جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تیکه / بهترین متن تیکه [پیشنهادی]

426 پست
متن های تیکه گلچین , تعداد 426 متن تیکه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تیکه / بهترین متن تیکه [پیشنهادی]
تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
♛اگـه سُکوت میکُنَم فِکر نَکُن حَق با توعِه دارم بِه شَخصیَتَم اِحتِرام میزارم کِه با هَر خَری هَم کَلام نَشَم↻️
5.0
50211
شاخ تیکه دار حقیقت
مشابه ها

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤

5.0
3749
تیکه دار دروغ لاشی

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

5.0
6101

+ 𝗪𝗛𝗬 𝗗𝗜𝗗 𝗨 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗗?
- ʙᴇᴀᴄᴀᴜsᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ɴᴏᴛɪᴄᴇᴅ ᴍᴇ
ᴡʜᴇɴ ɪ ᴡᴀs ɢᴏᴏᴅ

انگلیسی تیکه دار عصبانی مغرور


ما ‏حواسمون به دشمنامون بود ولی هر چی خوردیم از خودی بود :)

4.9
2146
شاخ تیکه دار لاتی

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 

5.0
3747

𝐿𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑜
𝑆𝑖𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒

انگلیسی تیکه دار جدایی خیانت لاشی

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !💔

5.0
4576

𖤐⃟🖤••𝙎𝙄𝙇𝙀𝙉𝘾𝙀 𝙄𝙎 𝘽𝙀𝘼𝙐𝙏𝙄𝙁𝙐𝙇 𝙒𝙃𝙄𝙇𝙀 𝙋𝙀𝙊𝙋𝙇𝙀 𝙇𝙄𝙀

انگلیسی تیکه دار دروغ

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !

5.0
3675

𝑒𝑉𝑒𝑟𝑌𝑂𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑇𝒉𝐼𝑁𝑘𝐼𝑁𝐺 𝑂𝐹 𝑡𝒉𝑒𝑖𝑅 𝑂𝑤𝑁 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝑇𝑠

تیکه دار عصبانی انگلیسی نامردی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

5.0
4812

𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆!:)

انگلیسی تیکه دار بامعرفت

رد پاۍ هر آهۅیے رۅ دݩباݪ نڪن🙂🖤 ایݩ روزا هر گرگــــےݪبآس آهو تنشہ🤍

5.0
2792
تیکه دار خیانت

با یکی بودن لیاقت میخاد واسه همینه ک بوگاتی دوتا صندلی داره اتوبوس بیست تا :))

5.0
5634
تیکه دار شاخ لاتی
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️
5.0
69965
شاخ تیکه دار حاضر جوابی
هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه️
5.0
3020
Never be the same to people, who aren't the same to you anymore .
انگلیسی تیکه دار قهر