جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

پیشنهاد اسم سیو شماره عشقم / ایده اسم مخاطب معشوق [پیشنهادی]

426 پست
اسم های سیو شماره عشقم گلچین , تعداد 426 اسم سیو شماره عشق به ترتیب بهترین ها / بهترین اسم مخاطبین سیو شماره عشقم [پیشنهادی]
عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
101626
عاشقانه بهترین ها متفرقه
𓆩♥️𓆪 سیوینگ لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩👫𓆪 𝐀 𝐌𝐢 𝐋𝐚𝐃𝐨 ⤿ بغلی من
𓆩🧿𓆪 𝐌𝐚𝐍𝐚𝐫𝐄𝐦 ⤿ موندگار من
𓆩🫀𓆪 𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 ⤿ مال من
𓆩☁️𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐄 ⤿ روح من
𓆩🧝🏽‍♀𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐆𝐞 ⤿ فرشته من
𓆩👩🏻‍🦱𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐎 ⤿ فرفری من
𓆩👼🏼𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐩𝐄𝐭𝐢𝐭 ⤿ فسقلی من
𓆩🧡𓆪 𝐁𝐢𝐭𝐚𝐍𝐞𝐦 ⤿ یکی یدونم
𓆩🐈𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐜𝐜𝐈𝐨𝐋𝐨 ⤿ توله من
𓆩🌱𓆪 𝐄𝐫𝐠𝐚𝐍𝐳𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐇 ⤿ مکمل من
𓆩🍫𓆪 ️
5.0
143534
عاشقانه شکلک ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
یاد بگیر رلتو قشنگ سیو کنی 🦋 | #پیشنهاداسم↻

내 소울메이트 ‹ ‌‌‌‌‌نیمه ی گمشدم › ๋࣭ 🩷🔗⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑩𝒆𝒏𝒊𝒎 𝒉𝒂𝒚𝒂𝒕𝒊𝒎 ‹ زندگی من › ๋࣭ ❤️‍🔥🌙⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝒉𝒆‌𝒓𝒐𝒆 ‹ قهرمان من › ๋࣭ 🥹💪🏻⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑨 𝒎𝒊 𝒍𝒂𝒅𝒐 ‹ بغلی من › ๋࣭ ♥️🦦⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑰𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅𝒐 ‹ خنگ من › ๋࣭ 🤓😂⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𝑴𝒊 𝑵𝒖𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 ‹ نوتلای من › ๋࣭ 🍫🐈‍⬛️⑅
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
5.0
42675
عاشقانه شاخ درسی ملکه خودکشی

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0
9426
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر آرامش
مشابه ها
𓆩♥️𓆪 #سیوینگ‌لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•
𓆩🔮𓆪  𝐌𝐨𝐧 𝐑𝐮𝐛𝐢𝐬 ⤿ یاقوتِ‌من**
𓆩🌻𓆪  𝐌𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐯𝐞 ⤿ رؤیای‌ِمن
𓆩💙𓆪  𝐌𝐢 𝐃𝐞𝐬𝐞𝐨 ⤿ آرزویِ‌من
𓆩😍𓆪  𝐄𝐧 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐤 𝐨𝐥𝐚𝐍𝐢 ⤿ مهربون‌ترین
𓆩👼🏼𓆪  私の小さな ⤿ خنگ‌کوچولویِ‌من
𓆩🌝𓆪  𝐌𝐢 𝐒𝐨𝐥 ⤿ خورشید‌ِمن
𓆩♾𓆪  𝐊𝐨,𝐔 𝐌𝐚𝐮 𝐋𝐨𝐚 ⤿ همیشگی‌ِمن
𓆩🦋𓆪  𝐌𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐨𝐒𝐚 ⤿ قشنگ‌ِمن
𓆩🌸𓆪  𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 𝐅𝐢𝐨𝐫𝐞 ⤿ گلِ‌من
𓆩🫶🏼𓆪  𝐂𝐚𝐥𝐦𝐚𝐭𝐞 ⤿ آرامش‌م️
5.0
25708
عاشقانه دخترانه دوستت دارم شکلک
سیوش کنید ::::
my pulse: نبض من 🫀
My arms are safe: بغل امنم🫂
My shining star: ستاره تابانم 🌟
my beautiful treasure: گنج زیبای من 🌈
my couple: کاپل من 🏳️‍🌈
My eyes are black: چشم سیاهم 👀🫀
Peace of mind and body: آرامش روح و جسمم 😍
my lovely man: مرد دوست داشتنی من 👫🏻
My endless sweetness: شیرینی بی پایانم❤️
my life: زندگیم 😍
my moon: ماه من 🌚
5.0
13065
عاشقانه دخترانه همسر زندگی پسرانه
#پیشنهاداسم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
12789
عاشقانه بهترین ها متفرقه دوستت دارم
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي♡»
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌️
5.0
262574
              ‌‌‌ʕ•̫͡•ʔ♥️ʕ•̫͡•ʔ
            𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم
اسم عشقتو اینجوری دلبرونه سیو کن :💍♥🌔

