جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های چینی و کره ای و ژاپنی | متن های کوتاه چینی به همراه ترجمه

152 پست
متن های کوتاه چینی به همراه ترجمه مناسب بیو وضعیت / بیو های چینی کره ای, و تکست های چینی از بزرگترین سایت تکست جهان
چینی - جدیدها کوتاه چینی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
⛓🛹✞願望嚄刺後續將
⁶⁶⁶✞†🕷🩸†🧸🕷⸸
恶魔万岁⸸🜐🕸️🩸⁶⁶⁶⸸ 𓁹𖤐† ⛓岁⁹⁹⁹⸸🜐🫶

بودی لاو یو نبودی ف*ک یو بیبی:) 🕸️🩸

اک‍‌س‍‌ ن‍‌ن‍‌ت 🥹🫶️
5.0
5035
عاشقانه شاخ چینی
مشابه ها
내가 한 가지아쉬운 점은 코코아 우유가 떨어졌다는것
چیزی ک بخاطرش ناراحت مشم تموم شدن شیرکاکائومه🦋🩸️
5.0
7112
شاخ غمگین سیگار چینی
- 欢迎来到我的黑色世我的色界💀!
🩸🛹我 黒猫が大好の子🕷🕸
تنها چیزی که برای رفتنش ناراحت میشم"اینترنته"☠....
999"666我的色.来到我的:
وایب خوب فقط مادرت🕸️💀:
5.0
12650
شاخ تیکه دار چینی حقیقت
당신의 어머니는 나에게 좋은 분위기를 제공합니다☠️
🕷✞⁶⁶⁰✞🕷
لمس تارهای مرگ گیتار با انگشتان خونی🩸🕷🕸
삶에 의해 촉발되었습니다🤡🃏🩸
5.0
20056
شاخ بهترین ها چینی بی تفاوت سکوت
그들이 말한 사람은 아무도 없었습니다.💀🦖
هیچکس اون ادمی که میگفت نبود💀🦖️
5.0
11254
شاخ چینی

★گاهی‌اوقات‌انکار‌کردم‌ک‌زنده‌ام
گذاشتم‌زخم‌هایم‌توسط‌خورشید‌بسوزند
و‌اجازه‌دادم‌ک‌روحم‌ذوب‌شود★
ویلی-🕸🕷️
5.0
205
回家各个环节哥哥成功分分合合你那个
好好过哈哈那个回复地方东西
عاشقانه شاخ حقیقت متفرقه چینی
📼편에 ㅔㅓㅠ여ㅏㅐㅏㅗㅓㅗㅔㅋ♟️
★شاید‌اونی‌ک‌داره‌جلوی‌روت‌‌میخنده،پشت‌سرت‌داره‌طناب‌دارت‌رو‌می‌بافه★
🎞M.r villy️
5.0
328
Maybe the one who is laughing in front of you is weaving your rope behind your back.
عاشقانه شاخ متفرقه چینی حقیقت
결국 네 주변의 같은 사람들이 널 외면할거야🐈🦋
آخرشم دورت میزنن همین آدمای دورت🗿🩸️
5.0
7972
شاخ چینی
九井 一乾赤音灰谷 蘭瓦城 千咒
★هیچکس‌ارزشش‌رو‌نداره‌که‌بخاطرش‌به‌جسمت‌و‌روحت‌صدمه‌بزنی‌پس‌
فقط،خودت:me★🎀🧷
明司 春千夜松野千冬灰谷 竜胆
5.0
244
No one is worth hurting your body and soul for, so only yourself.★
عاشقانه شاخ متفرقه چینی حقیقت
曼额美容咂摸口试他们不饿哦你的发热打。。。💀🔗🩸

‏من امروزمو کشتم, به امید فردا...💀🔗🩸️
5.0
6753
شاخ چینی