جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

پیشنهاد اسم سیو شماره عشقم / ایده اسم مخاطب معشوق [پیشنهادی]

426 پست
اسم های سیو شماره عشقم گلچین , تعداد 426 اسم سیو شماره عشق به ترتیب بهترین ها / بهترین اسم مخاطبین سیو شماره عشقم [پیشنهادی]
عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
4665
عاشقانه بهترین ها متفرقه دوستت دارم
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
70585
عاشقانه بهترین ها متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
𓆩♥️𓆪 سیوینگ لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩👫𓆪 𝐀 𝐌𝐢 𝐋𝐚𝐃𝐨 ⤿ بغلی من
𓆩🧿𓆪 𝐌𝐚𝐍𝐚𝐫𝐄𝐦 ⤿ موندگار من
𓆩🫀𓆪 𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 ⤿ مال من
𓆩☁️𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐄 ⤿ روح من
𓆩🧝🏽‍♀𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐆𝐞 ⤿ فرشته من
𓆩👩🏻‍🦱𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐎 ⤿ فرفری من
𓆩👼🏼𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐩𝐄𝐭𝐢𝐭 ⤿ فسقلی من
𓆩🧡𓆪 𝐁𝐢𝐭𝐚𝐍𝐞𝐦 ⤿ یکی یدونم
𓆩🐈𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐜𝐜𝐈𝐨𝐋𝐨 ⤿ توله من
𓆩🌱𓆪 𝐄𝐫𝐠𝐚𝐍𝐳𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐇 ⤿ مکمل من
𓆩🍫𓆪 ️
5.0
102671
عاشقانه شکلک ادبی
یاد بگیر رلتو قشنگ سیو کنی 🦋 | #پیشنهاداسم↻

내 소울메이트 ‹ ‌‌‌‌‌نیمه ی گمشدم › ๋࣭ 🩷🔗⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑩𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒕𝒊𝒎 ‹ زندگی من › ๋࣭ ❤️‍🔥🌙⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝒉𝒆‌𝒓𝒐𝒆 ‹ قهرمان من › ๋࣭ 🥹💪🏻⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑨 𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒅𝒐 ‹ بغلی من › ๋࣭ ♥️🦦⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑰𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅𝒐 ‹ خنگ من › ๋࣭ 🤓😂⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝑵𝒖𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 ‹ نوتلای من › ๋࣭ 🍫🐈‍⬛️⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
5.0
24384
عاشقانه شاخ درسی ملکه خودکشی
مشابه ها
#سیوینگ_لاو 🪵♥️؛

