جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیوگرافی کوتاه / بهترین متن بیوگرافی [پیشنهادی]

426 پست
متن های بیوگرافی گلچین , تعداد 426 متن بیوگرافی به ترتیب بهترین ها برای بیو روبیکا تلگرام اینستاگرام واتساپ و.. متن های بیوگرافی / بهترین متن بیوگرافی [پیشنهادی] 1403 خرداد
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
222895
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
198377
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت


مثل خورشید باش، به درخشیدنت
‌ادامه بده و بذار بقیه بسوزن :)️
5.0
133559

‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
━━∪∪━━
be like sun keep on shining
‌and let them burn !
شاخ دخترانه مغرور


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ️
5.0
40216
شاخ دخترانه مغرور لاتی دختر
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
80667
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
تا اینجاش که خُــ♡ــدا بوده از اینجا به بَعدشم خُــ♡ـــدا هَست✨️♥️️
5.0
21810
دخترانه دختر
#کۅچیڭِ_اۅن_بالایي_باش…؛👆🏾⚜}☯
#هَمہِ_جا_بُزُࢪگِت_میکُنِہ…؛💯😉🤙🏾•}    ☯️
5.0
38780
شاخ حقیقت لاتی خدا


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
130325
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
#زخ‍‌م‍‌ا ی‍‌ادگ‍‌اری‌ م‍‌ی‍‌ش‍‌ن‌،دردا #ت‍‌ج‍‌رب‍‌ه!️
5.0
31929
عاشقانه شاخ دلتنگی
؛𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
قشنگیه یه دختر به باورهاشه.💜☁️️
5.0
73241
دخترانه دختر انگیزشی
مارو اَز #جَهَنَم میتَرسونَن اِنگار زَمینِ مون #بِهِشتِه!💔🗿️
5.0
11321
غمگین خسته لاتی
بآ قآنونِ خودِت زِندِگی کُن ، اینجآ پُشتِ سَر خُدآ عَم حَرف میزَنَن .️
5.0
76657
شاخ تیکه دار حقیقت