جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کنایه / بهترین متن کنایه [پیشنهادی]

396 پست
متن های کنایه گلچین , تعداد 396 متن کنایه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های کنایه / بهترین متن کنایه [پیشنهادی]
تیکه دار حاضر جوابی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه️
5.0
3023
Never be the same to people, who aren't the same to you anymore .
انگلیسی تیکه دار قهر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

آدما عوض‌ نمیشن
فقط‌ کم‌ کم‌ بهتر می‌ شناسیمشون…

4.9
729

Pᴇᴏᴘʟᴇ ᴅᴏɴ·ᴛ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡᴇ ᴊᴜsᴛ ɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴛʜᴇᴍ ʙᴇᴛᴛᴇʀ

تیکه دار عصبانی نامردی لاشی

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

5.0
1904
تیکه دار خیانت

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

5.0
3677

𝑒𝑉𝑒𝑟𝑌𝑂𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑇𝒉𝐼𝑁𝑘𝐼𝑁𝐺 𝑂𝐹 𝑡𝒉𝑒𝑖𝑅 𝑂𝑤𝑁 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇𝑠

تیکه دار عصبانی انگلیسی نامردی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

5.0
2990

ⱼᵤₛₜ ₜᵣᵤₛₜ ᵢₙ " 𝔻𝕠𝕟'𝕥 𝕥𝕣𝕦𝕤𝕥 " ₛₑₙₜₑₙcₑ

انگلیسی تیکه دار خیانت نامردی

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤

5.0
3755
تیکه دار دروغ لاشی

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌

5.0
3083

     ‌‌‌☔️‌‌⃤••𝗔 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗦𝗢𝗨𝗟
              ɪs ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ sʜɪᴇʟᴅ ғᴏʀ ᴀ
ᴄʀᴜᴇʟ ᴡᴏʀʟᴅ..!

انگلیسی تیکه دار شاد

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

5.0
2057

Blocking is for the weak you're gonna see me enjoying my life.

انگلیسی تیکه دار

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر... نصیب مور میگردی.

5.0
1664
تیکه دار شعر خسته

واسه هیچ چیز زندگی نکن ⚠︎ اما واسه بعضی چیزا بمیر••• ‌‌‌    ∩_∩ („• ֊ •„) •━━∪∪━━•

4.9
636
تیکه دار زندگی
#‌‍و‌اس‍‌ه‍‌ ک‍‌‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍‌ #ج‍‌ن‍‌ب‍‌‍‌ه‍‌ ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌و #ن‍‌دا‌ره‍‌ ‌ه‍‌م‍‌و‍ن #‍‍م‍‌غر‍ورِ س‍‌نگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌ی #ب‍‌هت‍‌ره️
5.0
24481
#Whoever doesn't have a kind heart is a proud rock.
شاخ تیکه دار حاضر جوابی

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

5.0
1676
تیکه دار جدایی

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

5.0
6089
تیکه دار شاخ مغرور