جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین لاتی / بهترین متن غمگین لاتی [پیشنهادی]

426 پست
متن های غمگین لاتی گلچین , تعداد 426 متن غمگین لاتی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین لاتی / بهترین متن غمگین لاتی [پیشنهادی]
غمگین شاخ لاتی پسرانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
187308
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تا کسے سراغمو نگیـرع سراغش‍‍و نمیـگیـرم‍ تو بگو غرور من میـ‍‍گم شعور‍‍

4.9
2240
شاخ مغرور
مشابه ها

«درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناکترن..! »

4.9
2962

𝗟𝗢𝗡𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗜𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗬
ʙᴜᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏʀᴇ sᴄᴀʀʏ..!
 

غمگین انگلیسی تنهایی لاتی مغرور

زََََََََََِِِِِِِِِِخــــــمََََََََََِِِِِِِِِِ هََََََََََِِِِِِِِِِاََََََََََِِِِِِِِِِمََََََََََِِِِِِِِِِ خــــــوََََََََََِِِِِِِِِِبََََََََََِِِِِِِِِِ بََََََََََِِِِِِِِِِشََََََََََِِِِِِِِِِهََََََََََِِِِِِِِِِ خــــــیََََََََََِِِِِِِِِِلََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِ هََََََََََِِِِِِِِِِاََََََََََِِِِِِِِِِرََََََََََِِِِِِِِِِوََََََََََِِِِِِِِِِ زََََََََََِِِِِِِِِِخــــــمََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِ مََََََََََِِِِِِِِِِیََََََََََِِِِِِِِِِکَِنم🔫🔪

4.9
2785
غمگین لاتی

نه فازم غمه نه دختر کمه هرکی لیاقت داره ماله منه هر کی هم نداره ماله همه

4.8
485
تنهایی

این روزا مِثلِ شیشه شُدم زود میشکَنَم ولی بَد میبُرم😏

4.9
1414
غمگین شاخ خسته

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

5.0
2274
تنهایی غمگین ادبی
🧿﷽🧿
مآبه.جرم.بآوفآیی.چنین.تنهآشدیم㊗️🚷

چون.ندارییم.همدمی.بازیچه.دلهاشدم💎

تکو.تنیا.با.کلی.ارزو🖤💯
بیو🎌️
5.0
6051
شاخ غمگین خسته نامردی لاتی
#لیاقت_باشه.گرفتاریشم_قشنگه😉🤙🏻🐉
#ط.بگو_طلاس..❌️🖤👋
#چیزی_که ازچشم _بیوفته_برگشتی_نیس🍃💯🤟🏽
#شهر_من_خدا_ندارد..❤️‍🔥🕸🕷⚔️🤙🏻
#روزگاری_گر.دیوانه_ات.بودم_گذشت..❌️🖤🤙🏻️
5.0
3063
#I deserve. to be. captured. beautiful. #say. gold.. #something.that.falls.out.of.your.eyes.you.don't.come back. .was.past..
شاخ غمگین لاتی سکوت آرامش
یکی میگه لشم یکی میگه نابغم ولی من همون عوضی ثابقم👎😏 ️
5.0
3157
شیطنت شاخ لاتی
- ه‍‌م‍‌‌ه‍ ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ن؛ام‍‌ا ه‍‌ر ک‍‌س‍‌ی ب‍‌ه‍ چ‍‌ش‍‌م #ی‍‌ک‍‌ی!′:
ׁ 𓏺 ๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭️
5.0
1340
شاخ غمگین دخترانه لاتی خسته دلتنگی زندگی سکوت

دیشب با خدا دعوایم شد ... باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد...

4.9
1427
غمگین مذهبی خدا باران
#هیچکس_برامون_تب_نکرد💯
.
#ولی_ما_برای_خیلیا_مردیم🖤💯
.
⭐️دلمان مجازی نیست زود می‌شکند⭐️
‌ ‌‌   
#رویای_تو_پایان_ندارد 🖤💯👋🏻️
5.0
145
شاخ غمگین لاتی مغرور