جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های باران انگلیسی / بهترین متن باران [پیشنهادی]

33 پست
متن های باران گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 33 متن باران انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های باران انگلیسی / بهترین متن باران [پیشنهادی]
باران باران - جدیدها کوتاه باران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)
5.0
5259

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)
موفقیت باران انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آدماے‌غمگین‌بارون‌رو‌دوصت‌دارن،ݼون‌دیگہ‌تنهایے‌گریہ‌نمیڪنن!:)️
5.0
1588
𝑆𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑦 𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑐𝑟𝑦 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒!:)
غمگین تنهایی حقیقت باران بی تفاوت
مشابه ها
اگر ابر ها گریه نمیکردند جنگل ها نمیخندیدن.️
5.0
2776
If the clouds did not cry, the forests would not laugh
فلسفی طبیعت باران
من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون..️
5.0
3478
✿ 𝐼'𝓂 𝒶 𝑔𝒾𝓇𝓁 𝓌𝒾𝓉𝒽𝑜𝓊𝓉 𝑒𝓂𝑜𝓉𝒾𝑜𝓃 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒶 𝒸𝓁𝑜𝓊𝒹
𝕎𝕀𝕋ℍ𝕆𝕌𝕋 ℝ𝔸𝕀ℕ ✿
غمگین دخترانه خسته باران
از بهترین ترکیبات صدایی میشه به ترکیب صدای شرشر بارون و صدای سوختن هیزم و صدای شالاپ شلوپ
اشاره کرد

5.0
41
One of the best sound combinations is the combination of the sound of rain, the sound of burning firewood, and the sound of sloop sloop
Cited
عاشقانه شیطنت زندگی شاد باران
بہ‌بزرگۍ‌آرزوهات‌فڪر‌نڪن . . .
بہ‌بزرگۍ‌ڪسۍ‌فڪر‌ڪن‌ڪہ‌قراره آرزوهاتو‌‌برآورده‌ڪنہ.. !)💗️
5.0
4717
𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐆𝐨𝐝? 🥺🦋
عاشقانه دخترانه باران آرامش همسر
به قول اون خواننده که میگه:

بارون اومدو یادم داد تو زورت بیشتره..🖤🌊
princess_0km@️
5.0
361
In the words of that singer who says: The rain came and taught me that you are stronger..
بهترین ها رفاقتی باران
تازه داشتم با"ب نام خدا رنگین کمان" کنار میومدم ک یهو"بارو اومدو یادم داد"🌧☀️
5.0
547
غمگین خدا باران موسیقی
وقتی که باران می بارد، تمام پرندگان بدون هیچ هدفی در حال پروازند؛ امّا، این عقاب است که با یک هدف تعریف شده بر فراز ابر ها در حال پرواز است.️
4.2
276
When it's raining, all birds fly around in the air without having any goals; however, it is the eagle which flies over the clouds with a defined goal.
انگلیسی موفقیت انگیزشی باران


تو سزاوار کسی هستی که به سکوتت
گوش دهد و ناگفته هایت را بفهمد...️
5.0
100
.
𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣
ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ˢⁱˡᵉⁿᶜᵉ ᵃⁿᵈ ᵘⁿᵈᵉʳˢᵗᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵘⁿˢᵃⁱᵈ ʷᵒʳᵈˢ
بهترین ها رفاقتی باران آرامش بامعرفت
بی وفا!:)
نه توان بدست آوردنت رو دارم:(🥺
نه توان فراموشت کردنت رو؛(💔Ⓜ️
سهم من از توفقط...
دلتنگــــــیست🚬🖤🚶‍♂️️
5.0
5306
Unfaithful!:)
I can't get you :(
I can't forget you;)
My share of you is only missing...
غمگین جدایی دلتنگی خاطره باران
از آخرین بار که چشمام تورو دیدن فهمیدم عشق یعنی نرسیدن:)️
5.0
886
لەوەتەی دوایین جار چاوەکانتم بینی، تێگەیشتم خۆشەویستی واتە نەگەیشتن :)
عاشقانه غمگین خاطره حقیقت باران
شکسپیر :

تو میگی عاشق بارونی ولی چترت رو باز می‌کنی تو میگی عاشق خورشیدی ولی وقتی که میدرخشه دنبال سایه ای تو میگی عاشق بادی ولی پنجره رو می‌بندی بخاطر همینه که وقتی میگی دوست دارم میترسم :)️
5.0
714
Shakespeare:

You say you love the rain, but you open your umbrella. You say you love the sun, but when it shines, you look for a shadow. You say you love the wind, but you close the window. That's why I'm afraid when you say I love you.
عاشقانه شعر زندگی حقیقت باران
شکسپیر میگه :


اگر قرار باشه به اِزای بوسیدنت برم جهنم قطعا می‌بوسمت ۰

اینطوری میرم پیش شیطان و با حس بالندگی میگم من بدون دیدن بهشت واردش شدم (:

من اینطوری دوست دارم :)️
5.0
571
Shakespeare says:


If I have to go to hell for kissing you, I will definitely kiss you

This is how I go to the devil and proudly say that I entered heaven without seeing it (:

I like it that way :)
عاشقانه بهترین ها باران شب دوستت دارم
مثلا من بر تن کنم میان آن همه جماعت سیاه پوش لا به لای مزارم پارچه ای سفید رنگ :)️
5.0
132
For example, I will wear a white cloth among all the people dressed in black at my grave :)
عاشقانه غمگین حقیقت دلتنگی باران

غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من 👨
Abtin mosawi ✓️
5.0
84

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
Abtin mosawi ✓
عاشقانه غمگین باران سکوت بامعرفت
آدم هاے غمـگیـن بارون رو خیـلی دوسـت دارن چون دیـگه تنـها گریـہ نمی کنـند
_پارک جیـمیـن️
5.0
81
ꜱᴀᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ʟᴏᴠᴇ ᴛʜᴇ ʀᴀɪɴ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ᴛʜᴇʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴄʀʏ ᴀʟᴏɴᴇ ᴀɴʏᴍᴏʀᴇ
ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ
غمگین حقیقت زندگی باران