عشقم ' sevgilim 💍 _
قلب من ' Benim kalbim 💜_
عسلم ' Benim Balim 🍯_
آسمون من ' GokyuZum 🌸_
یکی یدونم ' Bi Tanem🧃_
توت فرنگی من ' Cilegim🍓_
عزیزم ' Canim🥲_
زندگیم ' Hayatim🪴_
ماھم ' Ayim 🌙 _
ستارہ من ' YildiZim✨_
فرشتہ من ' Melegim🧚🏽‍♀_
خوشگلم ' GuZelim🥺_
آبنبات من ' Sekerim🍭_
نفس من ' Nefesim Benim 🪁_
شکلات من ' Benim Cikolatam🍫_
ھمہ چیز من ' Her Seyim🧸 _
لواشکم ' PesTiliM🙇🏻 _
5.0
28627
عاشقانه دوستت دارم
𓆩♥️𓆪 #سیوینگ‌لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•
𓆩🔮𓆪  𝐌𝐨𝐧 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐬 ⤿ یاقوتِ‌من**
𓆩🌻𓆪  𝐌𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐯𝐞 ⤿ رؤیای‌ِمن
𓆩💙𓆪  𝐌𝐢 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐨 ⤿ آرزویِ‌من
𓆩😍𓆪  𝐄𝐧 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐤 𝐨𝐥𝐚𝐍𝐢 ⤿ مهربون‌ترین
𓆩👼🏼𓆪  私の小さな ⤿ خنگ‌کوچولویِ‌من
𓆩🌝𓆪  𝐌𝐢 𝐒𝐨𝐥 ⤿ خورشید‌ِمن
𓆩♾𓆪  𝐊𝐨,𝐔 𝐌𝐚𝐮 𝐋𝐨𝐚 ⤿ همیشگی‌ِمن
𓆩🦋𓆪  𝐌𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐨𝐒𝐚 ⤿ قشنگ‌ِمن
𓆩🌸𓆪  𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐞 ⤿ گلِ‌من
𓆩🫶🏼𓆪  𝐂𝐚𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞 ⤿ آرامش‌م️
5.0
12872
عاشقانه دخترانه دوستت دارم شکلک
#س‍‌‌ی‍‌‌وش_ک‍‌‌ن🐈‍⬛🩸
سیوش کن 𝗛𝖾𝗮𝗋𝗧  𝖳𝗵𝗋𝗼𝖡 یعنی:)
ض‍‌رب‍‌ان ق‍‌ل‍‌ب .🫀.
سیوش کن 𝗠𝖾𝗶𝖭 𝗦𝖾𝗲𝗅𝗘 یعنی:)
ن‍‌ف‍‌س م‍‌ن .🤍💍.
سیوش کن 𝗠𝖾𝘁𝗏𝗲𝗋𝘆𝗍𝗵𝗂𝗻𝖦 یعنی:)
ه‍‌مہ چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ن .💜🫂.
سیوش کن 𝗠𝗂𝗼 𝖱𝗶𝖼𝗰𝗂𝗢 یعنی:)
ف‍‌رف‍‌ریِ م‍‌ن .🥺♥️.
سیوش کن 𝗠𝖺 𝗗𝗋𝗼𝗀𝘂𝖤 یعنی:)
م‍‌خ‍‌در م‍‌ن .🤍.
سیوش کن 𝗖𝗈𝗻𝗆𝗶𝗀𝗢 یعنی:)
ه‍‌م‍‌دم م‍‌ن .🫂.️
5.0
523
عاشقانه دوستت دارم
ᵗʰᵉ ᵐᵒˢᵗ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ᵈᵉᵃᵈᵉⁿᵈ ᵒᶠ ᵐʸ ˡⁱᶠᵉ ⁱˢ ʰᵘᵍ ʸᵒᵘ
قشنگ ترین بُن بَست زندگیِ مَن ، بغَلِتِه !🫂♥️
.️
5.0
76877
عاشقانه دوستت دارم
سیوش کنید ::::
my pulse: نبض من 🫀
My arms are safe: بغل امنم🫂
My shining star: ستاره تابانم 🌟
my beautiful treasure: گنج زیبای من 🌈
my couple: کاپل من 🏳️‍🌈
My eyes are black: چشم سیاهم 👀🫀
Peace of mind and body: آرامش روح و جسمم 😍
my lovely man: مرد دوست داشتنی من 👫🏻
My endless sweetness: شیرینی بی پایانم❤️
my life: زندگیم 😍
my moon: ماه من 🌚
5.0
6668
عاشقانه دخترانه همسر زندگی پسرانه
اسم عشقتو اینجوری دلبرونه سیو کن :💍♥🌔

سیوش کن "sieluni rauhaa" یعنی آرامش روحم
سیوش کن "Ma Rose" یعنی گل رُزِ من
سیوش کن "Okara efu" یعنی نیمه تو
سیوش کن "occhi perlati" یعنی چشم مروارید من
سیوش کن "Hugin" یعنی زندگی بخش
سیوش کن "setinom" یعنی تکیه گاه زندگیت
سیوش کن "Mi paz" یعنی آرامش ابدی
سیوش کن "Metanoia" یعنی معجزه من
سیوش کن "Mi morfina" یعنی مُورفین من
سیوش کن "Mein seele" یعنی نفس من️
5.0
35678
عاشقانه دخترانه دوستت دارم همسر زندگی
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي♡»
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌️
5.0
197167
              ‌‌‌ʕ•̫͡•ʔ♥️ʕ•̫͡•ʔ
            𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم
#سیوینگ_لاو 🪵♥️؛

