جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد موسیقی / بیو آهنگ

370 پست
متن های کوتاه با مضمون موسیقی و آهنگ مناسب بیو وضعیت استوری و .. تلگر ام و اینستاگرام و واتس اپ و ... بصورت رایگان
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

-ت‍‌‌و ب‍‌ه‍‌ش م‍‌ی‍‌گی #م‍‌‌وس‍‌ی‍‌قی‌ م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ش م‍‌ی‍‌گ‍‌م، #در‍م‍‌‌ان:)

‌️
5.0
#غمگین #موسیقی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
یکی نوشت) :
یکی خوند) :
یکی مرد) :
یکی موند) :
من می نویسم) :
توبخون) :
من میمیرم) :
توبمون ~ 🖤) :️
5.0
#غمگین #عشق یک طرفه
مشابه ها


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

#شاخ #غمگین #سکوت #موسیقی
هـ‌ی اشـ‌کـ‌ا مـ‌یـ‌خـ‌اد بـ‌ریـ‌زه
#مـ‌ن پـ‌لـ‌ک مـ‌یـ‌زنـ‌مـ‌و مـ‌یـ‌خـ‌نـ‌دم:)️
5.0
#غمگین #موسیقی #تتلو
دوستت دارم؛ مثل شایع که می گه:
“ تو جات تو همین بغله بگو خب؛”
یا مثل هیچکس که می گه:
“ تورو دست نمی زنم، تورو نفس می کشم، واست حبس توی قفس می کشم.”
یا مثل تتلو که می گه :
“ شدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه ی منظورم.”
یا مثل شاهین که می گه:
“ با لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم.”
یا مثل سورنا که می گه:
“ من عاشق چشماتم، ماتم، ماتم، ماتم.”️
5.0
#عاشقانه #شیطنت #تتلو #موسیقی
م‍‌گ‍‌ دی‍‌ک‍‌ت‍‌س ازم غ‍‌ل‍‌ط‍‌ ب‍‌گ‍‌ی‍‌رن؟ اص‍‌ن‍‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌وام زن‍‌دگ‍‌ی‍‌و ب‍‌رع‍‌ک‍‌س ب‍‌گ‍‌ی‍‌رم راه‍‌ن‍‌م‍‌ا راس‍‌ت‍‌ ب‍‌زن‍‌م چ‍‌پ ب‍‌پ‍‌ی‍‌چ‍‌م|:️
5.0
#شاخ #موسیقی #زندگی
‍ب‍‍ع‍‍ض‍‍ی‍ و‍ق‍‍ت‍ا ‍م‍وز‍ی‍‍ک‍ ‍ت‍‍ن‍‍ه‍ا در‍م‍ا‍ن‍‍ه‍🎵🎶️
5.0
𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒆🎵🎶
#غمگین #موسیقی
موسیقیـ نواختنـ تنها یکـ مهارتـ نیستـ
یکـ سبکـ زندگیـ کردنـ استـ...
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
↻◁❚❚▷♬️
5.0
#موفقیت #موسیقی
جّسّمّشّ دّخّتّرّ وّلّیّ رّوّحّشّ یّهّ مّرّدّهّ جّسّمّشّ خّوّشّحّاّلّ وّلّیّ رّوّحّ پّرّ دّرّدّهّ♡♬️
5.0
Her body is a girl, but her soul is a woman, her body is healthy, but her soul is full of pain♡♬
#غمگین #دخترانه #خسته #موسیقی
ܢ̣ܫضܨ وܦ̈ࡅ߳ߊ ܩوܝ̇‌یܭ ࡅ߳ܝ̇ߺܣߊ ܥ‌‌ܝ‌ܩߊ‌ܝ̇ߺܘ 🎶🎵️
5.0
𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒆
#تنهایی #خسته #موسیقی
پخش و پلا ، توی ذهن منی :) 🖤️
5.0

𝓟𝓵𝓪𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓹𝓵𝓪𝔂, 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓶𝓲𝓷𝓭 :)🖤
#غمگین #موسیقی
بعضی وقتا باید صدای موزیکتو زیاد کنی؛
تا صدای مغزتو نشنوی!️
4.9
Sometimes you just have to turn up the music just to not listen to your brain's sound.
#غمگین #انگلیسی #موسیقی

یک آهنگ ⁷مگابایتی ¹⁰⁰مگابایت خاطر:🎧━━━━━━●─────── ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

4.9
#غمگین #موسیقی
‌دق‍‌ت ک‍‌ردی‍‌ن وق‍‌ت‍‌ی ح‍‌ال‍‌ت‍‌ون‌خ‍‌وب‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌ع‍‌ن‍‌ی اه‍‌ن‍‌گ ه‍‌ارو ب‍‌ه‍‌ت‍‌رم‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌ن . . ؟(:🖤
‌️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت #بی تفاوت #موسیقی
زندگی بدون موسیقی فایده ندارد...$🙃️
5.0
♬ ◁❚❚ㅤㅤㅤㅤ▷ ‌◉ ِِıِlِlِıِlِlِıِِِِِıِlِlِıِlِlِıِِ ıllıllıـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ (◍•ᴗ•◍)
#بهترین ها #زندگی #موسیقی