جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن در مورد شب / متن های کوتاه مناسب شب

501 پست
صدها متن کوتاه در مورد شب مناسب کپشن استوری وضعیت بیو پروفایل و .. از بهترین سایت متن کوتاه ایران تاو بیو
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
🌙شب اینجوریه که انگار بهت میگه؛
ممنون از اینکه کل روز قوی بودی،
حالا وقتشه نقاب قوی بودنتو برداری و با خستگیات بخوابی....️
5.0
758
🌙 La nuit est ainsi comme si elle vous racontait ;
Merci d'avoir été fort toute la journée.
Il est maintenant temps d'enlever votre masque d'être fort et de dormir avec votre fatigue....
غمگین مناسبتی خسته شب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
در اعماق تاریکی در انتظار نـــــور..!️
5.0
588
In the depths of darkness
:).. waiting for the light
غمگین شب خسته زندگی
مشابه ها
اگر قلبم شب بود، تُ ماهِش بودی..!️
5.0
5024
🌜𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝐼𝑡𝑠 𝑀𝑜𝑜𝑛..!

عاشقانه شب

در تاریکی شب تنها خداست که صدایت را می‌شنود..

5.0
5258

ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴏɴʟʏ ɢᴏᴅ ʜᴇᴀʀs ʏᴏᴜ..

انگلیسی مذهبی خدا شب
دنیای عجیبیست!
به شب ک میرسیم،
دردهایمان بروز میشود:))️
5.0
925
It's a strange world! When we reach the night, our pains appear :))
غمگین خسته دلتنگی شب
شب را دوست دارم
وقتی‌ست که زندگی سکوت می‌کند و رویا سخن می‌گوید...️
4.9
1260
عاشقانه شعر ادبی شب
کلمه Nyctophilia به افرادی گفته میشه که عاشق شب و تاریکی هستن و
در شب احساس آرامش دارن ^^️
5.0
7696
🌙 𝓝𝔂𝓬𝓽𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓲𝓪
🌙 ℕ𝕪𝕔𝕥𝕠𝕡𝕙𝕚𝕝𝕚𝕒
🌙 𝗡𝘆𝗰𝘁𝗼𝗽𝗵𝗶𝗹𝗶𝗮
انگلیسی تنهایی شب آرامش
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شب بعد از چشمانت زیباترین سیاهیِ موجود است🌚♥️ شبت بخیر: )🌙
5.0
1232
عاشقانه مناسبتی شب شب بخیر


خ‍‌داع‍‌م ش‍‌ب‍‌ا
دل‍‌ش می‍‌گی‍‌ره اس‍‌مون‍‌و سی‍‌اه می‍‌کن‍‌ه! 🖤🌚

‌️
5.0
337
غمگین دلتنگی خدا شب
شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡️
5.0
3040
مناسبتی شب شب بخیر
روز مـالـ عـقـلـہ ، شـبـ مـالـ دلـ .ꨄ︎☻︎️
5.0
265
غمگین شب
‌ال‍ان ‌دی‍‌گ‌‍ہ ‍س‍‌خ‍‌ت ت‍‌ری‍‌ن ک‍‌ار ص‍‌بح ه‍‌ا ب‍‌ی‍‌دار ‍ش‍‌دن ن‍‌ی‍‌ث ، ‌ش‍‌ب خ‍‌وا‍ب‍‌ی‍‌دنہ . !️
5.0
492
غمگین خسته دلتنگی شب
_عــشــق‌ وجود‌ نداره !
+اما‌ خــورشــیــد‌ هر‌ شب‌ میمرد‌ تا‌ مــــاه‌ نفس‌ بکشه :)️
5.0
652
عاشقانه شب
شب قشنگ ترین اتفاقی است ..
که تکرار میشود♥️✨
تا آسمان زیبایی اش را به رخ زمین بکشد ..😌💗️
5.0
429
بهترین ها مناسبتی شب
یهو نصف شبی دلم برات تنگ شد.
یه جوری که دلم میخواد بغلت کنم،یه جوری که انگار صد سال که سهله، حتی تو زندگی قبلیمم باهات زندگی کردم. بدون اینکه فکر کنیم چی‌ پیش اومده، چی می خواد پیش بیاد.
بی توجه به همه چی، دلم برات تنگ شد و من همین الآن دلم میخواد با فاصله ای که بینمونه بغلت کنم.️
4.9
1253
عاشقانه دوستت دارم شب
+به آفتاب گردون گفتن:
چرا شَبا سرتو میندازی پایین؟
گفت ستاره ها چِشمک میزنن
نمیخوام به خورشید خیانت کنم!🌝️
5.0
1759
بهترین ها شب دوستت دارم