جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه چینی / بهترین بیو های چینی [پیشنهادی]

57 پست
متن های چینی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 57 متن چینی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه چینی / بهترین بیو های چینی [پیشنهادی]
چینی چینی - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
࣭ ۠ ⋆ ? ولي پرؤاںة هآ روئ گل ‹‹ 🦋 ۠ ࣭ ️
5.0
3080
𝟗𝟖 ›› ۠🌷 ۪ 그런데─꽃에 나비가 ༁ ⌑ ࣪ ࣭
دخترانه موفقیت چینی
그들이 말한 사람은 아무도 없었습니다.💀🦖
هیچکس اون ادمی که میگفت نبود💀🦖️
5.0
11234
شاخ چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
فرشتة مني ولي برؤ بہ جہنم [ ⭐ ╶️
5.0
2713
◞ ۪ ۠ 天使だけど──地獄に落ちろ ⃟⭐ ⁾⁾
عاشقانه غمگین چینی
مشابه ها
انسانی دارای کمبود شیرکاکائو :]]]]]️
5.0
15009
[[[[[[:코코아 우유가 부족한 사람
طنز چینی
بدترین قسمتِ قوی بودن اینه که هیچکس نمیفهمه تو واقعا داری درد میکشی!:))️
5.0
7582
- 坚强最糟糕的部分是没有人明白你真的很受伤!
غمگین سکوت چینی
با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید️
5.0
4907
세상 모든 사람에게 친절하되 아무도 믿지 말라
موفقیت چینی
بِـ‌هـِم گُــ؋ــت هَـمـیـشِــہ کـِنـارِتـم پـَس الـآن کـُجـایـے...؟️
5.0
790
항상 내 옆에 있다고 했는데 지금은 어디에 있나요...?
غمگین جدایی چینی خسته دلتنگی

زندگی زیباست اما فراموش نکن که تو این زندگی را زیبا کردی

5.0
5536

인생은 아름답지만 당신이 이 삶을 아름답게 만들었다는 것을 잊지 마세요.🌹

عاشقانه مهربانی چینی زندگی همسر
شَهرُ گِرِفتَنـ #بَعدِتو اَبرایِـِـِه تیرهــ[:🌧️
5.0
2675
追赶乌云后的城市[:
غمگین متفرقه چینی