جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه کارما / بیو کارما با تکست کارما انگلیسی با ترجمه و فارسی

1993 پست
متن های کوتاه کارما مفید و مختصر مناسب بیو , کپشن و استوری اینستاگرام تلگرام واتساپ و توییتر /معنی کارما: دیدن نتیجه اعمال خود / بیو های کارما کوتاه و با معنی عاشقانه خیانت و ..
کارما - جدیدها کارما انگلیسی کوتاه کارما بلند کارما
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
میکنه کارمآ عد‌‌التُ‌‌ اِجرا .️
5.0
411
شاخ کارما
پَ‍‌نّ‍‌جَ‍‌رِه‌ایٖ کِ‍‌ه بِ‍‌ت آس‍‌یٖ‍‌بْ م‍‌یٖ‍‌زَنِ‍‌ه رو بِ‍‌بَ‍‌ن‍‌د؛
مُ‍‌هِ‍‌م ن‍‌یٖ‍‌س‍‌تٌ چِ‍‌قَ‍‌د مَ‍‌نْ‍‌ظَ‍‌رَش قَ‍‌شَ‍‌ن‍‌گِ‍‌ه🖤‼️-️
5.0
74
تیکه دار غمگین بهترین ها کارما حقیقت زندگی نامردی
طُ دل کسایی رو شکوندی ک برات مهم نیستن•••ولی سر کسایی پس میدی ک واست خیلی مهمن😅🌵🖤


ب کارما خوش اومدی😅💔🤜🏻️
5.0
521
شاخ غمگین کارما حقیقت خسته