جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

22473 پست
بیو غمگین , بیو غمگین تلگرام, بیو غمگین اینستاگرام , بیو غمگین توییتر, بیوگرافی ,استاتوس زیبا, متن وضعیت جدید متن کوتاه دپ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
حالمون خوب میشه ی روز... ولی شاید اون روز من نباشم؛ اگه تو بودی جای من بلند بخند(:✨️
5.0
غمگین حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

+دیگه نمیتونم باهات رفیق باشم تو دیگه خودت نیستی...
-اتفاقا تازه دارم از نقش بازی کردن خسته میشم و خودمو نشون میدم ("️
5.0
غمگین خسته
مشابه ها
همه میگن تو چه میخندی خوش به حالت نمیدونن من تا غممو مخفی کنم میخندم🙂🖤:)️
5.0
غمگین دروغ

گوشه‌گیر هم شدی؟ ❤️‍🩹 خودت هم میدونی که اینا نشونه‌های خوبی نیستن ☎️ قول میدم یه مشاور متخصص به‌صورت تلفنی کمکت میکنه 😊 ✅ اینجا بزرگترین و ارزانترین مرکز مشاوره تلفنی با روانشناسان متخصص هست 👇این مشاور حالت رو خوب خوب میکنه 👇

ܭߊ‌ܚ݅ܓ وܦ̈ࡅ߳ܨ ܥ‌‌یܭَܝ‌ߊ‌ܔ ܦ̈ضߊ‌وࡅ߳ߺߺܙ ܩیܭܝ̇ߺܨ یܘ ܝ̇ߺܭَߊ‌ܘ ܢ̣ܘ ܢܚܝ‌ ࡅ߳ߊ ܝ݆ߺߊ‌ܨ ܟܿوܥ‌‌ࡅ߳ܩܢ ܢ̣ܝ̇ߺܥ‌‌ߊ‌ܝ̇‌ی...!️
5.0
شاخ غمگین خسته حقیقت
🇬🇧●━━── ᴵ'ᴹ ᶠᵁᴸᴸ ᴼᶠ ᴰᴵᴱᴰ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ ─⇆
پُـــرم از آرزوهايِ دفن شده . . !✨
‌‌‌
❥᭄️
5.0
غمگین زندگی
در تمام عمرم
که یک دروغ زد زندگیمو نابود کردهمه ی ما یه روزی

یه عشق داشتیم اما نمیدونستیم ک این عشق دروغی ست باورش برامون سخت بود ️
5.0
شاخ غمگین متفرقه قهر حقیقت
ان‍‌ق‍‌دی‍‌ ک‍‌ ب‍‌ه‍‌ ت‍‌و ف‍‌ک‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍‌ ب‍‌ خ‍‌ودم‍‌ ف‍‌ک‍‌ ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍‌!️
5.0
شاخ غمگین دلتنگی
م‍‌ن‍‌ ان‍‌ت‍‌ظ‍‌ارِ ای‍‌ن‍‌ ه‍‌م‍‌ه‍‌ واب‍‌س‍‌ت‍‌گ‍‌ی‍‌ ب‍‌ه‍‌ ت‍‌و رو ن‍‌داش‍‌ت‍‌م‍‌-!🖤️
5.0
شاخ غمگین خسته حقیقت
👾احساس #افراد را ضعیف می کند و در نهایت او را از بین می برد️
5.0
👾 It weakens a #persons feelings and finally~destroys them ❕
غمگین قهر