جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین خاص / بهترین متن غمگین خاص [پیشنهادی]

360 پست
متن های غمگین خاص گلچین , تعداد 360 متن غمگین خاص به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین خاص / بهترین متن غمگین خاص [پیشنهادی]
غمگین بهترین ها متفرقه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
خوب به صورت آدما نگاه کنین،اونایی که درد زیادی دارن،لبخندشون زیباست...️
5.0
4621
🇹🇷 İnsanların yüzüne iyi bakın !
Acısı çok olanın gülüşü güzel olur ..
غمگین ترکی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
به خودم سر زدم، حالش اصلا خوب نیست!️
4.9
865
غمگین خسته

بااینکه‌داستان‌منوبدنوشتی💔 بازم‌خدای‌خوب‌منی❤

4.5
416
غمگین خدا

زندگے ؋ـقط زمانے خوب بود،کـہ بزرگتریـن دغدغمون تموم کردن پیـک نوروزے بود:( ✌😊😊

4.9
609
رفاقتی زندگی

      🖤Nᴇᴠᴇʀ ᴛᴀᴋᴇ ʟɪғᴇ sᴇʀɪᴏᴜsʟʏ
         هرگز زندگے رو جدے نگير...🖇️
5.0
413
غمگین تنهایی متفرقه
‌‍وَق‍‌ت‍‌ی #دِل‍‌ت ‍م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍ہ ت‍‌از‍ہ ‍م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی
چِ‍‌قَ‍‌د #ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌و ن‍‌دا‍ر‍ی ب‍‌اه‍‌اش ‍حَ‍‌ر‍ف بِ‍‌زن‍‌ی:)!💔️
5.0
80
غمگین متفرقه
م‍‌ن ‍از ‍او‍‌ن‍‌ام ک‍‌ه ه‍‌رچ‍‌ی ب‍‌ش‍‌ه ت‍‌ق‍‌ص‍‌ی‍‌ره م‍‌ن‍ه(:️
5.0
140
غمگین متفرقه حقیقت
ت‍‌ن‍‌ها ک‍‌س‍‌ی ک‍ہ ح‍‌ق دارہ ب‍‌هم ب‍‌گ‍ہ ت‍‌و هر ش‍‌رای‍‌ط‍‌ی ک‍‌ن‍‌ارم ب‍‌ودہ گ‍‌وش‍‌ی‍‌م‍‌‍ہ .!️
5.0
1035
غمگین متفرقه

چ‍‌ش‍‌ام‍‌ون پ‍‌ر #اش‍‌کِ ول‍‌ی ب‍‌ازم #ت‍‌ای‍‌پ م‍‌ی‌کن‍‌ی‍‌م م‍‌ن #خ‍‌وب‍‌م ...͜➰↱ه‍‌ی‍‌ق-¡🥀🏹️
5.0
3317
غمگین متفرقه
ن‍‌ه‍‌ غ‍‌م‍‌گ‍‌ی‍‌ن‍‌م‍‌و ن‍‌ه‍‌ ش‍‌اد ف‍‌ق‍‌ط‍‌ خ‍‌ال‍‌ی از اح‍‌س‍‌اس′

5.0
536
غمگین متفرقه
- #ت‍‌ن‍‌ه‍ای‍‌ی رو ف‍‌ق م‍‌ی‍‌ش‍ہ ت‍‌و #ش‍‌ل‍وغ‍‌ی ح‍س ک‍‌رد..!🚶🏻‍♀🖤️
5.0
221
غمگین تنهایی متفرقه
ت‍‌ل‍‌خ ت‍‌ری‍‌ن ق‍‌س‍‌م‍‌ت #م‍‌ج‍‌س‍‌م‍‌ه، ل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دی‍‌ه ک‍‌ه
ب‍‌ا چ‍‌اق‍‌و #ت‍‌راش‍‌ی‍‌ده ش‍‌ده : )️
5.0
59
غمگین بهترین ها خسته زندگی دلتنگی

ی‍ه ح‍‌رف‍‌ا‍‌ی‍ی ه‍‌س‍‌ت وق‍‌ت‍ی م‍‌ی‍‌ش‍‌ن‍‌وی اح‍‌س‍‌اس م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍ی از درون‍‌ت ص‍‌دای #ش‍‌ک‍‌س‍‌ت‍‌ن م‍‌ی‍‌اد.
‌️
5.0
1044
غمگین حقیقت متفرقه
‌. #ت‍‌ی‍‌ک‍‌ه‌ت‍‌ی‍‌ک‍‌ه ک‍‌ردن ق‍‌ل‍‌ب ی‍‌ه ان‍‌س‍‌ان ب‍‌ا #ب‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌د ح‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌ه خ‍‌ب. ؟️
5.0
9171
غمگین بی تفاوت متفرقه
خ‍‌‌ن‍‌دی‍‌د‍‌م ب‍‌م ن‍‌‌گ‍‌‌ن اف‍‌‍‍‌س‍‌‌ر‍‌‍دس، گف‍‌ت‍‌ن روان‍‌ی‍‌ه.!

5.0
4409
غمگین متفرقه
בلـ‌م مـ‌یـ‌خـ‌واـב یــ‌ہ روز بـ‌بـ‌یـ‌نـ‌م هـ‌مـ‌ہ مـ‌شـ‌ـڪے پـ‌وشـ‌یــ‌בن פּ مـ‌ن سـ‌؋ـ‌یـ‌‌ב... :)🖤️
5.0
21
غمگین خسته زندگی متفرقه