جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه باران / زیباترین متن های کوتاه بارانی مناسب بیو

211 پست
متن کوتاه باران مناسب بیو تلگرام و بیو اینستاگرام از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاو بیو / زیباترین متن های بیو باران را در ادامه بخوانید و استفاده کنید
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)
5.0
84

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)
موفقیت باران انگیزشی
مشابه ها
به قول شاعر:
یک روزی باران می‌بارد
آرام آرام میشورد غم هارا
ساحل می‌گیرد رنگ دریا را
این نیز بگذرد...️
5.0
382
غمگین شعر زندگی سکوت باران

بعضی آدما بارون رو حس میکنند،
ولی بقیه فقط خیس میشن...

4.8
1126

Bazı insanlar yağmuru hisseder,
Ama gerisi ıslanır ...

عاشقانه فلسفی باران
هَ‍‌ر #س‍‌ق‍‌و‍ط‍‌ی پ‍‌ای‍‌انِ ‍ڪار ن‍‌ی‍‌ست؛ #ب‍‌ار‍ا‍ن را ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌ار‍ا‍ن #ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن ‍‌آغ‍‌از ‍‌‍اس‍‌ت..'!️
5.0
175
موفقیت زمستان انگیزشی حقیقت باران
بارونو دوست دارم، چون خیابونا خلوت و آروم میشن، هوای دونفره همش دروغه... بارون هوای تنهاییه!️
4.7
813
جدایی زمستان باران آرامش
شکسپیر :

تو میگی عاشق بارونی ولی چترت رو باز می‌کنی تو میگی عاشق خورشیدی ولی وقتی که میدرخشه دنبال سایه ای تو میگی عاشق بادی ولی پنجره رو می‌بندی بخاطر همینه که وقتی میگی دوست دارم میترسم :)️
5.0
365
Shakespeare:

You say you love the rain, but you open your umbrella. You say you love the sun, but when it shines, you look for a shadow. You say you love the wind, but you close the window. That's why I'm afraid when you say I love you.
عاشقانه شعر زندگی حقیقت باران

آسِمان عاشِقِ گُل شُد...!

هَر روز گِریِه میکَرد تا گُل بِخَندِه (: ! 🖤🍷️
5.0
129
عاشقانه غمگین باران