جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن آینده روشن و خوب / بهترین متن آینده [پیشنهادی]

366 پست
متن های آینده گلچین , تعداد 366 متن آینده به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های آینده / بهترین متن آینده [پیشنهادی]
انگیزشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

5.0
3919

🌻Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ.. 

انگلیسی موفقیت انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 ️
5.0
5489
•Look for a reason to fly, even when you have a thousand reasons to crash♡
انگلیسی موفقیت انگیزشی
مشابه ها

••
توی‌سخت‌ترین‌مشکلات‌هم‌میشه‌موفق‌شد
توی‌گناه‌آلود‌ترین‌مکان‌ها‌هم‌میشه‌پاک‌موند
توی‌دنیایے‌که‌همه‌بد‌شدن‌میشه‌خوب‌بود
و...
همه‌اینا‌به‌تو‌بستگے‌داره‌،
پس‌قوی‌باش‌و‌سبز‌بمان!🌱

 

4.9
1272

⛥ (\(\
(„• ֊ •„) ♡

تیکه دار ادبی انگیزشی
برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻️
5.0
4461
I don't care what other people think of me, I enjoy my life with my own rules.
انگلیسی موفقیت انگیزشی

نشین فقط داستان موفقیت آدمها رو بخون
داستان موفقیت خودت رو خلق کن. 🙂💪🏻

4.4
181
موفقیت انگیزشی

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨

4.9
733
موفقیت انگیزشی زندگی
همیشه کار درست رو انجام بده مهم نیست که بقیه چی می‌گن. این تویی که باید با عواقبش مواجه بشی نه اونا

4.7
485
Always do the right thing no matter what others say. It is you, not them who has to face the consequence
انگلیسی موفقیت انگیزشی

باغبانی که به نجار دهد باغش را
فصل هایش همه هم رنگ زمستان بشود✏

4.4
201
شعر فلسفی انگیزشی
هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى.️
4.9
1065
You can't always wait for the perfect time. Sometimes you must dare to jump.
انگلیسی موفقیت انگیزشی

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

4.9
1822

❞ 𝑰 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑮𝒐𝒅 𝒉𝒂𝒔 𝒔𝒉𝒂𝒑𝒆𝒅 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒂 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆

انگلیسی مذهبی خدا

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳

4.9
1398

ᵀʰᵉʳᵉ ⁱˢ ᵃ ᵗⁱᵐᵉ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵒˢᵉ ʷʰᵒ ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵃˢᵗ, ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵉⁿᵈ, ᵇᵘⁱˡᵈ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᶠᵘᵗᵘʳᵉ!•🎧💛•

انگلیسی موفقیت انگیزشی

آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش️
2.1
25

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
انگلیسی موفقیت انگیزشی