جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد پرسپولیسی / متن ها و شعار های پرسپولیسی

49 پست
متن کوتاه در خصوص پرسپولیس مناسب بیو پرسپولیس بیو تلگرام و اینستاگرام و .. بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه , متن های کوتاه در مورد پرسپولیس و تیم فوتبال پرسپولیس
پرسپولیس - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جانمِ پِرسپُولیسَم❤🔗🥺️
5.0
5610
عاشقانه فوتبال پرسپولیس
نصب برنامه اندروید تاوبیو
پ‍‌رس‍‌ی‍‌دن‍‌د:«آی‍‌ا اورا ت‍‌ا ح‍‌د م‍‌رگ دوس‍‌ت داری؟»
گ‍‌ف‍‌ت‍‌م:«ب‍‌ال‍‌ای ق‍‌ب‍‌رم از او س‍‌خ‍‌ن ب‍‌گ‍‌وی‍‌ی‍‌د ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی‍‌د چ‍‌ط‍‌ور م‍‌را زن‍‌ده م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌د!»️
5.0
384
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم حقیقت پرسپولیس
مشابه ها

پایان رنگ ابی شبی سیاه و تار است. عشق به رنگ قرمز❤❤همیشه افتخار است

4.9
3420
شعر پرسپولیس ادبی

نَه آسَم نَه خاصَم فَقَط یِه پِرسپولیسیهِ خاصَم🤗😍روقَلبِ مَن نِوِشته پِریپولیس سَروَرِعِشقه😻

5.0
2822
پرسپولیس
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ 𝒴ℴ𝓊 𝒜𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ 𝒮𝒽ℯℯ𝓇 𝒫ℯ𝒶𝒸ℯ
𝒪𝒻 ℳ𝓎 𝒲ℴ𝓇𝓁𝒹..•

'طُ♡' آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌️
5.0
434
‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌ 𝒴ℴ𝓊 𝒜𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ 𝒮𝒽ℯℯ𝓇 𝒫ℯ𝒶𝒸ℯ
𝒪𝒻 ℳ𝓎 𝒲ℴ𝓇𝓁𝒹..•

'طُ♡' آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌
عاشقانه شاخ پرسپولیس

آدما به اختیار خودشون پرسپولیسی نمیشن ! چون خدا هرکی رو که دوست داره ، پرسپولیسی خلقش میکنه 

5.0
2364
شیطنت پرسپولیس
پرسپولیس بی همتا

پرسپولیس بی پروا

پرسپولیس خون در رگها

پرسپولیس همیشه محبوب دلها.️
5.0
730
شاخ فوتبال پرسپولیس
هیـݼ ڪس باور نـ‌داره من چقـ‌در #تلاش می کنمـ ⚽️ıllıllı❤️️
5.0
705
⚽️ı𝕝𝕝ı𝕝𝕝ı❤️
ₙₒ ₒₙₑ bₑₗᵢₑᵥₑₛ ₕₒw ₕₐᵣd ᵢ ₜᵣy
موفقیت استقلال فوتبال پرسپولیس
بایَد کِیفیت رو اَز اِستِقلال
تَلاش رو اَز تِراکتور
بی حاشیِه بودَن رو اَز سِپاهان
دُروغ رو اَز پِرسپولیس
مَعرِفَت رو اَز گُل گُهَر
عِشق رو اَز مَلَوان وَ
تَنَفُر رو اَز دِربی
یاد گِرِفت...🍃🥀️
4.9
1523
غمگین تیکه دار استقلال فوتبال پرسپولیس