جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

خودت باش / متن های زیبا در مورد خودت باش [پیشنهادی]

426 پست
جملات زیبا در مورد خودت باش به تعداد 426 با ترتیب بهترین ها مناسب کپشن , بیو , استوری ,و جمله های عامیانه با امکان کپی رایگان , ساخت استوری و ادیت متن از بزرگترین سایت متن ایران
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
رنگین ڪمون زندگے خودت باش،

تا ڪسے نتونہ دنیاتو سیاہ و سفید ڪنه….❄🕊️
5.0
11685
Be the rainbow of your life.

So that no one can make your world black and white..❄🕊
بهترین ها انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها


‌خودت باش، قرار نیست
همه ازت خوششون بیاد !!️
5.0
13342‌𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔
‌𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

تیکه دار حاضر جوابی بی تفاوت مغرور
سرگرم خودت و عاشق احوال خودت باش!𓂀❥︎️
5.0
9979
☜︎︎︎𝒔𝒂𝒓𝒈𝒂𝒓𝒎𝒆 𝒌𝒉𝒐𝒅𝒂𝒕 𝒶𝓈𝒽ℯℊ𝒽ℯ 𝐚𝐡𝐯𝐚𝐥 𝐤𝐡𝐨𝐝𝐚𝐭 𝐛𝐚𝐬𝐡
بهترین ها انگیزشی
بگذار هر ثانیه ، حال تو خوب باشد ،
بگذار رفتنی ها بروند و ماندنی ها بمانند.
تو لبخندت را بزن ، انگار نه انگار...
حال خوب خودت را به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن!
بی واسطه خوب باش ، بی واسطه شادی کن و بی واسطه بخند...
شک نکن ؛ تو که خوب باشی ؛ همه چیز خوب میشود ،
خوب تر از چیزی که فکرش را میکنی...️
5.0
5290
موفقیت بهترین ها حقیقت انگیزشی
‹💛🍋›
با ارزش باش
با ارزش زندگي كن
براي خودت خط‌هايي داشته باش
روي بعضي چيزها
زير بعضي چيزها
و دور بعضي چيزها ...🌱️
5.0
1572
شاخ موفقیت حقیقت
#تیکه😹🌿

«نــوازنده زندگے خودت باش نـہ رقصـنده زندگی دیگران!


⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‎‌️
5.0
1892
تیکه دار موفقیت حقیقت لاتی حاضر جوابی
𝘽𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙚𝙧𝙤 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙨𝙤 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙩 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚!💜
«قهرمان زندگیه خودت باش تا به هیچکس نیاز نداشته باشی🦋💜»️
5.0
27151
دخترانه انگیزشی
فروغ فرخزاد چه قشنگ میگه :
اما تو تغییر نکن! تو باش...
و نشان بده، آدمیت هنوز نفس میکشد...🌿🤍️
5.0
5571
مهربانی ادبی
ڪسی باش ڪـہ هیچـڪس فکرشو نمیـڪرد بتونـے باشی💗️
5.0
16403
☁️🌵𝔅𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔬𝔫𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔫𝔬𝔟𝔬𝔡𝔶‌ 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔟
عاشقانه شاخ مغرور انگیزشی
جسارت داشته باش و زندگی کن ...
اما جوری که خودت دوست داری ،
نه جوری که دیگران از تو انتظار دارند !
مهم نیست که تا مقصدت می رسی یا نه ،
و مهم نیست که تمامِ آرزوهایت محقق می شوند یا نه ،
مهم این است که حالِ دلت خوب باشد !
پس تا میتوانی شاد باش و از لحظه لحظه ی زندگی ات لذت ببر ...
و خودت باش ؛
خودت حاکم و معیار و قاضیِ کارهای خودت ،
خودت همه کاره ی دنیای خودت ،
و انگیزه ی آرزوهای خودت ...
تو نیاز به تاییدِ هیچکس نداری️
5.0
6958
موفقیت بهترین ها آرامش زندگی


ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎️
5.0
7577
‌ᴰᵒᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᶤᵈᵉᵃˡˑ ᴮᵉ ʳᵉᵃˡˑ ᴮᵉ ʸᵒᵘ

‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎
انگلیسی موفقیت انگیزشی
یادت باشه!
تو به دنیا اومدی تا خودت باشی...
تا یه نمونه خاص باشی؛
و از خودت یه آدم موفق بسازی:)
پس برای خودت ارزش قائل باش!🌱💚
5.0
5444
موفقیت انگیزشی
خودت باش
قرار نيست همه دوستت داشته باشن
تو هم قرار نيست اهميت بدى..!️
4.9
1785
➖⃟💙•• 𝗕𝗘 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙
ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴅᴏɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ
ᴀɴᴅ ᴜ ᴅᴏɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴄᴀʀᴇ
موفقیت زندگی
توی این دنیای خالی از امید،
امید خودت باش 🌱️
4.9
1103
Be your own hope,
in this hopeless world.
موفقیت انگیزشی
« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! » ‌‌️
5.0
11076
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ●━─ ᴮᴱ ᵂᴴᴬᵀ ᵞᴼᵁ ᵂᴬᴺᵀ ─── ⇆
انگلیسی موفقیت انگیزشی