جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه برای دختر / متن با معنی دخترم | گلچین شده |

510 پست
متن کوتاه برای دخترم ناب و زیبا مناسب وضعیت واتساپ , بیو تلگرام , کپشن اینستاگرام, استوری اینستاگرام و .. با معنی / ناب ترین و بهترین بیو های درباره دختر من
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
؛𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
قشنگیه یه دختر به باورهاشه.💜☁️️
5.0
#دخترانه #دختر #انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

#شاخ #انگلیسی #دخترانه #مغرور #ادبی #زندگی #دختر
مشابه ها
دختر بودن لیاقت میخواد که هرکسی لیاقتشو نداره🫀🤍️
5.0
🫀🤍Being a girl requires merit that not everyone deserves
#دخترانه #دختر
اسم دوستت رو اینجوری سیو کن : 👇🏻

سیوش کن "Curly" یعنی فرفری
سیوش کن "my heart" یعنی قلبم
سیوش کن "my pizza" یعنی پیتزام
سیوش کن "my honey" یعنی عسلم
سیوش کن "my best" یعنی بهترینم
سیوش کن "my love" یعنی عشق من
سیوش کن "my carrot" یعنی هویجم
سیوش کن "My world" یعنی دنیای من
سیوش کن "My Beauty" یعنی زیبای من
سیوش کن "lovely" یعنی دوست داشتنی
سیوش کن "My angel" یعنی فرشته‌ی من
سیوش کن "silver Moon" یعنی ماه نقره ای️
5.0
#دخترانه #رفاقتی #دختر
من فکر نمیکنم که از همه بهترم، فقط اینکه از تو بهترم!🤍
~ونزدی آدامز~️
5.0
I don't think I'm better than everyone,
🤍I'm just !better than you
~Wednesday Adams~
#شاخ #دخترانه #مغرور #دختر
  

    به هرڪس اندازه لیاقتش خوبے ڪن!
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌️
5.0
𝙈𝙚𝙠𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
           𖦹𝙖𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙖𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝔻𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖𖦹   

   
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
#تیکه دار #موفقیت #مغرور
🤎⇦زندگی من به‌عنوان یه دُختر قوی؛
🍩⇦چهارتا قانون داره:
🤎⇦میبینم،
🍩⇦میخوام،
🤎⇦تلاش میکنم،
🍩⇦بدستش میارم
🤎⇦و ازش لذت میبرم!️
5.0
#دخترانه #دختر #انگیزشی
دختر بودن یعنی این چی پوشیدی گمشو عوض کن
دختر بودن یعنی آرزوی سفر مجردی رو به گور ببری
دختر بودن يعني " برو تو ، دم در واي نستا"
دختر بودن یعنی 8 شب دیروقته کجایی بیا خونه
دختر بودن يعني "كجا داري ميري؟"
دختر بودن یعنی ذلیل بشی دکمه هاتو ببند
دختر بودن یعنی " از پدرت اجازه گرفتی؟"
دختر بودن یعنی بهت بگن خیلی خودسر شدیا!
دختر بودن یعنی فراموش کردن آرزوها
دختر بودن یعنی دفن شدن در زندگی..
دختر بودن یعنی ته ته معصومیت️
5.0
#غمگین #دخترانه #حقیقت #دختر
#حامی_دخترا🥀
~•دختر رو اذیت نکنین🦄▾
~•دختر🎈▾
~•وقتی ناراحتع💊▾
~•وقتی دلِش شکسته🧘🏿‍♀▾
~•وقتی داغونه🕸▾
~•وقتی بغضِ لعنتیش داره خفش میکنه🤺▾
~•نمیتونه از خونه بزنه بیرون🦋▾
~•چون دختره🌈▾
~•نمیتونه سیگآر بکشه❄️▾
~•چون دختره🏌🏽‍♀▾
~•نمیتونه با هرکسی درد و دل کنه📒▾
~•چون دختره🖇▾
~•نمیتونه شب نیاد خونه🐳▾
~•چون دختره🎶▾
~•باید غرورشُ حفظ کنع🐛▾
~•چون دختره🌻▾
~•فقط میتونه یواشکی تو اتاقش گریه کنه🌧▾
~•بشکنه🌙▾
~•️
5.0
#دخترانه #تنهایی #ملکه #دختر
سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستــ️
5.0
#غمگین #دخترانه #دختر
میخاستم בاـב بزنم بس است:)
گـ؋ـتن هیس ت בختری:)
میخاستم בل گرـ؋ـتے شبامو قـבم بزنم:
گـ؋ـتن تو בختری)):
خاستم سیگار بکشم:))
گـ؋ـتن نکش ت בختری:-|
میخاستم با رـ؋ـیقام برم بیرون :-[
گـ؋ـتن نمیشـہ چون ت בختری:)
مگـہ گناـہ کرـבیم בختر شـבیم¿!
ـבختر بوـבن جرمه؟¡
مگـہ اـבم نیسیم ما؟!️
5.0
#غمگین #دخترانه #حقیقت #خسته #دختر
دارم دختر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد️
5.0
I am becoming a good girl /: █████████████] 99% ✘Error✘ could not.! next time
#شاخ #دخترانه #لاتی #مغرور #دختر
م‍‌ی‍‌ش‍‌م ه‍‌م‍‌ون #د‌خ‍‌ت‍‌ری ک‍‌ه ه‍‌رچ‍‌ی م‍‌ی‍‌گ‍‌‌ن ب‍‌ش م‍‌ی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ه ی‍‌ه ورم!️
5.0
#دخترانه #شاخ #لاتی #مغرور #دختر