جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه قهر / بهترین بیو های قهر [پیشنهادی]

685 پست
متن های قهر گلچین بصورت کوتاه , تعداد 685 متن قهر به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه قهر / بهترین بیو های قهر [پیشنهادی]
موزیک ویدیو انگیزشی انگیزشی دخترانه قهر قهر - جدیدها قهر انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مثلا اون لباس سیاهت که خیلی بهت میاد بپوشی بیای سر خاکم🖤️
5.0
13127
غمگین قهر خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو


- واسه شناخت آدما فقط کافیه یه بار خلاف میلشون عمل کنی !
5.0
490
- To know people, it is enough to act against their will once !


شاخ غمگین قهر
مشابه ها
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه️
5.0
3023
Never be the same to people, who aren't the same to you anymore .
انگلیسی تیکه دار قهر
حاضرم هنوزم بخاطرت بجنگم
ولی نمیدونم تو هم اینو میخوای یا نه🖤:) ️
5.0
759
ʜᴀʟᴀ ꜱᴇɴɪɴ ɪÇɪɴ ꜱᴀᴠᴀŞᴍᴀʏᴀ ʜᴀᴢɪʀɪᴍ
:) 🖤ᴀᴍᴀ ʙᴜɴᴜ ɪꜱᴛᴇʏɪᴘ ɪꜱᴛᴇᴍᴇᴅɪĞɪɴɪ ʙɪʟᴍɪʏᴏʀᴜᴍ
عاشقانه جدایی متفرقه قهر عشق یک طرفه
بـ اسمتـ قسـ‌م هنو اسمـ‌ی نیومد بجات..!️
5.0
93
غمگین قهر
تجربه ثابت کرده آدمایی که نمیرن وقتی برن خیلی میرن!️
5.0
155
جدایی قهر
ولی من دیگه بی اهمیت شدم

به بودنای " فیکتون " 🦋🖤️
5.0
28
غمگین قهر
اینکه دلتنگ توئم اقرار میخاهد مگر🙂️
5.0
18
غمگین قهر
تو دلیل نفس کشیدن من هستی اگر چه گاخی نفسم را بند می آوری🫀💔️
5.0
11
غمگین قهر
من زنـــــده
ولی خیــلی خسته ❤️‍💝️
5.0
41
غمگین قهر
انقدر کوتاه نیا که تبدیل به کوتاه⁧⁧⁧ترین دیوار بشی..!
‌️
5.0
100
غمگین شاخ قهر