جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه باران / زیباترین متن های کوتاه بارانی مناسب بیو

432 پست
متن کوتاه باران مناسب بیو تلگرام و بیو اینستاگرام از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاو بیو / زیباترین متن های بیو باران را در ادامه بخوانید و استفاده کنید
باران - جدیدها باران انگلیسی کوتاه باران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

‌‌‌‌‌
𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)️

5.0
963
دخترانه موفقیت باران دختر انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)
5.0
5263

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)
موفقیت باران انگیزشی
باز باران با تَرانه
میخُورَد بَر بام خانه
خانه اَم کو ؟
خانه اَت کو؟
آن دِله دیوانِه اَت کو؟
روز هایِ کودَکی کو؟
فَصل خوبِه سادِگی کو؟
کودَک شادِ دیروز
غَرق دَر غَم هایِ اِمروز
یادِ باران رَفته از یاد
آرزو ها رَفته بَر باد..:)
5.0
118
شعر باران ادبی
Łet イɦe Яaɨŋ ωasɦ aωaყ aℓℓ tɦe ρaɨŋ σƒ ყester∂aყ.

اجازه بده بارون همه ی دردای دیروز و بشوره و ببره.🌧️️
5.0
1478
زمستان ادبی انگیزشی باران
ولی اون حسی رو که بارون بهم میده رو..
با چیزی عوض نمیکنم:))..️
5.0
2403
بهترین ها باران
بہ‌بزرگۍ‌آرزوهات‌فڪر‌نڪن . . .
بہ‌بزرگۍ‌ڪسۍ‌فڪر‌ڪن‌ڪہ‌قراره آرزوهاتو‌‌برآورده‌ڪنہ.. !)💗️
5.0
4720
𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐆𝐨𝐝? 🥺🦋
عاشقانه دخترانه باران آرامش همسر
به قول شاعر:
یک روزی باران می‌بارد
آرام آرام میشورد غم هارا
ساحل می‌گیرد رنگ دریا را
این نیز بگذرد...️
5.0
2554
غمگین شعر زندگی سکوت باران
دلم میخواد به بارون بگم : خوشبحالت که اینقدر راحت میتونی جلوی میلیاردها آدم گریه کنی

دلم میخواد به آسمون بگم : قدر ماه قشنگتو بدون مراقب باش از دستش ندی

دلم میخواد به ابرها بگم : محکم‌تر دستای همو بگیرید نذارین چیزی ازهم جداتون کنه

دلم میخواد به ستاره‌ها بگم : اینقدر به آسمون نزدیک نشید اون ماه رو داره که خیلیم دوسش داره

و.....️
5.0
979
جدایی خیانت شب دختر باران