سیوش کن "sieluni rauhaa" یعنی آرامش روحم
سیوش کن "Ma Rose" یعنی گل رُزِ من
سیوش کن "Okara efu" یعنی نیمه تو
سیوش کن "occhi perlati" یعنی چشم مروارید من
سیوش کن "Hugin" یعنی زندگی بخش
سیوش کن "setinom" یعنی تکیه گاه زندگیت
سیوش کن "Mi paz" یعنی آرامش ابدی
سیوش کن "Metanoia" یعنی معجزه من
سیوش کن "Mi morfina" یعنی مُورفین من
سیوش کن "Mein seele" یعنی نفس من️
5.0
41262
عاشقانه دخترانه دوستت دارم همسر زندگی
#سیوینگ_لاو 🪵♥️؛

فرفریم ' 내 곱슬 👩🏻‍🦱 _
زندگیه من ' 내 인생 🌻_
دوست دارم ' 좋아요 ♾ _
خانومیہ من ' 내 아가씨👸🏻 _
آقایی من ' 선생님 🤴🏻 _
نفس من ' 내 영혼 🍧 _
قلب من ' 내 심장 ♥️ _
همه کسم ' 내 평생 😻 _
زیبای من ' 나의 아름다운 🧿 _
عشقم ' 내 사랑 💋 _
جانان من ' 자기 🐻 _
خشگلم ' 나의 아름다움 🪄 _
عسلم '  내 여보 🍯 _
بهترینم ' 나의 최고 🔗 _
بغلم کن ' 안아줘 👫 _
لیمو ترش من ' 라임내 🍋 _
پیتزای من ' 🍕_
عزیز دلم ' 에게 🩸_
آبنبات من ' 내사탕 🍭 _
دنیای من ' 내 ️
5.0
12815
عاشقانه متفرقه
⪻نامه ای به اونی که دوسش دارم🤍🫧:ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
راستش نمی گم که همیشه آدم خوش شانسی بودم،
اما برای داشتن تو بدون اغراق بودم و هنوزم هستم!
تویی که شک ندارم
•بودنت مثل چشمات قشنگه🫀♥️🫶🏻!•
بودن تو ذوق انگیز ترین چیز توی زندگی منه!
من با تو حتی روزمرگی هامم دوست دارم
با تو میشه نشست و تا ساعت ها به ترک لای دیوار خندید
و میدونی قشنگ ترین جاش کجاست؟
من با تو "خودمو بیشتر دوس دارم.💜🦋🥂"
خیلی بیشتر :))
5.0
67173
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
#س‍‌‌ی‍‌‌وش_ک‍‌‌ن🐈‍⬛🩸
سیوش کن 𝗛𝖾𝗮𝗋𝗧  𝖳𝗵𝗋𝗼𝖡 یعنی:)
ض‍‌رب‍‌ان ق‍‌ل‍‌ب .🫀.
سیوش کن 𝗠𝖾𝗶𝖭 𝗦𝖾𝗲𝗅𝗘 یعنی:)
ن‍‌ف‍‌س م‍‌ن .🤍💍.
سیوش کن 𝗠𝖾𝘁𝗏𝗲𝗋𝘆𝗍𝗵𝗂𝗻𝖦 یعنی:)
ه‍‌مہ چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ن .💜🫂.
سیوش کن 𝗠𝗂𝗼 𝖱𝗶𝖼𝗰𝗂𝗢 یعنی:)
ف‍‌رف‍‌ریِ م‍‌ن .🥺♥️.
سیوش کن 𝗠𝖺 𝗗𝗋𝗼𝗀𝘂𝖤 یعنی:)
م‍‌خ‍‌در م‍‌ن .🤍.
سیوش کن 𝗖𝗈𝗻𝗆𝗶𝗀𝗢 یعنی:)
ه‍‌م‍‌دم م‍‌ن .🫂.️
5.0
4332
عاشقانه دوستت دارم
اینجوری سیوش کن:)❤️‍🩹🫂

