جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های چینی و کره ای و ژاپنی | متن های کوتاه چینی به همراه ترجمه

57 پست
متن های کوتاه چینی به همراه ترجمه مناسب بیو وضعیت / بیو های چینی کره ای, و تکست های چینی از بزرگترین سایت تکست جهان
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
✞︎私は音楽が好きです☠️💉✞︎
如果我是只鸟,我知道我会跟谁扯在一起
否定月份.! ¹⁴⁵
م‍‌ی‍‌ف‍‌روش‍‌ن‍‌ت‍‌ ب‍‌ه‍‌ ی‍‌ـہ ف‍‌ی‍‌س‍‌ گ‍‌اد ت‍‌ر.!-🕸️
✞︎
[[[[[[:코코아 우유가 부족한 사람🩸⁶⁶⁶⸸ . .
✞⁶⁶⁶✟️
5.0
1188
شاخ غمگین چینی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
انسانی دارای کمبود شیرکاکائو :]]]]]️
5.0
8132
[[[[[[:코코아 우유가 부족한 사람
طنز چینی
مشابه ها
당신의 어머니는 나에게 좋은 분위기를 제공합니다☠️
🕷✞⁶⁶⁰✞🕷
لمس تارهای مرگ گیتار با انگشتان خونی🩸🕷🕸
삶에 의해 촉발되었습니다🤡🃏🩸
5.0
452
شاخ بهترین ها چینی بی تفاوت سکوت
کیتیم مث ادماس قاتله ولی نقاب کیوتی و مظلومیت رو صورتش داره💀🎀🕸
"666🕷
基蒂姆和亚当斯一样是杀手,但他的脸上却带着可爱和压迫的面具💀🔪
5.0
1012
چینی
基蒂姆和亚当斯一样是杀手,但他的脸上却带着可爱和压迫的面具💀🔪
دخترانه عصبانی چینی بی تفاوت
그들이 말한 사람은 아무도 없었습니다.💀🦖
هیچکس اون ادمی که میگفت نبود💀🦖️
5.0
114
شاخ چینی
بدترین قسمتِ قوی بودن اینه که هیچکس نمیفهمه تو واقعا داری درد میکشی!:))️
5.0
3567
- 坚强最糟糕的部分是没有人明白你真的很受伤!
غمگین سکوت چینی
♡ ♡ 신뢰, 사랑하고 이동하십시오ـ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆️
5.0
4346
مناسبتی چینی
دلم لا موها فرفریت گیر کرده 🦖💗
월배 아산💀🎀
아시아나 시카고
‌나는 사탄주의를 사랑한다필요해
내 안에 존재한다³
恶魔万岁⁶⁶⁶⸸🜐 :
5.0
313
غمگین جدایی چینی بی تفاوتدرد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

5.0
6351

고통은 사람들을 변화시키고, 자신감을 줄이며, 더 많이 생각하고, 더 많은 사람들을 삶에서 제거합니다.

غمگین تیکه دار نامردی لاشی چینی
و پیگیرانی ک از رگ گردن به ما نزدیک ترن🦋💀
✨🥛
そして、頸静脈よりも私たちに近い信者 还有比颈静脉更接近我们的追随者:» ☠️🦖️
5.0
146
تیکه دار فلسفی چینی کارما

زندگی زیباست اما فراموش نکن که تو این زندگی را زیبا کردی

4.9
3550

인생은 아름답지만 당신이 이 삶을 아름답게 만들었다는 것을 잊지 마세요.🌹

عاشقانه مهربانی چینی زندگی همسر
我不能告诉你,我要离开你在我心里,我正在失去时间和地球:)))🫂💔
نشد بت بگم مونده تو دلم میریزم زمینو زمانو بهم:))))️
5.0
265
غمگین تنهایی چینی بی تفاوت
مَن بآختَن رو بَلَد نیستَم . . .🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
32255
●━━━━─ ᴵ ᴰᴼᴺ'ᵀ ᴷᴺᴼᵂ ᴴᴼᵂ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ 👊🏼─ ⇆🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
انگلیسی موفقیت انگیزشی
با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید️
5.0
3575
세상 모든 사람에게 친절하되 아무도 믿지 말라
موفقیت چینی

تنهایی یعنی:
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!:) ️
5.0
4663
외로움이란 당신이 온라인에 있다면, 모두가 당신이 청중이 많다고 생각할 것입니다. 하지만 당신은 외로움에 어쩔줄 몰라요..!:)
غمگین تنهایی چینی