جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خجالتی / جدیدترین متن خجالتی [فروردین 1403]

313 پست
متن های خجالتی جدید , تعداد 313 متن خجالتی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خجالتی / جدیدترین متن خجالتی [فروردین 1403]
خجالتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
زندگی نمایشی است که
هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!
پس آواز بخوان اشک بریز بخند و با تمام وجود
زندگی کن قبل از اینکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویفی به پایان برسد.

_چارلی چاپلین ️
5.0
26
موفقیت بهترین ها خاطره خجالتی حقیقت
- غم‌انگیز است اینکه قلب انسان در عمیق‌ترین و واقعی‌ترین حس‌هایش چقدر می‌تواند در اشتباه باشد؛️
5.0
18
شاخ تیکه دار خجالتی حقیقت
◖🫶💙◗
‌میگفت:
همیشه‌‌عکس‌یه‌شهید‌
تواتاقتون‌داشته‌باشید.
پرسیدم‌:چرا؟
گفت‌:
اینا‌چشماشون‌معجزه‌میکنه
هروقت‌خواستید
گناه‌کنید‌فقط‌کافیه
نگاهتون‌بهش‌بخوره:))‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
98
بهترین ها مذهبی متفرقه خجالتی حقیقت
دروگرا ها مثل سایت هایی هستند که دیر باز می‌شود. شاید جز باحال ترین ها باشند ولی معمولا آدما واسه باز شدنشون اونقدر طولانی صبر نمی کنند!️
5.0
7
دخترانه تیکه دار خجالتی حقیقت دختر
همیشه بدترین سیلی روازکسی می خوری که روزی بهترین نوازش گرت بوده️
5.0
13
خیانت خجالتی حقیقت