جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های استقلال / جدیدترین متن استقلال [فروردین 1403]

168 پست
متن های استقلال جدید , تعداد 168 متن استقلال به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های استقلال / جدیدترین متن استقلال [فروردین 1403]
استقلال
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
یعنی واقعا یکی بین این 600 نفر نیست بیاد باهم حرف بزنیم؟؟😑💔
5.0
5
دختر و پسر فرق نمیکنه
شاخ استقلال
این عـבבا رو بشمر
۱
۲
۳
۴
۵
وقتے בاشتے اینا رو میخونـבے پنج ثانیـہ ع عمرت ر؋ـت
قـבر لحظـہ هاتو بیشتر بـבوט گلبم◡̈⃝ㅤ️
5.0
3
فلسفی استقلال
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ی INTJ بم گفت
:(( نه ، نه، اشتباه نکن.این منطق نیست که خطرناکه.
این احساساتن که گاهی ب خاطر فاصله گرفتن از منطق خطرناک میشن💔)) ️
5.0
1
شاخ غمگین حقیقت ادبی استقلال
غم هایم را با یک لبخند مخفی میکنم
اشک هایم را با پلک زدن و خندیدن
5.0
6
غمگین استقلال
من اصطلاحات "آدم خوب" یا "شخص بد" را دوست ندارم زیرا غیرممکن است که برای همه کاملاً خوب باشید یا برای همه کاملاً بد. " - آرمین آرلرت از (Attack on Titan)️
5.0
15
شیطنت فلسفی استقلال حقیقت
پیروز شده در جنگی که عتقادی به باز مانده نبود

شمشیر ها مجروح نمی کردن قتل عام مود شده بود️
5.0
3
شاخ استقلال
وقتی‌بارون‌میاد‌همه‌ی‌پرنده‌ها‌دنبال‌سَر‌پناه‌ان‌‌‌اما‌عقاب‌بالاتر‌از‌ابرا‌پرواز‌میکنه؛
#پیشرو️
5.0
21
When it rains, all the birds seek shelter, but the eagle flies higher than the clouds;
شاخ موفقیت استقلال انگیزشی مغرور


یه رد کردن واضح بهتر از امید الکی دادنه!

‌ ‌‌ ️
5.0
72

. A ᴄʟᴇᴀʀ ʀᴇᴊᴇᴄᴛɪᴏɴ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ғᴀʟsᴇ ʜᴏᴘᴇ﹗
موفقیت بهترین ها استقلال
شاید براتون سوال باشه چرا به پرسپولیس میگیم لنگی .
چون یه زمانی این تیم پرچم نداشت .
هوادارانش لنگ می‌بردن ورزشگاه 😂😂😂. ️
4.9
252
طنز استقلال فوتبال پرسپولیس
گاهی اوقات خسته ميشی از قوی بودن!
دلت ميخواد يه استعفانامه بلند بنويسی از قوی بودن،
بعد هم وسايلتو جمع كنی و بری یه جای دور...
قوی بودن بد نيستا، نه!
فقط آدمه ديگه، خسته ميشه.
دلت ميخواد بری یه جای دورِ دور.
جايی كه اگر ازت پرسيدن قوی هستی يا ضعيف،
بگی خیلی ضعيف.
يكی زير بال و پرمو بگيره و جای من قوی باشه، و
من زير چترش خوب استراحت كنم.
استراحتی قد یک عمر، قد تمام خستگيام،
قد تمام قوی بودنام 🌱ᥫ᭡️
5.0
8
بهترین ها استقلال
بجنگ براے ؋ـرבات و خوבت بسازش انتظارے نـבاشتـہ باش از کسی ✨️❤️️
5.0
30
𝔉𝔦𝔤𝔥𝔱 𝔣𝔬𝔯 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔱𝔬𝔪𝔬𝔯𝔯𝔬𝔴 𝔞𝔫𝔡 𝔪𝔞𝔨𝔢 𝔦𝔱 𝔶𝔬𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣, 𝔡𝔬𝔫'𝔱 𝔢𝔵𝔭𝔢𝔠𝔱 𝔣𝔯𝔬𝔪 𝔞𝔫𝔶𝔬𝔫𝔢
شاخ دخترانه استقلال حقیقت حاضر جوابی
برای دریافت تیک آبی رایگان موارد زیر را انجام دهید!شما بایستی 23 روز دیگر صبر کنید!

بعد از تیک آبی دوباره فعالیت می‌کنم)️
5.0
11
عاشقانه غمگین یلدا طبیعت استقلال