جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه برای دختر / متن با معنی دخترم | گلچین شده |

2268 پست
متن کوتاه برای دخترم ناب و زیبا مناسب وضعیت واتساپ , بیو تلگرام , کپشن اینستاگرام, استوری اینستاگرام و .. با معنی / ناب ترین و بهترین بیو های درباره دختر من
دختر - جدیدها دختر انگلیسی دختر ترکی کوتاه دختر بلند دختر
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️
5.0
130870
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی مغرور
↝𝒔𝒉𝒆 𝒒𝒊𝒓𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆 𝒐𝒘𝒏 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒏𝒎
𝒅𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒍𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒒𝒆.↜🧚🏻‍♀⃟🌸
⊰↫اون دخ‍‌ت‍‌ری ب‍‌اش ک‍‌ه خ‍‌ودش روی‍‌ا ه‍‌اش‍‌و 🌥🍓↬⊱
≼🖇🍒↭ب‍‌ه واق‍‌ع‍‌ی‍‌ت ت‍‌ب‍‌دی‍‌ل م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه↭🌻️
5.0
77035
موفقیت شاخ دخترانه تیکه دار بهترین ها انگیزشی حقیقت مغرور زندگی حاضر جوابی دختر آرامش ملکه
مشابه ها
؛𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
قشنگیه یه دختر به باورهاشه.💜☁️️
5.0
69490
دخترانه دختر انگیزشی
تو همه چیز منی!🙂🤍
───• · · · ⌞🦋⌝ · · · •───
      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ️
5.0
16522
당신은 나의 전부입니다!🙂🤍
───• · · · ⌞🦋⌝ · · · •───
      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ
عاشقانه شاخ بهترین ها دختر آرامش شاد

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕 ❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆. 🖇
تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ مـنی.♥️ ️
‌️
5.0
6794
عاشقانه دخترانه دوستت دارم دلتنگی دختر
ڪسی باش ڪـہ هیچـڪس فکرشو نمیـڪرد بتونـے باشی💗
☁️🌵𝔅𝔢 𝔱𝔥𝔢 𝔬𝔫𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔫𝔬𝔟𝔬𝔡𝔶‌ 𝔱𝔥𝔬𝔲𝔤𝔥𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔬𝔲𝔩𝔡 𝔟️
5.0
25539
دخترانه موفقیت دختر زندگی
#سیوش_کن
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩💕𓆪 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑 ⤿ مـ؏ـشوقم
𓆩👑𓆪  𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒 ⤿ محبوبَم
𓆩🦋𓆪  𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒 ⤿ جذابم
𓆩♾𓆪  𝑀𝑦 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝐻𝑎𝑙𝑓 ⤿ نیمه بهترم
𓆩😍𓆪  𝑀𝑦 𝐷𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑁𝑒 ⤿ عزیزترینم
𓆩🫀𓆪  𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 ⤿ دࢪدونہ‌ےِ‌من
𓆩👼🏼𓆪  𝑀𝑖𝑔𝑁𝑜𝑛  𝐽𝑒⤿ ملوس‌من
𓆩👫🏽𓆪  𝑀𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 ⤿ سهمِ‌منی
𓆩💍𓆪  𝑀𝑦 𝐸𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑐𝑒 ⤿ وجود‌من️
5.0
11323
دخترانه مناسبتی دختر ادبی چینی


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ️
5.0
37949
شاخ دخترانه مغرور لاتی دختر
دختر بودن لیاقت میخواد که هرکسی لیاقتشو نداره🫀🤍️
5.0
23186
🫀🤍Being a girl requires merit that not everyone deserves
دخترانه دختر
‌خ‍‌‌ُدَم #دُن‍‌ی‍‌‌ام‍‌و ‍م‍‌ی‍‌‌س‍‌‌ازم ، ب‍‌‌ا ه‍‌‌م‍‌‌ه‌یِ ‍م‍‌‌ح‍‌‌دو‍دی‍‌‌ت ه‍‌‌ایِ #دخ‍‌‌ت‍‌ر ب‍‌‌و‍دن‍‌‌م . . !️
5.0
18192
دخترانه تیکه دار حقیقت مغرور
من دختریم با بال هایی از جنس غرور!️
5.0
25383
⠀ ╭─━─━─≪🥀≫─━─━─╮ ‌ 𝗜'𝗠 𝗔 𝗚𝗜𝗥𝗟 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕎𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕆𝕗 ℙ𝕣𝕚𝕕𝕖!
انگلیسی دخترانه شاخ دختر مغرور