متن کوتاه باران / زیباترین متن های کوتاه بارانی مناسب بیو | تاو بیو

متن کوتاه باران مناسب بیو تلگرام و بیو اینستاگرام از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاو بیو / زیباترین متن های بیو باران را در ادامه بخوانید و استفاده کنید

باران که شدی پیاله ها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست “

#باران
3 1

جنگل سوخته را وعده باران ندهید....

#باران
178 12,798

پاییز مرا عاشق میکند و باران عاشقتر...
حالا من با باران پاییزی بدون تو چه کنم؟!

#باران
42 8,058

 تنهایی یعنی باران ببارد
 وتو قد دو نفر تنها قدم بزنی

#باران
21 5,005

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

#باران
162 40,388

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

#باران
96 36,195 motahareh

باران پاییزی می بارد و رد پای رفتگران را میشوید*

#باران
4 2,599 مبینا

مشتی جنگل سوخته ایم وعده بارانت برای چیست 😏😏

#باران
1 980 samna