فرفریم ' 내 곱슬 👩🏻‍🦱 _
زندگیه من ' 내 인생 🌻_
دوست دارم ' 좋아요 ♾ _
خانومیہ من ' 내 아가씨👸🏻 _
آقایی من ' 선생님 🤴🏻 _
نفس من ' 내 영혼 🍧 _
قلب من ' 내 심장 ♥️ _
همه کسم ' 내 평생 😻 _
زیبای من ' 나의 아름다운 🧿 _
عشقم ' 내 사랑 💋 _
جانان من ' 자기 🐻 _
خشگلم ' 나의 아름다움 🪄 _
عسلم '  내 여보 🍯 _
بهترینم ' 나의 최고 🔗 _
بغلم کن ' 안아줘 👫 _
لیمو ترش من ' 라임내 🍋 _
پیتزای من ' 🍕_
عزیز دلم ' 에게 🩸_
آبنبات من ' 내사탕 🍭 _
دنیای من ' 내 ️
5.0
8086
عاشقانه متفرقه
⪻نامه ای به اونی که دوسش دارم🤍🫧:ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
راستش نمی گم که همیشه آدم خوش شانسی بودم،
اما برای داشتن تو بدون اغراق بودم و هنوزم هستم!
تویی که شک ندارم
•بودنت مثل چشمات قشنگه🫀♥️🫶🏻!•
بودن تو ذوق انگیز ترین چیز توی زندگی منه!
من با تو حتی روزمرگی هامم دوست دارم
با تو میشه نشست و تا ساعت ها به ترک لای دیوار خندید
و میدونی قشنگ ترین جاش کجاست؟
من با تو "خودمو بیشتر دوس دارم.💜🦋🥂"
خیلی بیشتر :))
5.0
58606
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
내 작은 것 : 🤍 بغلیِ من

все мне : 🤍 همه‌ی من

Mi vida : 🤍 زندگی من

Mon compagnon: ❤️همدم من

Ma bonne chose: ❤️اتفاق خوب من

Ma priorité: ❤️اولویت من

Mon beau: 🫀 زیبای من

La raison de ma paix: 🫀دلیل آرامش من

L'éclat de ma vie: 🫀درخشش زندگی من

Pan battement de coeur:🫀تپش قلب من

Mon support: 🫀تکیه‌ گاه من

Ma perle: 🫀مروارید‌ من️
5.0
2554
عاشقانه متفرقه
         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     ️
5.0
81926
عاشقانه دوستت دارم

من عاشقتم!
عاشق حرف زدنت
عاشق دیوونه بازیات
عاشق خندیدنت
عاشق مهربونیات (:
عاشق موهات
عاشق اخمات
عاشق دستات‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشق چشات
عاشق قلبت...♥️
عاشق روحت
عاشق خودتم!
دقیقن همینجوری ک هستی
چون برای من بهترینی و اینو بدون با هیچکس عوضت نمیکنم بهترینِ من️
5.0
60980
عاشقانه دوستت دارم
#سیوینگ_لاو 🪵♥️؛

عشقم ' sevgilim 💍 _
قلب من ' Benim kalbim 💜_
عسلم ' Benim Balim 🍯_
آسمون من ' GokyuZum 🌸_
یکی یدونم ' Bi Tanem🧃_
توت فرنگی من ' Cilegim🍓_
عزیزم ' Canim🥲_
زندگیم ' Hayatim🪴_
ماھم ' Ayim 🌙 _
ستارہ من ' YildiZim✨_
فرشتہ من ' Melegim🧚🏽‍♀_
خوشگلم ' GuZelim🥺_
آبنبات من ' Sekerim🍭_
نفس من ' Nefesim Benim 🪁_
شکلات من ' Benim Cikolatam🍫_
ھمہ چیز من ' Her Seyim🧸 _
لواشکم ' PesTiliM🙇🏻 _
5.0
3100
عاشقانه دوستت دارم
Mon petit : فسقلی🪷-
Pollo : جوجه‌کوچولوی‌من🐣-
Mi paZ : آرامش‌ابدی🫧-
Mein Begleter : همدم‌من🫀-
Mon abrI : پناهگاه‌من🤍-
Ma lockige haare : فرفریم👩🏽‍🦱-
Ma paix : آرامش‌من🐽-

