جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه حافظ / بهترین بیو های حافظ [پیشنهادی]

69 پست
متن های حافظ گلچین بصورت کوتاه , تعداد 69 متن حافظ به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه حافظ / بهترین بیو های حافظ [پیشنهادی]
حافظ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
زندگی آب روانی است، روان می گذرد
هر چه تقدیر من و توست، همان می گذرد️
5.0
17048
شعر ادبی زندگی حافظ
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مانند ساحل باش...
تادیگران مثل دریا...
بی قرارت باشند...️
5.0
931
شعر بهار حافظ
مشابه ها
گم گشته باز نمی آید
حافظ دروغ می‌گفت :)
5.0
196

It is lost and does not come back
Hafez was lying
شعر تنهایی ادبی حافظ
" چرخ برهم زنم گر غیر مردام گردد " 🕊️🪐️
5.0
340
شعر حافظ
❴ ⁰⁰:⁰⁰ ❵

نیآزِـت دآرَـم مَن بیشتَراَز نَفَس∝☠️️
5.0
168
جدایی حافظ برف شب
ࡐ‌َܝ‌ ܣࡅ࡙ܥ݆ܢ ࡅ߭ܢ̣ߊ‌ܢܚَ݅ܥ‌‌، ܥ݆ࡐ‌ ࡅ߳ࡐ‌ ܣܢܚࡅ߳ܨ ܣَܩܘ ܣܢܚࡅ߳!️
5.0
237
شعر حافظ مولانا ادبی
ز دانش دل پیر برنا ببد به دانش گرای️
5.0
22
شعر حافظ
گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛ بی‌باده بهار، خوش نباشد…! ️
4.5
248
شعر بهار حافظ
گفتنی ها را نهادم در حریری از سکوت؛ کآنچه می دانم نمی آید به فهم ِواژه ها️
5.0
149
شعر فلسفی حقیقت حافظ
خوش‌تر از نقش تو
در عالم تصویر نبود ...

#حافظ️
5.0
496
شعر حافظ