جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دارک خفن / بهترین متن دارک خفن [پیشنهادی]

426 پست
متن های دارک خفن گلچین , تعداد 426 متن دارک خفن به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دارک خفن / بهترین متن دارک خفن [پیشنهادی]
شاخ بهترین ها دارک
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
77840
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
당신의 어머니는 나에게 좋은 분위기를 제공합니다☠️
🕷✞⁶⁶⁰✞🕷
لمس تارهای مرگ گیتار با انگشتان خونی🩸🕷🕸
삶에 의해 촉발되었습니다🤡🃏🩸
5.0
10289
شاخ بهترین ها چینی بی تفاوت سکوت
مشابه ها
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
98466
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
اونایی که تاریخ رو فراموش میکنن؛
محکوم به تکرارش هستن ...!🕷🖤

~ونزدی آدامز️
5.0
18245
Those who forgot history; they force to repeat it ...!

~Wednesday Adams
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت انتقام
پ‍‌ی‍‌دات‌ک‍‌ردم‌،ت‍‌‍‌واع‍‌م‍‌اق‌ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‌ب‍‌ی‍‌ب‍‌ی‌گ‍‌ن‍‌گ‍‌م:)💀💗
‌‌️
5.0
1248
شاخ بهترین ها لاتی مغرور
↝𝒔𝒉𝒆 𝒒𝒊𝒓𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒏𝒎
𝒅𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒍𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒒𝒆.↜🧚🏻‍♀⃟🌸
⊰↫اون دخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌اش ک‍‌ه خ‍‌ودش روی‍‌ا ه‍‌اش‍‌و 🌥🍓↬⊱
≼🖇🍒↭ب‍‌ه واق‍‌ع‍‌ی‍‌ت ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه↭🌻️
5.0
31303
موفقیت شاخ دخترانه تیکه دار بهترین ها انگیزشی حقیقت مغرور زندگی حاضر جوابی دختر آرامش ملکه
ࢪوزگ‍‌اࢪی‍‌س‍‌ت ک‍ہ #ش‍‌ی‍ط‍ٵن ف‍‌ࢪی‍أد م‍‌ی‍‌زن‍‌د…!
#ان‍‌س‍‌ان پ‍‌ی‍‌دإ ک‍‌ن‍‌ی‍‌د س‍‌ج‍‌دھ خ‍‌واه‍‌م ک‍‌ࢪد…(:️
5.0
355
شاخ بهترین ها حقیقت ادبی زندگی
غ‍‌م ب‍‌ه‍‌م گ‍‌ف‍‌ت:
خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی ق‍‌وی ه‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌اا !
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م چ‍‌ط‍‌ور:؟
گ‍‌ف‍‌ت: اخ‍‌ه #ن‍‌اب‍‌ودت ک‍‌ردم ول‍‌ی ه‍‌ن‍‌وز داری #م‍‌ی‍‌خ‍‌ن‍‌دی️
5.0
345
غمگین شاخ تیکه دار بهترین ها خسته حقیقت