متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن کوتاه انگیزشی مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام یا کپشن های شما / صدها متن کوتاه انگیزشی گلچین شده از هزاران تکست کوتاه انگیزشی از بزرگترین سایت متن کوتاه و بیو ایران / تاو بیو | انگیزشی مثبت انگیزه خودباوری مدیتیشن انرژی موفقیت اراده هدف آینده

《دنبال رویای خودت باش》

# انگیزشی کپی

《Follow your dream 》♡

COPY
7.1K 43.6K فونت Roz Vayolet
برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی کپی
I don't care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules. COPY
8.6K 64.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی کپی
•Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡ COPY
16.4K 183.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی کپی
Falling down is an accident.
Staying down is a choice. COPY
3.5K 53.5K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی کپی
You can't always wait for the perfect time. Sometimes you must dare to jump. COPY
3.0K 55.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛

# انگیزشی # زندگی # سرباز کپی

𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗪𝗔𝗜𝗧,
‌‌ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs ᴏɴ ғᴀsᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ
 

COPY
3.5K 70.4K فونت مهیاس

آینده ای میســـازم کــه از گـــروهع مریخ هم درخشان بودنش رو ببینن💪🏻🎆

# انگیزشی کپی
919 19.6K فونت mohi
هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی کپی
Don't lose hope. When the sun goes down, the stars come out. COPY
🇫🇷 Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche,
les étoiles apparaissent. COPY
664 15.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری... # انگیزشی کپی
ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏs ᴡɪʟʟ ᴄᴏᴍᴇ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ᴛʜᴇᴍ . COPY
380 9.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری :)

# انگیزشی کپی

Smile; nobody care how you feel.

COPY
20.0K 490.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

تــونل ــبــه آدم یــاد مــیــده ڪــه همــیــشــه
یــه راهے هســت،حــتــے تــو دل ســنــگ .🏎🦯
 

# انگیزشی کپی

ᵗᵘᶰᶰᵉˡѕ ᵗᵉᵃᶜʰ ᵘѕ ᵗʰᵃᵗ ᵗʰᵉʳᵉ'ѕ ᵃˡʷᵃʸѕ ᵃ ʷᵃʸ,ᵉᵛᵉᶰ ᶤᶠ ᶤᵗ'ѕ ᶜᵃʳᵛᵉᵈ ᶤᶰ ѕᵗᵒᶰᵉѕ .🙂✨

COPY
2.1K 53.2K فونت Setareh Zamani

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

# انگیزشی کپی

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ.. 

COPY
92.3K 2.47M فونت s.a.r.i.n.a

خودت باش چون تو یکی از بهترین نقاشیای -خدایی-🦋💜🌚

# خدا # انگیزشی کپی
16.7K 459.4K فونت Faezeh✝:\\
بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی کپی
The climb is tough, but the view from the top is worth it. COPY
333 9.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))

# انتقام # انگیزشی کپی

☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰

COPY
121.4K 3.48M فونت Parmida

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘

# انگیزشی # دوستت دارم کپی

➖⃟♥️••‌ 🅲🅐🅽'🆃 🆈🅞🆄 🅻🅸🆅🅴
ꔷWιтнOυT yOυ

COPY
151 4.4K فونت M.salimi_a


هر کی که هستی یه دونه خوبش باش!

# مغرور # انگیزشی کپی


𝗪𝗛𝗔𝗧𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗥𝗘,
𝔹𝔼 𝔸 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝕆ℕ𝔼
 

COPY
2.1K 64.0K فونت مهیاس

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست...

# انگیزشی کپی

jusᏆ bᎬ ᎽᎾuᏒsᎬᏞf ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ɴᴏ ᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ...

COPY
102.7K 3.22M فونت Nima
من خودم رو باور دارم # مغرور # انگیزشی # فرانسوی کپی
🇫🇷 Je crois en moi 🍀 COPY
451 15.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
💜︴یک روز خستگی هایم را میفروشم و همرایش آرزوهایم را میخرم :)︴💜 # انگیزشی # خسته کپی
1.6K 55.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