جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های هدف / بهترین متن هدف [پیشنهادی]

426 پست
متن های هدف گلچین , تعداد 426 متن هدف به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های هدف / بهترین متن هدف [پیشنهادی]
موفقیت انگیزشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))

5.0
6633

☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰

موفقیت انگلیسی انتقام انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

من‌ بالای آسمان‌ این‌ شهر خدایی دیده‌ام که هر‌ناممکنی را‌ممکن‌ میسازد
فقط‌ کافیست‌ زمانش‌ برسد...

4.8
664
مذهبی انگیزشی خدا

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

5.0
10408

𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

شاخ موفقیت
مشابه ها

آینده ای میســـازم کــه از گـــروهع مریخ هم درخشان بودنش رو ببینن💪🏻🎆

4.8
502
موفقیت انگیزشی
زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱️
4.9
1060
Falling down is an accident.
Staying down is a choice.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.️
5.0
2873
🇫🇷 Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche,
les étoiles apparaissent.
انگلیسی موفقیت انگیزشی فرانسوی

به کسی که به تو حسودی می‌کنه ، لبخند(:بزن ... چون اون از تَــــه‍ قلب‍⁦♡‍ــ‍ش⁩ باور داره که تو بهــتر از اونی !!...

4.9
1355
موفقیت ادبی

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان...√

5.0
11519

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱

شاخ موفقیت مغرور

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳

4.9
1563

ᵀʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵒˢᵉ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵃˢᵗ, ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ, ᵇᵘⁱˡᵈ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ!•🎧💛•

انگلیسی موفقیت انگیزشی

عـاشــ♡ق بـهـتـرین هــا نــباش! بـهـتـریـن بـاش تـا بـهـتـریـن هــا عــاشــ♡ق تــو بــاشــند♥

4.8
427
موفقیت انگیزشی


هر کی که هستی یه دونه خوبش باش!

4.8
823


𝗪𝗛𝗔𝗧𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗥𝗘,
𝔹𝔼 𝔸 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝕆ℕ𝔼
 

موفقیت مغرور انگیزشی

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

5.0
3913

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

انگلیسی موفقیت خسته

روز های خوب به سمت تو نمیان 
تو باید به سمتشون بری 🚶‍♂👌 

5.0
5178

Güzel Günler Sana Gelmez Sen Onlara Yürüyeceksin...
 

موفقیت انگیزشی ترکی

  
به رقیبت احترام بزار ولے هیچوقت ازش نترس! =)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.8
916

   ‌
ℜ𝔢𝔰𝔭𝔢𝔠𝔱 𝔶𝔬𝔲𝔯 𝔬𝔭𝔭𝔬𝔫𝔢𝔫𝔱 𝔟𝔲𝔱 𝔫𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔟𝔢 𝔞𝔣𝔯𝔞𝔦𝔡 𝔬𝔣 𝔥𝔦𝔪!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انگلیسی موفقیت مغرور انگیزشی حقیقت
هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى.️
4.9
1144
You can't always wait for the perfect time. Sometimes you must dare to jump.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱️
4.8
739
Don't let your past the power to define your future.
انگلیسی موفقیت انگیزشی
*هدف‌پیدامیکنی،تلاش‌میکنی،به‌دستش‌
میاری‌وخیلی‌زوداون‌روزی‌میرسه‌که‌به‌گذشته‌
نگاه‌میکنی‌ومیگی:همه‌ی‌سختی‌کشیدنام‌
بالاخره‌جواب‌داد!^^🦋🌒
5.0
154
موفقیت انگیزشی

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨

4.9
848
موفقیت انگیزشی زندگی
برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️️
5.0
1374
ᵥₐₗᵤₑ 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 ₜₕₑ ₘₒₛₜ
موفقیت زندگی

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛

5.0
2072

𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗪𝗔𝗜𝗧,
‌‌ʟɪғᴇ ɢᴏᴇs ᴏɴ ғᴀsᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ
 

موفقیت انگیزشی زندگی سرباز