جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های افسردگی / بهترین متن افسردگی [پیشنهادی]

426 پست
متن های افسردگی گلچین , تعداد 426 متن افسردگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های افسردگی / بهترین متن افسردگی [پیشنهادی] بروز شده در اردیبهشت 1403
خودکشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
38612
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
ب‍‌اشد ک‍‌ه ن‍‌ب‍‌اش‍‌د خ‍‌ب‍‌ری از ب‍‌ودن‍‌م:)️
5.0
56288
غمگین خودکشی
مشابه ها
ی‍‌ه #وق‍‌ت‍‌ای‍‌ی ای‍‌ن‍‌ق‍‌در #خ‍‌واب‍‌م م‍‌ی‍‌اد #ک‍‌ه از ل‍‌ح‍‌اظ‍‌ #روح‍‌ی‍‌ اح‍‌ت‍‌ی‍‌اج #پ‍‌ی‍‌دا م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ، #ع‍‌زرائی‍‌ل ب‍‌رام #ل‍‌ال‍‌ای‍‌ی ب‍‌خ‍‌ون‍‌ه:)️
5.0
17698
غمگین خسته خودکشی
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
76888
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
بنظرم افسردگی مثل خونریزی داخلی میمونه.
کسی متوجهش نمیشه اما فقط خودتی که میدونی ..
چقد درد داره و داری نابود میشی )"️
5.0
2294
I think depression is like internal bleeding. No one will notice it, but only you know how much it hurts and you are going to be destroyed."
غمگین خسته
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤️
5.0
70516
غمگین خودکشی خسته
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
11150
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی
یہ ‍ر‍و‍ز ‍م‍‌ی‍‌رِسہ‌ ‍ڪہ‌ ‍م‍‌َن #م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ر‍َم ‍و ت‍‌و ف‍‌ڪ ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ‍م‍‌َن ف‍‌ق‍‌ط #آف‍‌م:)..'!️
5.0
29137
شاخ حقیقت خودکشی
ان‍‌‌‌ق‍‌د #خ‍‌‌س‍‌ت‍‌م‌‍‌ ‍‌ک‍‌ه دل‍‌م م‍‌ی‌خ‍‍‌واد #ب‍‌‌خ‍‌وا‌ب‍‌‌م‍‌و دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ی‍‌دار ن‍‌‌ش‍‌‌م:️
5.0
52519
غمگین خسته خودکشی

کلمه ی (Eccedentesiast): . به معنای آدمی که تظاهر به خوشحالی میکنه ولی در واقع چیزی که میخواد اینه که ناپدید بشه یا بمیره . . :)💔

5.0
6290

𝔈𝔠𝔠𝔢𝔡𝔢𝔫𝔱𝔢𝔰𝔦𝔞𝔰𝔱
𝔼𝕔𝕔𝕖𝕕𝕖𝕟𝕥𝕖𝕤𝕚𝕒𝕤𝕥
ᴱᶜᶜᵉᵈᵉⁿᵗᵉˢⁱᵃˢᵗ
(っ◔◡◔)っ ♥ Eccedentesiast ♥
༺   𝓔𝓬𝓬𝓮𝓭𝓮𝓷𝓽𝓮𝓼𝓲𝓪𝓼𝓽 ༻

انگلیسی غمگین خودکشی خسته

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ

5.0
62650

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ

غمگین خودکشی شکلک
‍ح‍‌ال‍‌م ‍م‍‌ثِ ‍ا‍و‍ن ‍ڪ‍‌س‍‌یہ ‍ڪہ ‍ت‍‌و #گ‍‌و‍گ‍‌ل س‍‌ر‍چ ‍ڪ‍‌ر‍ده :«چ‍‌گ‍‌و‍نہ #ش‍‌اد ‍ب‍‌اش‍‌ی‍‌م ..•💔
‌️
5.0
473
غمگین انتقام دلتنگی خودکشی

میخوام جوری بخوابم که برا بیدار شدنم گریه کنین :)

5.0
17453
غمگین خودکشی
و ناگَهانـ غَرقـ دَر تاریـڪـے مُطلَقـ شُد...!🖤️
5.0
5637
ꜱᴜᴅᴅᴇɴʟʏ ꜱʜᴇ ᴡᴀꜱ ɪᴍᴍᴇʀꜱᴇᴅ ɪɴ ᴀʙꜱᴏʟᴜᴛᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ ...!🖤
غمگین بهترین ها سکوت خسته خودکشی
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
93967
غمگین خسته نامردی خودکشی