓿𝓪𝓺𝓽𝓲𝔂𝓮 𝓴𝓮 𝓶𝓸𝓻𝓭𝓮

روح‌من‌چندوقتیه‌که‌مرده . .🖤

# خسته # لاشی # خودکشی کپی
12.1K 289.7K فونت 🌙𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
سَلامَتیْ روزیْ که... صِدامْ کُنیْ، وَلیْ نَتونَمْ جَوابْ بِدَمْ..... سَلامَتیْ روزیْ که ..... بِهِمْ پیْ اِمْ بِدیْ، وَلیْ خونْده نَشه...... سَلامَتیْ روزیْ که دِلِتْ بَرایْ قَهرامْ تَنْگْ بِشه .... واسه خَنده هامْ.... واسه اَخْمامْ.... واسه مَسْخَره بازیامْ..... وَلیْ دیگه نیستَمْ.
سَلامَتیْ روزیْ # عشق یک طرفه # خودکشی # حقیقت کپی
5.7K 138.1K فونت Aynaz_soz0
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن وق‍‌ت‍‌ی ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..! # دلتنگی # نامردی # خودکشی کپی
2.7K 65.1K فونت ↲𝑳𝒐𝒏𝒂