متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن کوتاه انگیزشی مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام یا کپشن های شما / صدها متن کوتاه انگیزشی گلچین شده از هزاران تکست کوتاه انگیزشی از بزرگترین سایت متن کوتاه و بیو ایران / تاو بیو

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری :)

#انگیزشی

Smile; nobody care how you feel.

124 2,502 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱

#انگیزشی

Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs..

4,808 154,456

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

#انگیزشی

вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ..

754 26,749

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

#انگیزشی
330 14,860

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

#انگیزشی

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

4,318 154,361

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

#انگیزشی

The moon can't be yours, if you fear the height of the sky!

3,099 125,117

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

#انگیزشی
265 14,801

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨

#انگیزشی
260 14,825

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

#انگیزشی

“my life is what I'm fighting for”
 

2,048 95,036
‌ هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈
#انگیزشی
1,339 63,994 حدیثہہہ⍡۞⿸҈⛕×⃞⃝⃟

قهرمان خودت باش'

#انگیزشی

be your own hero'

2,824 136,671 lara

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

#انگیزشی
295 14,916

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨

#انگیزشی

Taub wen du gute Wü
unsche sagst•-•🌈🐬

1,358 71,479

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..

#انگیزشی
181 14,793

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

#انگیزشی

sᴛᴀʏ ғᴏᴄᴜsᴇᴅ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀᴛʜ ᴍᴀʏ sᴇᴇᴍ sᴛᴏʀᴍʏ ᴛᴏᴅᴀʏ..

2,708 154,264

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

8,268 538,093

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

#انگیزشی
313 26,039

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

#انگیزشی
137 14,792

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.

#انگیزشی

Be the one that nobody‌ thought you could be.

430 28,250 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

#انگیزشی
404 34,223