"Mi reina"
یعنی ملکه من:-)🧡

"Mi Nutella"
یعنی نوتلای من:-)🧡

"Mi refuge"
یعنی پناه من:-)🧡

"mi arteria"
یعنی شاهرگ من:-)🧡

"My Clavicle"
یعنی ترقوه من:-)🧡

"Mi Corazon"
یعنی قلب من:-)🧡

"Ma Rose"
یعنی گل رز من:-)🧡

-ش‍‌وک‍‌ول‍‌ات‌ت‍‌ل‍‌خ

5.0
2730
عاشقانه بهترین ها متفرقه ادبی

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0
2626
عاشقانه دوستت دارم عشق یک طرفه حقیقت
         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     ️
5.0
99297
عاشقانه دوستت دارم
#سیوینگ_لاو 🪵♥️؛

عشقم ' sevgilim 💍 _
قلب من ' Benim kalbim 💜_
عسلم ' Benim Balim 🍯_
آسمون من ' GokyuZum 🌸_
یکی یدونم ' Bi Tanem🧃_
توت فرنگی من ' Cilegim🍓_
عزیزم ' Canim🥲_
زندگیم ' Hayatim🪴_
ماھم ' Ayim 🌙 _
ستارہ من ' YildiZim✨_
فرشتہ من ' Melegim🧚🏽‍♀_
خوشگلم ' GuZelim🥺_
آبنبات من ' Sekerim🍭_
نفس من ' Nefesim Benim 🪁_
شکلات من ' Benim Cikolatam🍫_
ھمہ چیز من ' Her Seyim🧸 _
لواشکم ' PesTiliM🙇🏻 _
5.0
6222
عاشقانه دوستت دارم
اسم کسایی که دوسشون داری اینجوری سیو کن:
#پیشنهاداسم↻
│🌊⤷ 𝐌𝐢 𝐦𝐚𝐫 : دریای من
│🦋⤷ 𝐌𝐢 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐩𝐨𝐬𝐚 : پروانه‌ی من
│🫀⤷ 𝐌𝐢 𝐡𝐞𝐫𝐨𝐢𝐧𝐚 : هروئین من
│🥹⤷ 𝐌𝐢 𝐛𝐨𝐧𝐝𝐚𝐝 : مهربون من
│🫂⤷ 𝐌𝐢 𝐚𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧‌𝐚𝐧𝐭𝐞: همدم من
│🫠⤷ 𝐌𝐢 𝐚𝐥𝐦𝐚 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧 : هم روح من
│🩷⤷ 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 : عزیز دلم
│🔗⤷ 𝐌𝐢𝐬 𝐝𝐮𝐥𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐳‌ : شیرینی گردویی من️
5.0
1180
عاشقانه حقیقت

من عاشقتم!
عاشق حرف زدنت
عاشق دیوونه بازیات
عاشق خندیدنت
عاشق مهربونیات (:
عاشق موهات
عاشق اخمات
عاشق دستات‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
عاشق چشات
عاشق قلبت...♥️
عاشق روحت
عاشق خودتم!
دقیقن همینجوری ک هستی
چون برای من بهترینی و اینو بدون با هیچکس عوضت نمیکنم بهترینِ من️
5.0
70484
عاشقانه دوستت دارم
اینطوریـ سیوش کن✨

1_My jewelry
جواهـر من💎

2_My Dream
رویای من🥹

3_My one true love
عشق واقعی من💖

4_My angel
فرشته من❤️‍🔥

5_My all
همه چیزم👩‍❤️‍👨

6_ My World
دنیایـ من🌌️
5.0
1444
عاشقانه دوستت دارم
اسمشو اینجوری سیو کن

my soul : روح من

my drug : داروی من

other half : نیمه ی دیگر

mine : مال خودم

truest : واقعی ترین

heart throb : ضربان قلب

my beloved : معشوق من

my hipnotizer : هیپنوتیز کننده من

5.0
6083
عاشقانه همسر ادبی
‌‌ ‌
‌¹ سال🖤∶
¹² ماه🖇∶
³⁶⁵ روز🌓∶
⁸⁷⁶⁰ساعت⏲∶
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳∶
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺∶
هر روز☉∶
هرشب🌙∷
هر لحظه🖤∶
دلم برات تنگ میشه ❤❤❤🖤🖤️
5.0
27337
عاشقانه غمگین دلتنگی