جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو خاطرات /متن کوتاه خاطره مناسب وضعیت کپشن استوری و .

799 پست
متن کوتاه خاطره و خاطرات مناسب بیو و وضعیت کپشن استوری پست و .. بصورت گلچین شده /کامل ترین متن های خاطره و خاطرات در اینجا :
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
گف می‍‌ش‍‌ن‍‌اصی‍‌‍‌ش؟)
ص‍‌د ت‍‌ا‌ #خ‍‌اط‍‌رع‌ ع‍‌وم‍د ج‍‌لو‌ چ‍‌ش‍‌مم ی‌ لب‍‌خ‍‌ند‌ زد‍م‌ گف‍‌دم‌ ن ک‍‌ی‍ه؟)️
5.0
163
غمگین عشق یک طرفه خاطره
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
#ش‍‌د‌ش‍‌د، ن‍‌ش‍‌د‍ ا‍ز‍ #ک‍‌ن‍‌ار ه‍‌م‌ ر‍د م‍‌ی‍‌ش‍‌ی‍‌م ‍ #و‍ان‍‌م‍‌و‍د م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌م‌ #ه‍‌م‍‌دی‍‌گ‍‌ه‌ ر‍و #ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ی‍‌م️
5.0
104
عاشقانه شاخ خاطره
خاطِرات با مَغزَم بازے میڪُنن و تو هیچوَقت نِمیفَهمے ڪهِ چقَد دلَم بَرات تَنگ شده.. :)️
5.0
4240

ʷᶤᵗʰ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ ᵖˡᵃʸᶤᶰᵍ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ᵐʸ ʰᵉᵃᵈ
ᵃᶰᵈ ᵘ'ˡˡ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵏᶰᵒʷ ʰᵒʷ ᵐᵘᶜʰ ᶤ ᵐᶤᶳᶳ ᵘ
عاشقانه غمگین قهر خاطره دلتنگی
𝐖𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐨𝐮𝐫 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬
𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐚𝐧𝐭.

ما هیچ تسلطی روی دل هامون نداریم قلبها
برای کسی که خودشون می‌خواهند می‌تپند♥️️
5.0
243
عاشقانه شعر دوستت دارم حقیقت خاطره
میانِ‌هَمِه‌گَشتَمُ‌ عاشِق نَشُدَم‌مَن!
طُ چِ‌بودی‌کِ‌تورا‌دیدَمُ‌دیوانِه‌شُدَم‌مَن..❥︎シ︎️
5.0
9051
عاشقانه شاخ خاطره دوستت دارم
ای‍‌ن‍‌ک‍‌ه ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن‍‌ی ب‍‌رای ی‍‌ه خ‍‌اط‍‌ره خ‍‌ن‍‌ده دار گ‍‌ری‍‌ه ک‍‌ن‍‌ی خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ح‍‌رف‍‌ه ه‍‌ا=)️
5.0
3330
عاشقانه غمگین دلتنگی خاطره
يه آهنگ ميتونه هزاران خاطره رو
برگردونه[ 🎹 🖤 ]
•──────「🥁」──────•
5.0
1179

ᵒᶰᵉ ᶳᵒᶰᵍ ᶜᴬᶰ ᵇʳᶤᶰᵍ ᵇᴬᶜᵏ
ᵗʰᵒᵘᶳᴬᶰᵈᶳ ᵐᵉᵐᵒʳᶤᵉᶳ.

غمگین حقیقت موسیقی خاطره
شده باران بزند
قلب تو دیوانه شود؟
همه ی خاطره ها
نزد تو بیگانه شود؟
شده از دست کسی
یک دفعه دلگیر شوی ؟
او در آغوش کسی باشد و تو پیر شوی؟
شده با جان و دلت عاشق و مجنون باشی؟
او کنار دگری باز تو دلخون باشی؟
شده با یاد کسی تا به سحر گریه کنی؟
با خدا درد و دل و
پیش همه شکوه کنی؟
شده روزی برسد
بغض امانت ندهد؟
آنقدر گریه کنی هیچ ز یادت نرود؟
من پر از دردم و این است
غم دیرینم
همچو فرهاد شدم
کوه غمم شیرینم...️
5.0
6574
غمگین شعر خسته خاطرهکآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜

4.9
1649

ᴋ̸ᴀ̸Ꮥ̸ʜ̸ᵏᵠᵃᵗᵉʳᵗᵉᵗᵐʀ̸ғ̸ᴅ̸ᴀ̸ɴ̸ᵇˡᵃᵠʙ̸ᴜ̸ᴅ̸ᴀ̸ɴ̸•͜•

غمگین عشق یک طرفه دلتنگی خاطره
‌ ک‍‌اش ه‍‌َن‍‌وزم‍‌ م‍‌ثل #ب‍‌َچ‍‌گ‍‌ی‍‌ام‍‌ون ت‍‌َ‍ن‍‌ه‍‌ا ت‍‌َل‍‌خ‍‌ی زن‍‌دگ‍‌ی‍‌م‍‌ون #ش‍‌ِرب‍‌َت س‍‌رَم‍‌ا خ‍‌وردِگ‍‌ی ب‍‌ود؟!

5.0
1419
غمگین تیکه دار خسته خاطره متفرقه

مراقب خاطرات باش
دوباره نمیتونی تجربه شون کنی .

4.8
738

🇮🇹 Abbi cura dei tuoi ricordi perché non puoi viverli di nuovo

تنهایی غمگین خاطره ادبی
شازده کوچولو: از کجا بفهمم وابسته شدم ؟
روباه : تا وقتی که هست نمی‌فهمی!!...️
5.0
131
The little prince: How do I know I got attached?
Fox: You don't understand until it's there!!..
عاشقانه جدایی دلتنگی خاطره کارما
خاطِرات دَردناک اَند••͜! 🖤🌱•️
5.0
1876
𝔐𝔢𝔪𝔬𝔯𝔦𝔢𝔰 𝔞𝔯𝔢 𝔭𝔞𝔦𝔫𝔣𝔲𝔩.͜.‌"-!
غمگین خاطره