#سیو_اسم📃🌿


|•💜🥺•|️
5.0
2005
عاشقانه غمگین ادبی خسته حقیقت
‌ ‌

وقتی عـاشـق میشی 🔖
همـه‌یِ دنیات محدود میشه به یه نفر
تو نگاش تو صداش تو وجودِش...
و چه خوشبختم مـن ‌‌✨ ‌ ‌ ‌
که دنیـام خلاصِه شده در تــو...
تویی که بودنت ...♾
جبران همه‌یِ نداشته های زندگیـمه
بمونـی برام عشـق قشـنگم 💌🔒•

‌‌️
5.0
97084
عاشقانه دوستت دارم
خۅش‍‌بخت‍‌ۍ یعن‍‌ۍ داش‍‌ت‍‌ن توی‍‌ۍ کہ ب‍‌ا #بودنت زندگ‍‌ی‍‌مو #قشنگتࢪ می‍‌کن‍‌ۍ .💜🖇️
5.0
38574
عاشقانه دوستت دارم
اسمشو اینجوری سیو کن

my soul : روح من

my drug : داروی من

other half : نیمه ی دیگر

mine : مال خودم

truest : واقعی ترین

heart throb : ضربان قلب

my beloved : معشوق من

my hipnotizer : هیپنوتیز کننده من

5.0
4278
عاشقانه همسر ادبی

مُردن فقط وقتے قَشـنگه؛
ك تو بخَـندیُ من براے خَــنده‌هات بمیرم..🌿♥️🔐
‌️
5.0
70712
🦋⃤𝓓𝓲𝓮 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝓲𝓽 𝓲𝓼 𝓼𝔀𝓮𝓮𝓽;𝓣𝓱𝓪𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱 𝓽𝓸 𝓭𝓲𝓮 𝓯𝓸𝓻 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
عاشقانه دوستت دارم
‌‌ ‌
‌¹ سال🖤∶
¹² ماه🖇∶
³⁶⁵ روز🌓∶
⁸⁷⁶⁰ساعت⏲∶
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳∶
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺∶
هر روز☉∶
هرشب🌙∷
هر لحظه🖤∶
دلم برات تنگ میشه ❤❤❤🖤🖤️
5.0
15557
عاشقانه غمگین دلتنگی
‌‌‹ تو دقیقا همون قسمت قشنگ زندگیِ
منی که همیشه به وجودش میبالم ؛
تو همون یه نفری هستی ک دلم
میخواد پا به پاش پیر بشم ؛
تو همون یاری هستی ک شهریار میگه
بدون وجودش شهر ارزش دیدن نداره !
تو آغاز و انتهایِ منی ؛ یه جوری ک
بند بندِ وجودم دیوونه‌وار تو رو می‌پرسته !
آرومِ جونِ من ؛ تو خوش قلب ترین آدمِ
دنیایی و قطعا خدا خیلی منو دوس داشته
که تورو بهم داده ؛ )♥︎' ›️
5.0
36630
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
اینطوریـ سیوش کن✨

1_My jewelry
جواهـر من💎

2_My Dream
رویای من🥹

3_My one true love
عشق واقعی من💖

4_My angel
فرشته من❤️‍🔥

5_My all
همه چیزم👩‍❤️‍👨

6_ My World
دنیایـ من🌌️
5.0
73
عاشقانه دوستت دارم