جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه انتقام / متن بیو در مورد انتقام

1009 پست
متن کوتاه انتقام / متن بیو در مورد انتقام / متن بیو تلگرام و اینستاگرام و واتس اپ از بزرگترین سایت بیو ایران
انتقام - جدیدها انتقام انگلیسی کوتاه انتقام
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
81266
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام
مشابه ها

عدالت برقرار میشه با انتقام!


‌‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥• ️
5.0
7743
تیکه دار عصبانی انتقام نامردی

:⸾⸙↝ "بِرِسَد روزِ تَلافے" ↜⸙⸾:️
5.0
31623

•••‌ ᴵ ᵂᴵᴸᴸ ᴿᴱᵛᴱᴺᴳᴱ ᴼᴺ ᵞᴼᵁ࿐°
شاخ تیکه دار انتقام
‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌م ن‍‌ه م‍‌ی‍‌خ‍‌وام ب‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی
ه‍‌رک‍‌ی اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه ک‍‌رده ب‍‌ای‍‌د ت‍‌اوان‍‌ش‍‌و پ‍‌س ب‍‌ده:!️
5.0
28091
شاخ دخترانه انتقام
✞این روزا میگذره ولی من از این روزا نمیگذرم🖤‼️:(✞️
5.0
13176
✞ᴛʜᴇꜱᴇ ᴅᴀʏꜱ ᴘᴀꜱꜱ ʙᴜᴛ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴘᴀꜱꜱ ᴛʜᴇꜱᴇ ᴅᴀʏꜱ 🖤‼️:(✞
غمگین انتقام خسته
گـ‍‌اد‌تـ‍‌ریـ‍‌ن حـ‍‌سـ‍‌ی کـ‍‌‌ه مـ‍‌یـ‍‌شـ‍‌نـ‍‌اسـ‍‌م انـ‍‌تـ‍‌قـ‍‌امـ‍‌ه:)!📍🖇️
5.0
4646
تیکه دار شیطنت انتقام
اونایی که تاریخ رو فراموش میکنن؛
محکوم به تکرارش هستن ...!🕷🖤

~ونزدی آدامز️
5.0
22787
Those who forgot history; they force to repeat it ...!

~Wednesday Adams
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت انتقام
مثل شیشه باش که اگر شکستنت ، ببریشون:) 🪟💯🔪️
5.0
173
شاخ انتقام